Konuk nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Konuk Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Konuk (hayvan)

bilimi Konakçının üzerindeki asalak

2)
Konuk (isim)

Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman "Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış." - S. Birsel

Konuk Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

7
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Bir çeşit göz hastalığı : Gözüme konuk geldiğinden beri hiçbir iş yapamıyorum.

2)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek Misafir.

3)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

4)

Tarama Sözlüğü

k. koñak

5)

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

Konakçıya göre asalak.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Konuk.
Durak, konaklayacak yer.

7)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Mardin ili, Kocatepe bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Konuk Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • K
  • O
  • N
  • U
  • K

Konuk Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Kurda konuk (komşu) giden, köpeğini yanında götürür

Saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır.

(Deyim)
Konuk etmek

Birini evinde bir süre ağırlamak.

(Deyim)
Konuk gelmek

Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelmek.

(Deyim)
Konuk olmak

Bir yerde kısa bir süre ağırlanmak.

Konuk Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • K
  • O
  • N
  • U
  • K

Konuk İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

11 Kelime
(göst.)
Konuk yönetmen

Bir tiyatrodan ötekine geçici olarak gelip oyun sahneleyen yönetmen.

(göst.)
Konuk oyuncu

Bir tiyatrodan ötekine gelip geçici olarak rol alan oyuncu.

(kentb.)
Konukevi

Bir kamu ya da özel kuruluşun konuklarının ya da çalışanlarının geçici olarak kaldığı konut.

()
Konuk

Bir eve, bir yere geçici olarak kalmak üzere gelen kimse, misâfir: Konuğu gelmeyen kara evler yıkılsa yeğ . Bir gün Mısır ümerâsından birinin iki oğlu Yûsuf ’a konuk oldular . Dünyâ fâni insan konuk / Demlerin süren övünsün .

(i.)
Konuk evi

Özel ve resmî kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanmaları için yaptırdığı konut, misâfirhâne.

(sıf.)
Konuk sever

Misâfir ağırlamaktan hoşlanan, konuklarına gerektiği gibi ikramda bulunan , misâfirperver.

(i.)
Konuk severlik

Konuk sever olma durumu, misâfirperverlik.

(f.)
Konuklamak

E. T. Türk. ve halk ağzı. Konuk olarak alıkoymak, misâfir edip ağırlamak: Hayr için çün ben konukladım seni / Sen dahi hayr ile yâd eyle beni . Hûn-ı ciğerle sînem cânâ okun konuklar / Olur azîz zîrâ her hânede konuklar . Handır bu gönlüm, ya misâfirhâne… Dert konuklar, derman konuklar, hayal konuklar, melâl konuklar, mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret hiç çıkmaz ordan, çıkmaz ordan .

()
Konukluk

Konuk olma durumu, misâfirlik: Mısr ehli âdeti öyle idi / Her kişi kim konukluk ede idi / Taamdan öndin turunç verir idi / Andan sonra taam yedirir idi .

(orm.)
Konukçu

(ist.)
Konukluk süresi dağılımı

Bir kuyruğa giren bir birimin kuramında, bir birimin bir kuyruğa varışından hizmet görmeye başladığı ana kadar geçen sürenin olasılık dağılımı.

Yukarı Çık