Kesret nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Kesret Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Kesret (isim)

Çok olma durumu, çokluk

Kesret Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • K
 • E
 • S
 • R
 • E
 • T

Kesret Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • K
 • E
 • S
 • R
 • E
 • T

Kesret Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Kesret İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

3 Kelime
(i.)
Kesretiye

Çokçuluk, plüralizm.

()
Kesretli

Çok, çok kalabalık, çok fazla.

(i.)
Kesret

Çokluk, bolluk, fazlalık, ziyâdelik. Karşıtı: KILLET: “Kesret-i nüfus.” Ey şâh-ı rusül kesretine cürmümüzün / Hep ârzû-yı şefâatindir bâis . Kesret-i ülfetten dolayı bir zevk-i rûhânîye vâsıl olmuşlardı . Kaç gündür gelenin gidenin kesretinden, işin çokluğundan bütün hizmetçiler geceleri bîtap düştü . tasavvuf. Cenâbıhakk’ın tecellîsiyle zuhûra gelmiş olan çokluk, mahlûkātın çokluğu. Karşıtı: VAHDET: Kesret-i emvâca bakma cümle bir deryâ-durur / Her ne mevci kim görürsen bahr-ı umman andadır . Kesret ü vahdetten ey dil ayn-i vahdettir garaz / Kalbi tathîr etmeden yenbû-ı hikmettir garaz . Sarây-ı vahdet olmuşken makāmım / Bu kesret âlemin seyrâna geldim . Kâinattaki kesret de aynı bunun gibi vahdete râci bir kesrettir. Şu halde kesret vahdetin zuhûrundan başka bir şey değildir . ѻ Kesret-i ilâh mezhebi: Çok tanrıcılık, politeizm. ● Kesret-gâh tür. i. Dünya, âlem.

Yukarı Çık