Kip nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Kip Nedir ve Ne Demek?

6
1)
Kip (i. )

dilb. Bir fiilin, zaman ve şahıs kavramları dışında konuşan tarafından o fiile başka duygu ve düşüncelerin katılıp katılmadığını gösteren biçimi, fiilin çekiminden ortaya çıkan çeşitli şekillerden her biri, sîga [Bildirme ve isteme kipleri olmak üzere ikiye ayrılır].

2)
Kip (i. )

fels. Geçici olan, değişebilen nitelik.

3)
Kip (i. )

i. ( Orta Türk. [Oğuzca] kip “kalıp, model” )

4)
Kip (i. )

Kalıp, örnek. ♦ yeni.

5)
Kip (i. )

mantık. Önermelerin ve kıyâsın mümkün, zarûrî, imkânsız olma durumlarını belirtmek için kullanılan terim.

6)
Kip (i. )

sıf. ve zf. halk ağzı. Tıpatıp, uygun. ѻ kip gelmek: Tıpatıp gelmek, uymak.

Kip Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

5
1)
Kip (felsefe)

Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı "Bir maddenin biçimi bir kiptir, ağırlığı ise sanlarından biridir."

2)
Kip (isim,)

dil bilgisi Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga

3)
Kip

Örnek, kalıp

4)
Kip (sıfat)

Sağlam, dayanıklı

5)
Kip (sıfat)

Uygun, tıpatıp gelen

Kip Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

19
1)

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

(Derleme.. şekil, çekim örneği) Eylemlerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın tekil ya da çoğul olarak belirtilmiş biçimi: Bildirme kipleri, isteme kipleri vb.

2)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

(Lat. modus = ölçü, kural) : (Klasik mantıkta) Tasımın çıkarım kuralları. // Her tasım belli bir kipe göre kurulmuştur ve tasımın kipi ile -> figürü arasında bir ilgi vardır.
tasım figüründe toplam olarak

tasım kipi vardır: barbara, celarent vb.

3)

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

Azerbaycan Türkçesi: fe'l forması ~ şäkil; Türkmen Türkçesi: iişlik forması; Gagauz Türkçesi: çalım; Özbek Türkçesi: mayl; Uygur Türkçesi: mäyl; Tatar Türkçesi: nakloneniye ~ fiğıl' törkemçäse; Başkurt Türkçesi: höykäleş;Kmk: bagış; Krç.-Malk.: turuş; Nogay Türkçesi: türkîm; Kazak Türkçesi: ray; Kırgız Türkçesi: ıngay;Alt:: keber; Hakas Türkçesi: nakloneniye; Tuva Türkçesi: nakloneniye; Şor Türkçesi: nakloneniye; Rusça: nakloneniye

4)

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

Bir fiile, bildirdiği zaman ve kişi kavramları dışında olarak konuşan tarafından başka düşünce veya duygular katıldığını anlatan türlü çekim şekilleri. bk. Salt kip, Gelişimli kipler, Ulaç,

5)

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

Birbirine karışmadan incelenebilen titreşim ya da devinim biçimlerinden her biri.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Bitişik, yan: Şöyle kipime gel.

7)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Uygun, uyumlu, idareli.
Sağlam, dayanıklı.
Şık, zarif, biçimli.
Kullanışlı.

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Dar, sıkı: Ayakkabı kip geldi.
Uygun, ölçülü, tıpatıp gelen.
Sağlam, dayanıklı.
Biçimli, güzel, yakışıklı: Kip delikanlı.

9)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ET kip: sıkı; bitişik; dar; boşluksuz, kalıp gibi oturan.
kip dutmak: bitişik ve sımsıkı tutmak
kipleşdirmek: sıkıştırmak

10)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

İçi dolu bir çeşit yumuşak sazdan örülmüş hasır.

11)

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

Kök ve gövde durumundaki fiilin bildirdiği oluş ve kılışın; konuşan, dinleyen ya da kendisinden söz edilen şahıslar açısından ne biçimde, ne tarzda yansıtıldığını gösteren bir gramer kalıbı, bir anlatım biçimi. başladım, başlıyorsun, tatlandırmış, yuvarlanacaklar vb. Türkçede kipler bildirme kipleri ve tasarlama kipleri olarak ikiye ayrılır. Bunlara bk.

