Hızı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Hızı Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Hızı (özel i. )

( ﺧﻀﺮ ) özel i. (Ar. Ḫiżir – Ḫiżr ) Âbıhayat içtiği için ölümsüzlüğe erdiğine, bereketi temsil ettiğine ve kul sıkıştığında imdâdına yetiştiğine inanılan, bir görüşe göre peygamber, bir görüşe göre velî olan zat: Bin bir adı vardır bir adı Hızır / Her nerde çağırsan orada hazır (Pir Sultan Abdal). Cumhûra göre nebîdir ve hayattadır. Âhir zamâna kadar ölmeyecektir. Hayâtının uzun olması âbıhayâtı içmiş olmasındandır. Âhir zamanda Deccâl’i yalanlayacaktır. Kendisine Hızır denilmesinin sebebi, kuru bir nebat parçası üzerine oturunca yeşermiş olmasındandır (Tibyan Tefsîri). Hızır mısınız, nesiniz dedi. Hem de her şey mükemmel (Ahmed Midhat Efendi). ѻ Hızır gibi yetişmek: En sıkışık anda yardıma yetişmek: Muhakkak ilhâmı bu bunalmış ânında yardımına Hızır gibi yetişecekti (Sait Fâik). Demek o sırada Hızır gibi yetişen adam buydu (Sait Fâik).

Hızı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • H
  • I
  • Z
  • I

Hızı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Kul sıkışmayınca (daralmayınca, bunalmayınca) Hızır yetişmez

Yardım hep en zor anda gelir.

(Deyim)
Ağzının perhizi yok

“ağzına geleni söyler” anlamında kullanılan bir söz.

(Deyim)
Hızını kaybetmek (yitirmek)

Etkisini, geçerliliğini yitirmek, hükmü kalmamak: “Güneş hızını kaybedince bu yapışkan su donar, yapraklar ellenebilir, toplanabilir duruma gelir.” -N. Cumalı.

(Deyim)
Hızını alamamak

1) hızla gidişini yavaşlatamamak; 2) mec. öfkesini yenememek, yatışamamak: “Münakaşa tekrar eski hızını alamayarak biraz sonra söndü.” -R. N. Güntekin.

(Deyim)
Hızını almak

1) şiddetini yenmek, yatışmak: Fırtına hızını aldı. 2) yavaşlamak, hızını yitirmek.

Hızı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • H
  • I
  • Z
  • I

Hızı Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Hızı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

108 Kelime
(yerb.)
Hacimsel akış hızı

(inş.)
Boşluk suyu hızı

 Zemin daneciklerinin arasındaki veya kayaçlardaki süreksizlik düzlemlerinin arasındaki suyun ortalama akış hızı.

(yerb.)
Gerçek yeraltı suyu hızı

Darcy hızının gözenekliliğe bölünmesiyle elde edilen, gözenekli ortamlarda yeraltı suyunun birim zamanda alabildiği yol.

(inş.)
Limit düşme hızı

Su veya hava içinde düşen katı parçacıkların ya da havadaki yağmur damlalarının eriştikleri son hız.

(biyom.)
Kritik seyrelme hızı

Sürekli işletim koşullarında çalıştırılan biyosüreçlerde, maksimum seyrelme hızının maksimum özgül üreme hızına yaklaştığı kritik değer.

(biyom.)
Seyrelme hızı

Sürekli işletim koşullarında çalıştırılan biyosüreçlerde, besleme hızının biyotepkime kabındaki kültür hacmine oranı olarak ifade edilen ve var olan besin ortamının taze ortamla değişim oranı.

(eko.)
Para dolaşım hızı

Bir birim paranın ekonomik işlemler dolayısıyla bir yıl içindeki el değiştirme hızı.

(elk.)
Hat hızı

Bir iletişim devresi için, çoğunlukla saniyede gönderilen bit sayısı olarak ifade edilen işaret iletim hızı.

(elk.)
Iletim hızı

Birim zamanda iletilen verilerin, çoğunlukla bit/saniye olarak ifade edilen değeri.

(elk.)
Veri gönderim hızı

Bir veri iletim sisteminde üzerinde bir saniyede gönderilen toplam bitlerin sayısı.

(yerb.)
Atım hızı

Bir deprem sırasında fay bloklarının, fay aynası üzerinde, birbirlerine göre bağıl yer değiştirme hızı.

Yukarı Çık