Kentleşme nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Kentleşme Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Kentleşme (isim)

Kentleşmek işi

Kentleşme Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Elverişli koşulların doğmasıyla kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim yerinin zamanla büyüyüp kalabalıklaşması, kent niteliğini kazanması.

2)

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

İşleyimleşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplumda artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi süreci.

3)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Tarım dışı etkinliklerin, özellikle işleyimin gelişmesi sonucu nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların genişlemesi süreci.

Kentleşme Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

9 Harf
 • K
 • E
 • N
 • T
 • L
 • E
 • Ş
 • M
 • E

Kentleşme Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

9 Harf
 • K
 • E
 • N
 • T
 • L
 • E
 • Ş
 • M
 • E

Kentleşme İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

7 Kelime
(kentb.)
Aşırı kentleşme

Gerçek bir sanayileşmeye dayanmayan, kentlerdeki işsiz ve gizli işsiz sayısını ölçüsüz olarak çoğaltan, hızlı ve düzensiz kentleşme.

(müh.)
çarpık kentleşme

Kentlerin kırsal alanlara doğru taşarak, daha çok insan barındırarak büyümesi.

(topb.)
Yörekentleşme

Nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğun kent merkezlerinden çıkması ve bireylerin yaşam niteliğinin gelişmesi gibi istekler doğrultusunda kentlerin, çevrelerine doğru genişlemesi süreci.

(kentb.)
Kentleşme düzeyi

Bir ülkede belirli bir dönemde kentlerde yaşayan nüfusun genel nüfusa oranı.

(kentb.)
Bağımlı kentleşme

İlk kez Fransız kentbilimcisi Manuel Castells'in incelediği, azgelişmiş ülkeleri, kentleri ve kentleşme biçimleri aracılığı ile anamalcı gelişmiş ülkelere bağımlı kılan ya da o durumdan kurtulmalarını önleyen kentleşme türü.

(kentb.)
Anakentleşme

Bir ülkede, kentlerin anakent niteliği kazanması, anakentlerin çoğalması ve alabildiğine büyümesinin, kentleşme sürecinin başlıca özelliği durumuna gelmesi.

(kentb.)
Kentleşme politikası

Kırsal alanlardan kentlere akının hızını, biçimini, bölgeler arasındaki dağılışını, uzun dönem için ülkenin kalkınmasına yardım etmesini, köy ve kentlerde yarattığı sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve önceliklerle ilgili eşgüdümlü önlemlerin tümü, kentleşme yöneltisi.

Yukarı Çık