12)

Tarama Sözlüğü

Muhkem, iyice

13)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sağlam, dayanıklı.

14)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sıkı, bitişik

15)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sıkı, dar, sağlam

16)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Şık, zarif, biçimli.

17)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Tel, yay, kovuk ya da dalgalı akım cevrimi gibi titreşebilen yapıların değişiksıktıkta titreşim biçimleri.

18)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Tutumlu, kullanışlı.

19)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Uygun, tıpatıp gelen.

Kip Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Kip “ What is Kip ”
 • ALMANCA Kip “ Was ist Kip ”
 • İSPANYOLCA Kip “ ¿Qué es el Kip ”
 • ÇİNCE “ 什么是奇普 ”
 • FRANSIZCA Kip “ Qu'est-ce que Kip ”
 • Arapça كيب “ ما هو كيب ”
 • İTALYANCA Kip “ Qual è il Kip ”
 • JAPONCA Kip “ 何かキープ ”
 • PORTEKİZCE Kip “ O que é Kip ”

Kip Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

3 Harf
 • K
 • I
 • P

Kip Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Bir ağızdan çıkıp (çıkan) bin dile (ağza) yayılır

Ortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır.

(Deyim)
Ağzını bırakıp kıçıyla (bir tarafıyla) gülmek

Alay ederek karşısındakine gülmek.

(Deyim)
Silkip atmak

Her türlü ilgisini kesmek: “... çocuğun olmazsa bir gün bu herif seni silkip atar.” -M. Ş. Esendal.

(Deyim)
Sıkıp suyunu çıkarmak

Sömürmek.

(Deyim)
Ekip biçmek

Tarım yapmak.

(Deyim)
Akıp gitmek

çabuk geçmek: “Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.” -Atatürk.

(Deyim)
Kip gelmek

Hlk. tıpatıp, uygun gelmek.

(Deyim)
Takıp takıştırmak

özenerek süslenmek: “Kız, kalk giyin, tak takıştır, diyor.” -H. E. Adıvar.

(Deyim)
Yaprak oynamamak (kıpırdamamak)

Hava rüzgârsız, çok durgun olmak.

(Deyim)
Rüzgâr ekip fırtına biçmek

Yaptığı bir kötülüğün çok daha kötüsü ile karşılaşmak.

(Deyim)
Bir elini bırakıp ötekini öpmek

Aşırı saygı göstermek.

(Deyim)
Yakıp yıkmak

çok büyük zarar vermek, harap etmek: “Siyasal kuruluşların lokallerini yakıp yıkmaya kalkacaklardır.” -N. Cumalı.

(Deyim)
Kalkıp kalkıp oturmak

öfke, heyecan vb. duygular sebebiyle yerinde duramaz olmak, hop oturup hop kalkmak.

(Deyim)
Arkasından zil takıp oynamak

Birinin bir yerden ayrılmasına veya bir işte başarısızlığa uğramasına çok sevinmek.

(Deyim)
Kılını (bile) kıpırdatmamak (oynatmamak)

Bir olay karşısında ilgisiz kalmak, en küçük bir tepki göstermemek: “Yüzlerce Berlinli kendisini seyrediyormuş gibi kılını kıpırdatmadan resim yapardı.” -S. Birsel.

(Deyim)
Parmağını bile kıpırdatmamak (oynatmamak)

Bir iş için hiçbir davranışta bulunmamak.

(Deyim)
(birini) çamurdan çekip çıkarmak

Birini kötü veya onurunu tehlikeye düşüren bir durumdan kurtarmak.

(Deyim)
Kılı kıpırdamamak

Durum ve davranışını değiştirmemek, aldırış etmemek, umursamamak: “Hikmet Bey yaman adam, dikkat ettim, hiç istifini bozmadı, kılı kıpırdamadı.” -H. Taner.

(Deyim)
Zil takıp oynamak

çok sevindiğini belli etmek: “Birini buldu, ne güzel oldu diye zil takıp oynayacak mıydım?” -A. Ümit.

