Kayırma nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Kayırma Nedir ve Ne Demek?

4
1)
Kayırma (geçişli f. )

(Bir iş veya menfaat husûsunda) Birini başkalarına tercih etmek, tarafını tutup arka çıkmak, iltimas etmek: “Adam kayırmak.” Nihâyet Kenan’ın kayırması sâyesinde bankada hademebaşılığa getirilmişti (Refik H. Karay). Bakanı oyalamakla, işleri sürüncemede tutmakta kendi zümresini kayırmaktadır (Ahmet Kabaklı). ♦ geçişsiz f.

2)
Kayırma (geçişli f. )

E. T. Türk. Üzülmek, tasalanmak, endîşe etmek: Nebî dedi eyâ Haydar kayırma / Özünü rahmet-i Hak’tan ayırma (Rûşenî – T. S.).

3)
Kayırma (geçişli f. )

geçişli f. (Eski Türk. kaḏġur-mak > kayġur-mak > kayur-mak > kayır-mak < * ka ḏ-mak “üzülmek, endîşe etmek”)

4)
Kayırma (geçişli f. )

İlgilenip korumak, gözetmek, himâye etmek: Gel sen beni kayırma da kayıracaksan kapı ardındakileri kayır (Eflâtun C. Güney). Kambur felek sanki beni kayırdı / Eşten dosttan nazlı yardan ayırdı (Âşık Veysel). İyi çocuktur. Ben derim ona, seni kayırır (Burhan Felek).

Kayırma Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Kayırma (isim)

Kayırmak işi, iltimas

Kayırma Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Favoritism “ What is favoritism ”
 • ALMANCA Vetternwirtschaft “ Was ist Vetternwirtschaft ”
 • İSPANYOLCA El favoritismo “ ¿Cuál es el favoritismo ”
 • ÇİNCE 徇私 “ 什么是偏袒 ”
 • FRANSIZCA Le favoritisme “ Qu'est-ce que le favoritisme ”
 • Arapça المحسوبية “ ما هو المحسوبية ”
 • İTALYANCA Favoritismo “ Che cosa è favoritismo ”
 • JAPONCA “ 何か縁 ”
 • PORTEKİZCE Favoritismo “ O que é favoritismo ”

Kayırma Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • K
 • A
 • Y
 • I
 • R
 • M
 • A

Kayırma Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • K
 • A
 • Y
 • I
 • R
 • M
 • A

Kayırma İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

2 Kelime
(ulusi.)
Siyasal kayırma

Siyasal amaçlarla önemli görevlere ve konumlara kendi yandaşlarını yerleştirme.

(kamy.)
Kayırmacılık

Bir devlet ya da kuruluşun üst katmanlarındaki yöneticilerin, yeterli ya da yetişmiş olup olmadıklarına bakmadan, yakınlarını gözetip kayırarak önemli görevlere getirmeleri.

Yukarı Çık