Kurt nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Kurt Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

7
1)
Kurt

Bazı böceklere veya bazı böcek kurtçuklarına verilen ad

2)
Kurt

Bir yeri, bir şeyi iyi bilen

3)
Kurt (isim,)

hayvan bilimi Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)

4)
Kurt (isim,)

hayvan bilimi Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük hayvan

5)
Kurt (sıfat)

İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz "Deminden beri sus pus olmuş, fırsat bekleyen kurt müşterilerin ilk defa sesi duyuluyor." - H. Taner

6)
Kürt

özel, isim Ön Asya'da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse

7)
Kurt

özel, isim, gök bilimi Güney gök küresinde, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız

Kurt Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

15
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(astronomi)

2)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

(Canis lupus): Etçiller (Carnivora) takımının köpekgiller (Canidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu


, kuyruğu

cm. Kara, kül-kahverengi değişebilen bir renkleri vardır. Karnı daha açık renklidir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asyada yaşar.

3)

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

(Kar. Ort. O.):Güneydoğu Anadolu tiplerinden biri.

4)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(zooloji)

5)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Bartın ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

6)

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

Bir takımyıldızın adı.

7)

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

En çok ufak boylu solucanlara ve böcek kurtçuklarına, seyrek olarak böceklere ya da başka eklembacaklılara verilen ortak ad.

8)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Etçiller (Carnivora) takımının, köpekgiller (Canidae) familyasından,


cm kadar uzunlukta,

cm kadar kuyruğu olan, kara, kül kahverengimsi değişebilen renkli, karnı daha açık renkte, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yaşayan bir memeli türü.

9)

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Gölge ve ortaoyunlannda Doğu Anadolulu bir tip. Çocuksu, yumuşak başlıdır, sık öfkelenmez. Taşıyıcılık, taşıyıcıbaşılık, aşçı yamaklığı ya da bekçilik yapar.

10)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kalbur üzerinde yuvarlanmış hamur kızartması.

11)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kurt, tırtıl

12)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kurt// kurt kuş: vahşi hayvanlar, kurt kuş

13)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kuytu yerlere toplanmış kar ya da kum yığını.

14)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kürt

15)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sağlam, esnek bir çeşit ağaç.

Kurt Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • K
  • U
  • R
  • T

Kurt Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Kurtla koyun, kılıçla oyun olmaz

Saldırıcı ile güçsüzün yan yana bulunduğu yerde tehlike vardır.

(Atasözü)
çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti

Malını, varlığını başkaları kullandı, kendisine bir şey kalmadı.

(Atasözü)
Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz

Her zaman çıkar peşinde koşan kişi, tehlikelerden uzak kalamaz.

(Atasözü)
Keçi kurttan kurtulsa gergedan olur

Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir.

(Atasözü)
Meramın elinden bir şey kurtulmaz

Bir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır.

(Atasözü)
şaşı, çakır demektense kör de, kurtul

üstü kapalı laflar etme, açık konuş, ne diyeceksen de.

(Atasözü)
Aç kurt yavrusunu yer

Açın gözü kararmıştır, karnını doyurmak için ölümü bile göze alarak kendisinden kat kat güçlü olan yaratıklarla boğuşur.

(Atasözü)
Kurdun oğlu akıbet kurt olur

Kişi sonunda kendi karakterini, aslını, düşüncesini atalarına benzer biçimde ortaya koyar.

(Atasözü)
Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır

Herhangi bir olayı, bir işi, bir ödevi küçümsememek, önemle ele almak gerekir.

(Atasözü)
Gemisini kurtaran kaptan

Güç bir duruma düşüldüğünde ne yapıp edip kendisini veya yakın çevresindekileri kurtaranlar için söylenen bir söz.

(Atasözü)
Kurtla ortak olan tilkinin hissesi, ya tırnaktır ya bağırsak

Ortağı güçlü ve hileci olan kimse ortağının kendisine vereceği işe yaramaz paya razı olmak zorundadır.

(Atasözü)
Yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)

1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur; 2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler.

(Atasözü)
Aç kurt aslana saldırır

Aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.

(Atasözü)
Tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)

Gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı’nın dileğine bırakan kimse rahat eder.

(Atasözü)
çobansız koyunu kurt kapar

Yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer.

(Atasözü)
Kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez

Kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.

(Atasözü)
ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmaz

Her şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.

(Atasözü)
Eşeğin sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin

Kötü bir sonuç meydana geldiğinde sorumlu olmamak için işi, sahibinin isteğine uygun olarak yap.

(Atasözü)
Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur

Güç ve yeteneğini yitiren insan, basit ve kendini bilmezlerce aşağılanır.

(Atasözü)
Kurt dumanlı havayı sever

Kötü niyetli kimselerin ortalıktaki karışıklıklardan yararlanırlar.

(Atasözü)
Sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapar

Arkadaşların yardımıyla yapılan veya bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrarlar.

(Atasözü)
Kurtla görüşürsen köpeği yanından ayırma

Saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır.

(Atasözü)
Kurtlu baklanın kör alıcısı olur

Işe yaramaz da olsa her şeyin isteklisi bulunur.

