Gider nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Gider Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Gider (i. )

i. ( git-mek ’ten isim-fiil ekinin kalıplaşmasıyle git-er ) yeni . Harcanan para, masraf, sarfiyat: “Personel giderleri.” “Yatırım giderleri.”

Gider Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Gider

Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı

2)
Gider (isim)

Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım." - H. Taner

3)
Gider (ekonomi)

Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar "Giderleri karşılayabilecek gelir sağlanamamakta ve maaşlar ödenememektedir." - N. F. Kısakürek

Gider Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Bir iktisadi karar biriminin mal ve hizmet üretmek veya tüketmek için harcadığı paranın tümü.

2)

Tarama Sözlüğü

Gidiş, sefer.

3)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

masraf.

4)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

Satın alınan bir mal karşılığı ödenen para.
Bir değer elde etmek için malı devretmek,
Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

5)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

Sinema
Bir filmin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü. TV.
Biz izlencenin gerçekleştirilmesi için harcanan paranın tümü.

Gider Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Goes “ What is the expense ”
 • ALMANCA Geht “ Was die Kosten ”
 • İSPANYOLCA Va “ ¿Cuál es el gasto ”
 • ÇİNCE “ 什么是费用 ”
 • FRANSIZCA Va “ Qu'est-ce que les frais de ”
 • Arapça يذهب “ ما هو حساب ”
 • İTALYANCA Va “ Che cosa è la spesa ”
 • JAPONCA “ の費用 ”
 • PORTEKİZCE Vai “ O que é a despesa ”

Gider Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • G
 • I
 • D
 • E
 • R

Gider Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersine

Bir işin bilerek ters yapıldığını, yolunda yapılmadığını anlatır.

(Atasözü)
Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider

Sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan, maymun iştahlı olan kişiye kimse güvenmez.

(Atasözü)
Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider

Bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.

(Atasözü)
Battı balık yan gider

Işler kötü gittiğine göre artık istenildiği gibi davranılabilir.

(Atasözü)
Davetsiz yere kedilerle köpekler gider

Bir yere çağrılmadan gitmek, kişiyi aşağılatan bir davranıştır.

(Atasözü)
El elin nesine, gülerek gider yasına

Bir kimsenin acısı, başkalarının umurunda değildir.

(Atasözü)
Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider

Bir sözü dinleyenler kimi zaman söyleyenin aklından geçirmediği bir anlamda anlayabilirler.

(Atasözü)
Gönül verme evliye, eve gider unutur

Bir kadın, evli bir erkeğe gönlünü kaptırmamalıdır.

(Atasözü)
Haydan gelen huya gider

Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler elden kolay çıkar.

(Atasözü)
ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider

Küçükler büyüklerin izinde gider, her işte onları örnek tutarlar.

(Atasözü)
çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider

çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.

(Atasözü)
Sokma akıl sekiz adım gider

Hep başkalarının verdiği akılla hareket eden kimse, bir yere kadar başarılı olur, daha sonra ne yapacağını bilemez.

(Atasözü)
Top otu beylikten olunca, güllesi Bağdat’a gider

Yararlandığı gereci bedava elde eden ve bol bol kullananla yarışılmaz.

(Atasözü)
Baş nereye giderse ayak da oraya gider

Küçükler büyüklerin izinde gider, her işte onları örnek tutarlar.

(Atasözü)
Boş eşek yorga gider

üzerinde bir görev bulunmayan kaygısız kişi, rahat rahat, istediği gibi yaşar.

(Atasözü)
Böyle gelmiş böyle gider

Her zaman böyle olmuş, gene de böyle olacak.

(Atasözü)
çağrılmayan yere çörekçiyle börekçi gider

çağrılmadığın yere sakın gitme.

(Atasözü)
Dert gider amma yeri boş kalmaz

Insan bir dertten kurtulduğunda onun yerine başka bir dert geleceğini iyi bilmelidir.

(Atasözü)
Iş anlatılıncaya kadar baş elden gider

Kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.

(Atasözü)
Ne verirsen elinle o gider seninle

Insanın bu dünyada yaptığı bir iyiliğin ahirette karşılığını göreceği düşünülür.

