Haile nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Haile Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Haile (isim)

Çok acıklı olay "Beni öldürmek için birisi fazla bile / Ancak onun elinden çıkar böyle haile" - F. N. Çamlıbel

2)
Haile (edebiyat)

Manzum biçimde yazılmış trajedi

Haile Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • H
  • A
  • I
  • L
  • E

Haile Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • H
  • A
  • I
  • L
  • E

Haile Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Haile İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(i.)
Hâile

Fâcia, içler acısı hâdise: Uğradığı sekteler, hâileler yüzüne gāyet hafif bir nikāb-ı zulmânî çekmiş . Veremler hastahânesinin sertabîbisiniz, fâcialarla hâilelere alışmışsınızdır . Başımda hâilelerim, kalbimde ve kollarımda bütün hüsranlarım . edeb. Trajedi tarzındaki tiyatro eseri: Bu îtibar ile eseri yeni şekilde bir hâile addedebiliriz . ● Hâile-nüvis birl. i. Trajedi yazarı: Büyük hâile-nüvis Shakespeare felsefesini Montaigne’nin “Tecârib”inden almıştı . Euripides, Yunan hâile-nüvislerinin üçüncüsüdür .

Yukarı Çık