(Deyim)
çekip çevirmek

Hâle yola koymak, yönetmek: “Zavallı madam, o sakat hâliyle nasıl çekip çevirsin bu eski binayı?” -A. Dino.

(Deyim)
çekip almak

Uzaklaştırmak, uğraşısına son vermek, koparmak: “Beni tiyatrodan çekip alırken alıştığım yaşayışın giderlerini karşılayıp karşılayamayacağını sonradan anladım.” -N. Cumalı.

(Deyim)
çekip gitmek

Bırakıp gitmek, ayrılmak, savuşmak: “Sırf bu parayı ödeyemiyorum diye çekip gitmesini bağışlamıyordu.” -T. Buğra.

(Deyim)
çekip vurmak

Bir anda karar verip silahla öldürmek: “Eğer üstümde tabanca olsa bir iki demez çekip vururdum.” -O. Kemal.

Kip Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

3 Harf
 • K
 • I
 • P

Kip İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

93 Kelime
(elk.)
Darbe genlik kiplemesi

Sayısal veri iletişiminde, bitlerin ya da bit gruplarının, çoğunlukla dikdörtgen darbelerin sınırlı sayıdaki genlik düzeyleriyle temsil edilmesine dayalı kipleme yöntemi; eşanlam: darbe genlik modülasyonu.

(elk.)
Darbe kiplemesi

Darbelerin genişlik, süre, genlik, evre gibi bir özelliğini giriş bilgi işaretine göre değiştirerek yapılan kipleme; eşanlam: darbe modülasyonu.

(elk.)
Darbe kod kiplemesi

Bir işaretin örneklenmesi, her örneğin nicemlenmesi ve bir bit katarına çevrilerek kodlanması ile yapılan kipleme; eşanlam: darbe kod modülasyonu.

(elk.)
Darbe konum kiplemesi

Darbelerin sürelerini değiştirmeden bilginin darbelerin zaman ekseninde konumuyla kodlandığı kipleme türü; eşanlam: darbe konum modülasyonu.

(elk.)
Darbe süre kiplenimi

Bir sinyalin örneklerinin genliğini, periyodik tekrarlanan darbelerin sürelerine orantılı kılınarak gerçekleştirilen kipleme türü; eşanlam: darbe genişlik kiplenimi, darbe süre modülasyonu.

(elk.)
Iletim kipi

Elektronik veri iletişiminin tek yönlü, yarı çift yönlü ya da tam çift yönlü yapılabilmesinin nitelendirilmesi. Optik liflerde sinyallerin, lifteki birden fazla yayılım yolu üzerinden ya da tek bir yayılım yolu üzerinden iletilmelerinin nitelendirilmesi.

(inş.)
Taşıma ekipmanı

Taş, toprak ve inşaat malzemelerini şantiyeden çıkarmak veya şantiyeye getirmek için kullanılan ve genellikle traktör, römork, buldozer ve kepçe gibi makineleri içeren taşıma sistemi; eşanlam: taşıma donatımı.

(tar.)
Kahverengi bitkipiresi

Yarımkanatlılar takımının mahmuzlu bitkipireleri familyasında yer alan, bilimsel adı Laodelphax striatellus olan, erginleri -, mm boyunda, siyahımsı kahverengi, ergin ve nimfleri buğdaygil bitkilerinde beslenip, bitkileri zayıf düşüren ve bazı virüs hastalıklarını taşıyan böcek türü.

(blşm.)
Akışlı kip

Bilgisayar iletişim ağlarında, verilerin tutanak sınırları olmadan gönderilmesi ya da alınması; eşanlam: kesintisiz kip.

(müh.)
Titreşim kipi

Tınlaşımlı bir yapının boyutlarına ve sınır koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilen titreşimlerden biri.

(tar.)
Yağ terkipli pestisit

Yazlık ya da kışlık olmak üzere iki tipi olan, yazlık tipi petrol kökenli, kışlık tipi ise madensel olan, özellikle zararlı organizmaların oksijenle temasını keserek etkinlik gösteren formülasyon tipi.

Yukarı Çık