(Atasözü)
Yengece “niçin yan yan gidersin?” demişler, “serde kabadayılık var” demiş

Bir işi, herkesten farklı bir yöntemle yapanların bu yöntemleri olumlu sonuç veriyorsa onların kendilerine özgü olan davranışlarını iyi karşılamak gerekir.

(Atasözü)
Sel ile gelen yel ile gider

Emek vermeden ele geçen para kısa zamanda çarçur olur gider.

(Deyim)
Hasret gidermek

özleme son vermek, kavuşmak: “Sonra ver elini ana baba ocağı. Hem hasret giderecektim hem de ruhumla dinlenecektim.” -C. Uçuk.

(Deyim)
Kulaklarının pasını gidermek

çoktan beri dinlememişken müzik dinlemek.

(Deyim)
Ayranı yok içmeye, atla (tahtırevanla) gider sıçmaya

Kaba yoksulluğuna bakmadan gösteriş yapmaya kalkanların gülünçlüğünü anlatmak için kullanılan bir söz.

(Deyim)
Gitti gider (dahi gider)

Söz konusu olan şeyin bir daha gelmeyeceğini, ele geçmeyeceğini anlatan bir söz.

Gider Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • G
 • I
 • D
 • E
 • R

Gider İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

88 Kelime
(malz.)
Manyetiklik giderici alan

Bir malzemeden manyetikleşme veya kutuplaşmayı yok etmek için gereken manyetik alan ya da elektrik şiddeti; eşanlam: manyetiklik giderici kuvvet.

(deri.)
Kıl giderme maddesi

Hamderiye bağlı yün ya da kılların gevşetilmesi veya uzaklaştırılmasına yarayan NaS, NaHS vb. kimyasal maddeler.

(deri.)
Kireç giderici madde

Kireçlik aşamasından sonra deride bulunan kireci ve/veya diğer alkalileri nötrleştirme ve dolayısı ile pH'yı düşürmek için kullanılan asit, asidik tuz ya da asit tuzu gibi maddelere verilen isim.

(elk.)
Manyetikliği giderme

Bir cismin yarattığı manyetik akı yoğunluğunun azaltılması ya da tümüyle ortadan kaldırılması; eşanlam: mıknatıslığı giderme. Bir manyetik veri depolama aygıtının, örneğin diskin ya da teybin içeriğini silme.

(denz.)
Mıknatıslığı giderme

Özellikle askeri gemilerde geminin mıktanıslanma değerlerini sıfırlamak, böylece pusulaların çalışması veya geminin su altı mayınlarına karşı korunmasını sağlamak üzere alınan önlemler; eşanlam: manyetikliği giderme. elk. Herhangi bir ortamdaki manyetikliği ortadan kaldırma; eşanlam: manyetikliği giderme.

()
Besin giderimi

çevr. Sucul alıcı ortamlarda azot ve fosforun sebep olduğu ötrofikasyonun yavaşlatılması ya da atıksuyun yeniden kullanılabilmesi için uygulanan üçüncül arıtma yöntemi.

()
Biyolojik fosfor giderimi

çevr. Mikroorganizmaların hücre sentezi ve enerji transferleri sırasında fosforu kullanmasından yararlanılarak, sırasıyla oksijensiz ve oksijenli şartlarda tutularak ihtiyaçlarından daha fazla fosforu hücre içinde depolamaları ve yüksek fosfor içerikli hücrelerin çökeltilmesi yoluyla fosfor gideriminin sağlandığı biyolojik süreç.

()
BOİ giderimi

çevr. Atıksulardaki organik madde miktarının biyokütle üretimi ve biyolojik bozunma ile azaltılması işlemi; eşanlam: BOG giderimi.

(müh.)
ısı giderimi

Bir elektronik aygıt, devre ya da cihazın çalışması sırasında harcanarak ısıya dönüşen enerjinin dış ortama iletilmesi.

(gıda.)
Zamksıların giderimi

Ham yağların yapısında bulunan fosfolipidlerin su ve/veya genelde fosforik asit  gibi asitler kullanılarak çökelti şekline getirilmesi ve santrifüj ile yağdan uzaklaştırılması.

(kim.)
Baca gazı kükürt giderimi

Yanma sonucu oluşan gazların kükürt içeriğinin kireç ile yıkama gibi işlemlerle ayırılması.

Yukarı Çık