Göçebelik nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Göçebelik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Göçebelik (toplum)

bilimi Bir toplumsal birliğin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilmek üzere düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğinde veya alışkanlığında olması

2)
Göçebelik (isim)

Göçebe olma durumu, göçerlik

Göçebelik Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Bir topluluğun, bir toplumsal kümenin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilme ereğiyle düzenli aralıklarla yer değiştirme gelenek ya da alışkanlığında olması.

2)

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

Çobanlığa, avcılığa ve toplayıcılığa dayanan ekonomik yaşamın gerektirdiği gezgincilik, a. bk. yan göçebelik.

3)

Budunbilim Terimleri Sözlüğü

Göçebelerin yaşam biçimi.

4)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Yaşamak için gerekli koşulları bulmak amacıyla hayvanları ve diğer araçları ile birlikte sürekli yer değiştiren, belirli bir konutu olmayan kabileler veya insan topluluklarının yaşam biçimi.

Göçebelik Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

9 Harf
 • G
 • Ö
 • Ç
 • E
 • B
 • E
 • L
 • I
 • K

Göçebelik Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

9 Harf
 • G
 • Ö
 • Ç
 • E
 • B
 • E
 • L
 • I
 • K

Göçebelik İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

2 Kelime
()
Göçebelik

Göçebe olma durumu, bedevîlik. Yaşayışını belli bir yerde sürdürmeyip devamlı yer değiştirme hâli: Anadolu’nun politika ve kültür târihinde dâima mühim rol oynayan göçebeliğin o kadar uzun sürmesinde târihindeki üçüncü Haçlı seferinin de bir payı olsa gerektir .

(cog.)
Yarıgöçebelik

Sürekli bir kışlık yerleşimde tarım yapmakla birlikte, asıl etkinliğin hayvancılık olduğu ve bahar aylarından başlayarak bu etkinliği sürdürmek üzere hayvan sürüleriyle birlikte yaylalara çıkan insan topluluklarının yaşam biçimi.

Yukarı Çık