Jen nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Jen Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Jen (i. )

i. (Fr. gène < İng. < Yun.) Gen: Oğuz boylarının jenlerini tâ Orta Asya’dan sürükleyip getirmiş bu Kayıhanlı delikanlısı… (Sâmiha Ayverdi).

Jen Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

3 Harf
  • J
  • E
  • N

Jen Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

3 Harf
  • J
  • E
  • N

Jen İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

199 Kelime
(bkz.)
Endojen kuvvetler

Array

(gıda.)
Kriyojen madde

Kendi termodinamik nitelikleri nedeniyle soğutulan maddenin ısısını soğuran ve faz değiştiren helyum, katı karbondioksit, argon gibi soğutma potansiyeline sahip bileşik.

(bkz.)
Dejenere Sanat

Yoz Sanat

(biyom.)
Antijen sunumu

Bağışıklık sisteminin makrofaj, dendritik hücresi ve B hücresi ile antijenleri  hücre yutarlığı yoluyla yakalayarak küçük peptitlere ayırdıktan sonra büyük doku uygunluk tümleşkesi aracılığı ile T-lenfositlerin tanıyacağı şekilde sunması.

(biyom.)
Hacimsel oksijen aktarım katsayısı

Havalandırmalı bir sistemde hava kabarcığı içindeki oksijenin tepkime kabındaki belirli bir hacimdeki sıvı faz içine aktarılma oranı; eşanlam: kLa.

()
Yüzeye tutunan organik halojenler

çevr. Klor ve brom gibi halojenler ile işlem yapılan atıksularda halojenlerin organik bileşiklere bağlanarak oluşturabildikleri kloroform, dioksin ya da furan gibi zararlı organik bileşikleri temsil eden kirletici parametresi; eşanlam: adsorplanabilir organik halojenler.

()
Oksijenli çürütülmüş çamur

çevr. aerobik çürütülmüş çamur.

(yerb.)
Alojenik akarsu

Array

(biyom.)
Homojenizasyon

(gıda.)
Biyojen amin

Proteince zengin gıdalarda ve bazı fermente gıdalarda mikrobiyal faaliyet sonucunda amino asitlerin dekarboksillenmesi, aldehit ya da ketonların aminlenmesi ile oluşan azotlu bileşik.

(enj.)
Güneş-hidrojen ekonomisi

Güneş enerjisinin birincil enerji kaynağı ve hidrojenin ikincil enerji taşıyıcısı olduğu sistemlerin eğitim, izleme, planlama ve uygulama etkinlikleri.

Yukarı Çık