Getirilmek nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Getirilmek Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Getirilmek (nsz)

Gelmesi sağlanmak "Su, kocaman fıçılara doldurulup arabalarla Beykoz'a getirilir." - S. Birsel

Getirilmek Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

10 Harf
 • G
 • E
 • T
 • I
 • R
 • I
 • L
 • M
 • E
 • K

Getirilmek Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

10 Harf
 • G
 • E
 • T
 • I
 • R
 • I
 • L
 • M
 • E
 • K

Getirilmek Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Getirilmek İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(f.)
Getirilmek

Bulunulan yere gelmesi sağlanmak: “Köye su, binâya elektrik getirilmek.” “Hastaya doktor getirilmek.” İleri sürülmek: “Meclise teklif getirilmek.” “Misal getirilmek.” “Yeni bir görüş getirilmek.” Eriştirilmek, ulaştırılmak: “Emir, ferman getirilmek.” “Selâm, haber getirilmek.” Bir yer veya makāmın sorumluluğu üstüne verilmek, seçilmek veya tâyin edilmek: Onu da harekete sevkeden şey, Mersinli Cemal Paşa’nın Konya’dan kaldırılması ve güvenemeyeceği adamların vâliliklere getirilmesi idi . Ancak bir banka muhâsibi ve mütercimi, devlet umûrunda tamâmen bîbehre bir genç, hemen böyle mühim ve rüsuh ve tecrübeye şiddetle muhtaç bir mevkiye getirilemezdi . İsâbet ettirilmek: “Motiflerin çizgisi çizgisine getirilmeli.” “Kumaşın defolu yeri perdenin yan tarafına getirilirse daha az göze batar.” Belli bir zamâna veya duruma rastlatılmak: “Aceleye getirilmek.” “Telâşa getirilmek.” “Aksi zamâna getirilmek.” “Sırası, yeri getirilmek.” “Açılış bilhassa pazar gününe getirilmiş.”

Yukarı Çık