Koli nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Koli Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Koli

İçinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte paket "Üst üste yığılmış kutular, açılmamış koliler arasında üstünkörü bir yaşam, geçici ve idareten." - E. Şafak

2)
Koli (isim)

Posta paketi

Koli Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Adların sonuna eklenerek sevgi bildirir süzcük yapan ek : Anakoli ne edirsen ?

2)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

Posta paketi,
Sarılmış ya da sarılmamış taşınacak nesneler.
Elde taşınabilecek büyüklükte kâğıda sarılmış nesne.

Koli Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • K
  • O
  • L
  • I

Koli Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • K
  • O
  • L
  • I

Koli Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

11 Kelime

Koli İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

21 Kelime
(biyom.)
Koliform bakteriler

Sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve dışkıda yüksek sayılarda bulunan, sucul çevreler, toprak ve bitkiler üzerinde görülebilen, çubuk şeklinde, Gr , istemli oksijencil, spor oluşturmayan -C’de asit ve gaz oluşturarak laktozu fermente eden, su ve gıdalarda hijyen kalitesini belirlemede yaygın olarak kullanılan bakteriyal belirteç; eşanlam: koli basili.

(biyom.)
Dışkı kaynaklı koliform

Sıcakkanlı hayvanların dışkısında bulunan, su veya gıdalardaki varlığı insan veya diğer hayvanların dışkısıyla bulaşmayı gösteren, Gr , istemli oksijencil, spor oluşturmayan, ± ,C’de asit ve gaz oluşturarak laktozu fermente eden Escherichia coli gibi bakteriler.

(geom.)
Düşey kolimasyon hatası

Başucu ve ayakucu açısı ölçen aletlerde düşey açı dairesindeki - grad doğrultusunun düşey düzlemle çakışık olmamasından kaynaklanan, eğim açısı ölçen aletlerde ise düşey açı dairesindeki - grad doğrultusunun yatay düzlemle çakışık olmamasından kaynaklanan hata..

(yerb.)
Lakolit

(geom.)
Yatay kolimasyon hatası

Optik eksenin muylu eksene dik olmaması nedeniyle oluşan hata.

(biyom.)
Fekal koliform

Array

(tar.)
Kolin

Hayvanların büyümeleri için gerekli olan, hayvansal ve bitkisel hücrelerde serbest durumda veya lesitin, sifingomiyelin ve asetil kolinin yapısında bağlı olarak bulunan, hücre yapısının oluşumu ve korunmasında gerekli olan, karaciğerde anormal yağ birikimini önleyen, asetil kolin formunda sinir uyarımlarının iletilmesinde önemli rol alan, tüm doğal yağlar ve dolayısıyla tüm yemlerle sağlanabilen, vücutta kısmen sentezlenen, civcivleri perosistenkoruyan, hidroskopik, renksiz ve suda kolay eriyen, yapışkan, vücutta yağın kullanımını artıran, açık formülü CHON olan, B grubundan bir vitamin; eşanlam: lipotropik faktör.

(kim.)
Alkoliz

Alkol ile tepkime.

(tar.)
Asetilkolin

Akar ve böcek gibi bazı eklembacaklılarda nöronlar arasındaki sinirsel iletimde rol alan ve bir nörondan salınıp diğer nörondaki alıcılara bağlanan, asetilkolinesteraz enzimi tarafından asetat ve koline parçalanarak sinirsel iletimin gerçekleştirilmesini sağlayan temel nörotransmiter maddesi.

(tar.)
Asetilkolinesteraz

Böcek ve akarlarda sinir sisteminde nöronlar arasındaki boşlukta bulunan ve asetilkolini asetat ve koline parçalayarak bir sonraki sinirsel iletim maddelerinin asetilkolin alıcılarına bağlanmasına olanak veren, böcek öldürücü olarak kullanılan organik fosfatlı ve karbamatlı bileşikler tarafından faaliyeti durdurulabilen, karboksilesteraz grubunda yer alan temel sinirsel iletim enzimi.

(tar.)
Brokoli nekrotik sarılık virüsü

Tek sarmallı RNA içeren, yaprak bitleri ile taşınan, karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanasında hastalık oluşturan, konakçılarında damar açılması, yapraklarda kıvrılma şeklinde belirtiler oluşturan sitorabdovirüs.

Yukarı Çık