Kesim nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Kesim Nedir ve Ne Demek?

11
1)
Kesim (i. )

Belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verilmesi işi ve verilen biçim, fason: Bu bıçkın modası kılığı İstanbul gençlerini öylesine sarmıştı ki, ayak takımından esâfil ve erâzilin çıkardığı Cezâyir kesimi orta tabaka şöyle dursun en kibar, en asil âilelerin evlâtlarını da cezbetmiş (…) nice beyzâdeler, paşazâdeler Cezâyir kesimi hayta kılığı ile İstanbul sokaklarında (…) yıllarca kaldırım tepmişler, kuşak sürümüşlerdi (Reşat E. Koçu).

2)
Kesim (i. )

Bir esîri fidyeye bağlamak. kesime vermek: Îcâra vermek, götürü pazarlıkla vermek, belli bir bedel karşılığında iltizâma vermek. kesime yazmak: Belli bir para ödemeye mecbur tutmak, vergiye bağlamak.

3)
Kesim (i. )

E. T. Türk. ve halk ağzı. Cüsse, boy bos, biçim, endam: “İri kesimli.” Dün gece seyrimde ben bir er gördüm / Muhammed Ali’ye benzer kesimi (Pir Sultan Abdal).

4)
Kesim (i. )

Fidye: Hükümdarlık veya vezirlik koparmak için Moğol karargâhlarına giden vezir ve prenslerin bu saraylarda yaptıkları borçlar, muâhedelerle Anadolu’nun ödemeye mecbur olduğu kesimleri birkaç kat daha arttırır (Ahmet H. Tanpınar).

5)
Kesim (i. )

i. (< kes-i-m )

6)
Kesim (i. )

İki taraf arasında kararlaştırılan şey, belli ve kesin ücret: “Binâyı kesim ile inşâ etmek.” Kaçan gün tulunduktan (güneş battıktan) sonra ol kesimin getirip teslim etmese sağ elin boynuna demirleyip kordu (Tefsîr-i Ebülleys Terc. – T. S.).

7)
Kesim (i. )

Kesme vakti: “Ağaç kesimi.” “Et kesimi.”

8)
Kesim (i. )

Kesmek işi veya tarzı.

9)
Kesim (i. )

Taksite bağlamak.

10)
Kesim (i. )

târih. Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Tuna’nın ötesindeki yerler ve Irak, Basra ahâlisinden bütün vergiler karşılığı alınan maktû vergi; bâzı bağ, bahçe vb.nden öşür karşılığı her sene alınan vergi. ѻ kesim alanı (bölgesi): Ormanın ağaç kesilecek bölümü. kesim kesmek (kesime kesmek): (Bir şeyi belli bir şekilde yapmak üzere) Uyuşmak, karşılıklı karar verip anlaşmak: Oğuz, Depegöz elinde tamam zebun oldu, vardılar Dede Korkut’u çığırdılar, onunla tanıştılar (istişâre ettiler), gelin kesim keselim dediler (Dede Korkut’tan). kesime almak: mec. Bir kişiyi veya işi tekeline alıp tek söz sâhibi olmak, avucu içine alıp karşısındakine tasarruf hakkı tanımamak. kesime bağlamak:

11)
Kesim (i. )

yeni. Bölüm, kısım: “Kamu kesimi.” “İşçi kesimi.” Biz, kavgayı sâdece belirli bir kesimin üzerine yıkmaya fenâ alışmışız (Rauf Tamer).

Kesim Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

9
1)
Kesim

Boy bos, endam

2)
Kesim

Bölge

3)
Kesim

Bölüm, parça, kısım, sektör "Oyunlar aruz ve hece olmak üzere iki kesime ayrılmıştı." - M. And

4)
Kesim (tarih)

Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa

5)
Kesim

İşaretlenmiş belli yer "Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı."

6)
Kesim (isim)

Kesme işi

7)
Kesim

Kesme zamanı "Ders kesimi."

8)
Kesim

Pazarlık, anlaşma

9)
Kesim

Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason

Kesim Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

25
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Beden yapısı: Kesimleri yiri bi uşak.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Belli, kesin ücret.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Biçim : İri kesimli.
Boy boş.

4)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Bir ekonomide üretim, mülkiyet yapısı, kayıt altına alınma gibi ölçütler dikkate alınarak benzer özelliklere göre sınıflandırılan bölümlerin her biri.

5)

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

Bir izlenceyi oluşturan, bir ölçüde birbirinden bağımsız çalışabilen yordamlardan her biri. Kesimlerin tümü sürekli olarak bellekte bulundurulabilir ya da daha az bellek sığası kullanmak bakımından, sürekli olarak bellekte bulunan bir ana kesimce çağrılan yerpaylaşır kesimler tanımlanır.

6)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Bir koşuğun
,
ve daha çok dizeli bölümü.
Dört dizeli bir divan koşuğu biçimi. Genel olarak ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı, birinci, üçüncü dizeleri özgürdür. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olanlar da vardır. Altıncı, onuncu dizeye dek uzamış olanlar da bulunur.

