Haraba nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Haraba Nedir ve Ne Demek?

4
1)
Haraba (i. )

( ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ) i. (Ar. ḫarābe ’nin çoğul eki -āt almış şekli ḫarābāt )

2)
Haraba (i. )

edeb. Hayâtın katı gerçekleri karşısında rintlerin tesellî aradığı, neşe, zerâfet, zevk ve sanat mahalli olarak kabul edilen içkili eğlence yeri: Harâbâtı egerçi görmedik ammâ görenlerden / İşittik bir neşât-efzâ makām-ı dil-güşâ derler (Şeyhülislâm Yahyâ).

3)
Haraba (i. )

Meyhâne: Erbâb-ı harâbâtı komak hâline yeğdir / Tahrîse sebebdir mey-i gül-fâma yasaklar (Nâbî’den). Harâbâtı görenler her biri bir hâletin söyler / Letâfet nakl eder rindân ü zâhid sıkletin söyler (Koca Râgıb Paşa).

4)
Haraba (i. )

tasavvuf. “Mânevî aşkın tadıldığı, ilâhî aşk ile sarhoş olunan yer” Tekke: Âlimler müderrisler medresede buldular / Ben harâbat içinde buldum ise n’oldu (Yûnus Emre). Kālû belâ’da kûy-i harâbat idi yerim / Şol ma’nîden mücâvir-i meyhâneyim yine (Nesîmî). Tasavvuf edebiyâtında harâbat mânevî neşe ve şevk veren yer, feyiz alınan, hakîkata erilen yer, yâni tekkedir (Fuat Köprülü).

Haraba Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Araba.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Erkeğin cinsiyet organı.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Harabe, bk. hıraba

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ören.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Su kabağından ya da ağaçtan oyularak yapılan maşrapa.

Haraba Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) To wasted “ What is wasted ”
 • ALMANCA Zu verschwendet “ Was ist verschwendet ”
 • İSPANYOLCA Desperdiciar “ Lo que se desperdicia ”
 • ÇİNCE 浪费 “ 是什么浪费了 ”
 • FRANSIZCA Le gaspillage “ Ce qui est gaspillé ”
 • Arapça أن يضيع “ ما يضيع ”
 • İTALYANCA Per sprecata “ Che cosa è sprecato ”
 • JAPONCA 無駄 “ 何も無駄に ”
 • PORTEKİZCE Ao desperdício de “ O que é desperdiçado ”

Haraba Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • H
 • A
 • R
 • A
 • B
 • A

Haraba Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • H
 • A
 • R
 • A
 • B
 • A

Haraba Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

3 Kelime

Haraba İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
()
Harâbâtîlik

Harâbâtî olma durumu: Bak ne mes’ûdum! Harâbâtîliğim ma’rûf iken . ѻ Harâbâtîliğe vurmak: Kendini kapıp koyuvermek: Nûri, Yanya’ya gittikten sonra bambaşka bir hal kesbetmişti. Harâbâtîliğe vurmuş, gece gündüz mest, pejmürde-kıyâfet, evine gitmez, vîrânelerde, kabirler arasında yatar kalkardı .

Yukarı Çık
x