Hazar nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Hazar Nedir ve Ne Demek?

5
1)
Hazar (i. )

( ﺣﻀﺮ ) i. (Ar. ḥażar )

2)
Hazar (i. )

Barış zamânına âit, barışla ilgili. Karşıtı: SEFERÎ.

3)
Hazar (i. )

Barış: Sefer ve hazar zamânında onları hizmete gönderirler (Kâtip Çelebi’den Seç.).

4)
Hazar (i. )

Şehir ve köyde yaşayanların tarzıyle ilgili, göçebe olmayan, medenî. ● hazariyye ( ﺣﻀﺮﻳّﻪ ) sıf. hazarî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Kuvve-i hazariyye: Barış zamânındaki asker kuvveti.” Bk. hazarİYE

5)
Hazar (i. )

Yerleşik olma, şehir ve köyde oturma. ● hazarî ( ﺣﻀﺮﻯ ) sıf. (nispet eki -і ile)

Hazar Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Caspian “ What is Caspian ”
 • ALMANCA Kaspischen “ Was ist der Kaspischen ”
 • İSPANYOLCA Caspio “ ¿Qué es Caspio ”
 • ÇİNCE “ 什么是里 ”
 • FRANSIZCA De la mer caspienne “ Ce qui est de la mer Caspienne ”
 • Arapça قزوين “ ما هو قزوين ”
 • İTALYANCA Caspio “ Che cosa è Caspio ”
 • JAPONCA カスピアンカ “ 何をカスピアンカ ”
 • PORTEKİZCE Mar cáspio “ O que é Cáspio ”

Hazar Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • H
 • A
 • Z
 • A
 • R

Hazar Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • H
 • A
 • Z
 • A
 • R

Hazar Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Hazar İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

5 Kelime
(i.)
Hazariye

Tekkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere fermanla verilen erzak ve para tahsîsâtı.

(i.)
Hazariyet – hazeriyet – hadariyet

Yerleşiklik, göçebe olmama, medenî olma: Harp, ancak hazariyet ve medeniyetin teessüsünden sonra bir şekl-i i’tidal almıştır .

()
Hazarlar

özel i. Hazar denizinin kuzey ve batı kıyılarını – yılları arasında hâkimiyetleri altında tutan Türk boyu.

(i.)
Hazar

Barış: Sefer ve hazar zamânında onları hizmete gönderirler . Yerleşik olma, şehir ve köyde oturma. ● Hazarî sıf. Barış zamânına âit, barışla ilgili. Karşıtı: SEFERÎ. Şehir ve köyde yaşayanların tarzıyle ilgili, göçebe olmayan, medenî. ● Hazariyye sıf. Hazarî kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Kuvve-i hazariyye: Barış zamânındaki asker kuvveti.” Bk. HAZARİYE

()
Hazarat

– HAZERAT i. Hazretler: “Pîrân-ı kiram hazerâtı.” tasavvuf. Mertebeler, vücut mertebeleri: İnsân-ı kâmil mertebesi vücûd-ı mutlakın merâtib-i tenezzülâtının altıncı mertebesi olduğundan insân-ı kâmil kendi nefsinde kâffe-i hazarâtı câmi’ olmuş olur . ѻ Hazerât-ı hams : tasavvuf. Tecellînin beş mertebesi: Mütehakkıkinden bâzıları, mertebe-i vahdet ile vâhidiyeti tevhit ve insân-ı kâmil mertebesini mertebe-i şehâdete ilhak edip beş mertebe îtibar ederek bunlara hazarât-ı hamse tesmiye ederler. Bunlara göre merâtibin esâmîsi böyle olur: Ahadiyet, vâhidiyet, ervah, misal ve şehâdet .

Yukarı Çık