7)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
İki taraf arasındaki kararlaştırılan şey.
Biçim, endam, boy bos.
Bölüm, parça.
Yeryüzündeki sel yarıntıları.
Ürün kaldırma mevsimi.

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Değer, eder.
Ücret.

9)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Dört dönümlük toprak alan.

10)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

fasıl (bk. ayırım).

11)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Gelinliğin kesim günü

12)

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi.
Osmanlı İmparatorluğunda Tuna kuzeyindeki ülkeler ile Irak ve Basra halkının tüm vergiler yerine toptan ödedikleri vergi.

13)

Tarama Sözlüğü

İki taraf arasında kararlaştırılan şey.
Şekil, biçim, endam.
Kısım, parça.
Muayyen bir vergi

14)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

k. kesme.

15)

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

k. meclis.

16)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kadar, derece : Ufacık çocuk bu kesim dövülür mü?
Bölüm, kısım.

17)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kesim, kesme

18)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Mihr, düğün öncesi iki tarafın alınacak takı üzerinde anlaşması

19)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

20)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Pazarlık, anlaşma.
Son söz : Bunun kesimi neyse onu söyle.
Oranlama, tahmin.
Yazın inek ve koyunu ürününü paylaşmak üzere bakıcıya vermek : Bu yaz inekleri kesime vermiyeceğiz.

21)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sel yarıntıları.

22)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

Sinema Bir filmin kaba kurgusuna hazırlık olarak kesilmesi işi.

23)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sözleşme, nikâh, kesim kesmek

24)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sözleşme.
kesim kesmek: sözleşmek
kesim nikah: evlenen kız için oğlan tarafıyla yapılan ödeme anlaşması

25)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ürün kaldırma mevsimi.

Kesim Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Cutting “ What is the cut ”
 • ALMANCA Schneiden “ Was ist der cut ”
 • İSPANYOLCA Corte “ ¿Qué es el corte ”
 • ÇİNCE 切割 “ 什么是切 ”
 • FRANSIZCA Coupe “ Qu'est-ce que la coupe ”
 • Arapça قطع “ ما هي قطع ”
 • İTALYANCA Taglio “ Che cosa è il taglio di ”
 • JAPONCA 切削 “ のカット ”
 • PORTEKİZCE Corte “ O que é o corte ”

Kesim Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • K
 • E
 • S
 • I
 • M

Kesim Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • K
 • E
 • S
 • I
 • M

Kesim Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

11 Kelime

Kesim İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

38 Kelime
(ulusi.)
Karşıdevrimci kesimler

Devrimci ya da bir devrim geçirmekte olan bir ülkedeki düzene, siyasal, toplumsal ya da ekonomik gerekçelerle karşı çıkan topluluklar.

(orm.)
Kesim olgunluğu

Tek ağaçta, istenilen amaç çapına erişme, meşcerede ise, ekonomik bakımdan yeterli sayıda amaç kalınlığına erişmiş gövdelerin bulunduğu gelişme çağı.

(endst.)
Kesim noktası

Sermaye bütçelemesinde, yatırımın minimum kabul edilebilir getiri oranı. kim. Bir damıtma kulesinden istenen ürünün alınabilmesi için damıtma ürününün kuleden uygun yükseklikteki çıkış noktası. Bir sürecin sürdürülmesinin uygun olmadığı işletme noktası. made. Bir cevherdeki mineralin niceliğinin ekonomik işletme sınırında olması.

(tar.)
Kesimhane ağırlığı

Hayvanın en az saatlik bir açlık devresinden sonra ve kesimden hemen önce tespit edilen canlı ağırlığı; eşanlam: mezbaha ağırlığı.

(orm.)
Tıraşlama kesimi

Bir meşcere üzerindeki tüm ağaçların tek bir kesim işlemiyle çıkarılması.

(tar.)
Sütten kesim ağırlığı

Memeli çiftlik hayvanlarında yavrunun sütten kesimde veya standart bir sütten kesim yaşında belirlenen ağırlığı.

(orm.)
Büyük alan siper kesimi

Koru ormanlarında gençliğin düzenli olarak dağılmasını ve korunmasını sağlayacak biçimde eşit siper sağlamak üzere, ağaçların gençleştirme alanından düzenliye yakın bir dağılışta çıkarıldığı doğal ve yapay gençleştirme yöntemi.

(yönb.)
Yapay iki kesim

Bir değişkenle ilgili elde edilmiş sürekli verinin, yapay olarak iki kesime ayrılması.

(orm.)
Hazırlama kesimi

Aralama kesimlerinin devamı niteliğinde, fakat daha kuvvetli kesimlerin yapıldığı ve gençleştirme koşullarını oluşturmaya yönelik kesimler.

(teks.)
Kesim emri

Konfeksiyon üretiminde, pastal hazırlama, serim, kesim ve parçaların düzenlenmesi gibi başlıca ön üretim işlemlerinin planlanması ve yönetimi yoluyla, toplam üretim giderlerinin düşürülmesini amaçlayan ve kumaş seriminde kullanılan belge; eşanlam: serim emri.

(kentb.)
Merkez kesimi

Bir kentin merkezinde yer alan yapılardan ve açık alanlardan oluşan kesimi.

Yukarı Çık
x