Gırtlak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Gırtlak Nedir ve Ne Demek?

7
1)
Gırtlak (i. )

Boynun ön tarafında derinin hemen altında bulunan nefes borusunun üst kısmı, hançere: Gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm dâima susuyordu (Refik H. Karay). Gırtlağım kupkuru, tamâmen kemikleşmiş (Refik H. Karay).

2)
Gırtlak (i. )

i. (ses taklidi k. < gırt+lak )

3)
Gırtlak (i. )

Kıyasıya dövüşmek.

4)
Gırtlak (i. )

mec. Çetin bir mücâdeleye girişmek. Gırtlak sessizi: dilb. Ciğerlerden gelen havanın gırtlaktaki yarı kapalı engellere çarpıp gevşemesiyle meydana gelen ḫ (hı ﺥ ) sesi, gırtlaksı. [Bu ses Eski Türkçe’de, bugün halk ağzında ve Arapça ile Farsça’dan dilimize geçen bâzı kelimelerde vardır]: “ḫalı, aḫşam, uyḫu, ḫaber, ḫâhiş.” Gırtlağı yırtılmak: (Bir şeyi duyurmak veya anlatabilmek için) Olanca gücüyle boğazı ağrıyıncaya kadar bağırmak veya konuşmak: Sabahtan akşama kadar iki çift çorap satmak için gırtlağım yırtılıyor (Burhan Felek). Gırtlağına basmak: mec. Çok zorlamak, dediğini zorla yaptırmak, aşırı derecede üstüne varmak, boğazına basmak: Karıncalara basmamak için gözlerim önümde yürürüm. Ama bu herifin gırtlağına basarım (Sait Fâik). Gırtlağına kadar: Çok fazla, altından kalkamayacağı kadar fazla: “Bu işe gırtlağıma kadar batmışım.” Gırtlağına kadar borçlanıp öteberi peydahlamış, yanına Aslıhan’la iki komşu kızını alıp aş evine gitmişti (Kemal Tâhir). Gırtlağına sarılmak:

5)
Gırtlak (i. )

mec. Üstüne üstüne gitmek, musallat olmak: Daha merhabâ demeden “Aylığı!..” diye gırtlağıma sarılır (Mahmut Yesâri).

6)
Gırtlak (i. )

mec. Yiyip içme: “Gırtlağına düşkün.” ѻ Gırtlak gırtlağa gelmek:

7)
Gırtlak (i. )

Üstüne hücum etmek: Birinin gırtlağına sarılır diye ödüm kopuyordu birâder (Bediî Fâik).

Gırtlak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Gırtlak (isim,)

anatomi Soluk borusunun üst bölümü, ümük, imik, hançere "Gırtlak veremi midir nedir, çehresinde damla kan yok." - S. M. Alus

2)
Gırtlak

Ses rengi, yapısı

3)
Gırtlak

Yiyip içme "Gırtlak derdi."

Gırtlak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

(anlamdaş. larinks): Akciğerle soluyan omurgalı hayvanlarda soluk borusunun kıkırdak iskeletle desteklenmiş üst bölgesi. Memeli hayvanlarda ve insanda hava yolu görevinden başka ses çıkarma organı olarak da görevlidir.

2)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(biyoloji)

3)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

anat. Yutak ve soluk borusunu birbirine bağlayan solunum sistemi bölümü, larenks. Sesin oluşturulmasını sağlayan bu kısım mukoza, kıkırdak ve kaslardan yapılmıştır.

4)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Memeli hayvanlarda ve insanda ses çıkarma organı olarak da görev yapan, akciğerle soluyan omurgalı hayvanlarda soluk borusunun kıkırdak iskeletle desteklenmiş üst bölgesi. Larinks.

5)

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

Nefes borusunun bittiği ve ses borusunun başladığı yerde, nefes borusunun en üst halkası üzerine oturtulmuş beş parça kıkırdaktan oluşan ve içindeki ses telleri (ses dudakları) yardımıyla insan sesinin oluşmasını sağlayan küçük kutu biçimindeki organ. Gırtlağı oluşturan kıkırdaklar, biçimlerindeki benzerlik dolayısıyla halka kıkırdak, kalkan kıkırdak, ibriksi kıkırdaklar, armutsu kıkırdak adlarını alır. Kalkan kıkırdağın ön üst kısmı erkeklerde âdem elması denilen bir çıkıntı oluşturur. Gırtlağın yutma sırasında nefes borusunu kapatan kısmına da gırtlak kapağı denir. Gırtlağın, nefes alma durumunda, bir ikiz kenar üçgen şeklinde açık kalan, konuşma sırasında ibriksi kıkırdağı harekete getiren, adalelerin veya ses tellerinin küçülmesi ile kapanan kısmı ses yarığı adını alır. Gırtlağın önde halka ve kalkan kıkırdakların iç yüzüne bağlı bulunan ve gırtlağın ortasındaki iki kiriş oluşturan adale demetine ses telleri denir. Bunlara bk.

Gırtlak Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Larynx “ What is the larynx ”
 • ALMANCA Kehlkopf “ Was ist der Kehlkopf ”
 • İSPANYOLCA Laringe “ ¿Cuál es la laringe ”
 • ÇİNCE “ 什么是喉 ”
 • FRANSIZCA Larynx “ Qu'est-ce que le larynx ”
 • Arapça الحنجرة “ ما هو الحنجرة ”
 • İTALYANCA Laringe “ Qual è la laringe ”
 • JAPONCA 喉頭 “ の喉頭 ”
 • PORTEKİZCE Laringe “ O que é a laringe ”

Gırtlak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • G
 • I
 • R
 • T
 • L
 • A
 • K

Gırtlak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • G
 • I
 • R
 • T
 • L
 • A
 • K

Gırtlak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

3 Kelime
(dilb.)
Gırtlaksı kapantılı ses

Gırtlakta hava akımının engellenmesi sonucu oluşan ünsüz.

(dilb.)
Gırtlak vuruşu

Gırtlakta, ses tellerinin birbirine yapışması sonucu havanın akışını birdenbire engellemesiyle oluşan ve bir kesinti izlenimi veren kapantılı ses.

(dilb.)
Gırtlaksıl

Gırtlakta oluşan, eklemleme yeri gırtlakta bulunan .

Yukarı Çık
x