(Atasözü)
Ağacı kurt, insanı dert yer

Kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.

(Atasözü)
Ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz

önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.

(Atasözü)
Sayılı koyunu kurt kapmaz (yemez)

Miktarı saptanarak bir kimseye teslim edilmiş olan eşya iyi korunur.

(Atasözü)
Köpeksiz sürüye (köye) kurt girer (iner)

Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer.

(Atasözü)
Hangi dağda kurt öldü?

Birisinden beklenmeyen bir davranış görüldüğünde şaşma ve sitem bildirmek için kullanılan bir söz.

(Atasözü)
Yalnız kalanı kurt yer

Yardımcısı bulunmayan kişi, kendini tehlikeden koruyamaz.

(Atasözü)
Kurt komşusunu yemez

Bir kişi ne kadar kötü niyetli de olsa yakınlarına dokunmaz.

(Atasözü)
Gezen kurt aç kalmaz

Geçimini sağlamak için gezip dolaşan, şuraya buraya başvuran kişi aç kalmaz.

(Atasözü)
ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir

Beceriksiz kimselerin iyilik yapayım derken zarara yol açtıklarını anlatan bir söz.

(Deyim)
Azrail’in elinden kurtulmak

ölümden kurtulmak.

(Deyim)
Dilinden kurtulamamak

Sürekli olarak bir kimsenin sitem, eleştiri ve sataşmalarına uğramak.

(Deyim)
Elinden hiçbir şey kurtulmamak

Her şeyi becerebilmek.

(Deyim)
Elinden kurtulmak

Birinden kaçmayı başarmak: “Birtakım bahanelerle elimden kurtulacağını mı sanıyorsun?” -A. M. Dranas.

(Deyim)
Ipten kazıktan kurtulmuş

Her türlü kötülüğü yapacak yaradılışta olan (kimse): “İşte şimdi gördüğünüz gibi hırsızların, esrarkeşlerin,, gözü kanlı canilerin arasında çilemi dolduruyorum.” -H. Taner.

(Deyim)
Ucuz atlatmak (kurtulmak)

Zor veya tehlikeli durumdan az zararla sıyrılmak: “Bizim tekrar tekrar dinlemeyi sevdiğimiz bu fıkrayı anlatırken o hâlâ bu işten ucuz kurtulmuş olmasının heyecanını duyardı.” -A. Ş. Hisar.

(Deyim)
Aşağı (aşağısı) kurtarmaz

1) “bundan daha ucuza olmaz” anlamında kullanılan bir söz; 2) alay “daha aşağı bir durumu kendine layık görmez” anlamında kullanılan bir söz.

(Deyim)
Başını kurtarmak

1) canını korumak; 2) geçimini sağlayacak bir duruma gelmek.

(Deyim)
Görünüşü kurtarmak

Bir işi gereği gibi değil, yapılıyor dedirtmek için üstünkörü yapmak, zevahiri kurtarmak.

(Deyim)
Günü kurtarmak

Günün ağır koşullarını ve engellerini bir biçimde atlatmak: “Gelecek insanın mutluluğu için günümüzü kurtarmak hangi babayiğidin harcıdır?” -M. C. Anday.

(Deyim)
Hamamın namusunu kurtarmak

Görünüşünü kurtarmaya yönelen birtakım yetersiz çarelere başvurarak kötü bilinen bir yere onur kazandırmaya çalışmak.

(Deyim)
Paçayı kurtarmak (sıyırmak)

Kendini bir dertten, tehlikeden veya zor durumdan kurtarmak: “Varımızı yoğumuzu teknenin oturmamış tarafına aktararak paçayı kurtardık.” -B. R. Eyuboğlu. “Bu kadar çapraşık işlerin üstesinden gelip paçayı sıyırdığından haklı olarak gurur duyuyordu.” -K. Korcan.

(Deyim)
Postu kurtarmak

öldürülmek tehlikesini atlatmak: “Binlerce kişiden ancak birkaç kişi postunu kurtarabildi.” -F. R. Atay.

(Deyim)
Pöstekiyi kurtarmak

Hoş olmayan bir durumdan kurtulmak: “Aman, bir karı ki görme... Maymun mu maymun, biçimsiz mi biçimsiz, pis mi pis... Ne yaparsın... Pöstekiyi kurtarmak lazım.” -Ö. Seyfettin.

(Deyim)
Vaziyeti kurtarmak

Herhangi bir güç durumdan sıyrılmak: “Karısı ve arkadaşı da bir müddet sustular, galiba bir şeyler düşündüler. Vaziyeti yine genç diplomat kurtardı.” -R. H. Karay.

(Deyim)
Yakayı (yakasını) kurtarmak (sıyırmak)

Bir işten kurtulmak: “Pek sıkboğaz ederlerse bakalım bir sırasını düşürebilirsek yolunda bir yalanla yakamızı kurtarırız.” -R. N. Güntekin.

(Deyim)
Zevahiri kurtarmak

Görünüşü kurtarmak: “Öyle yapmakla beraber zevahiri kurtarıyor, konuşuyor, gülüşüyordum.” -R. H. Karay.

(Deyim)
Kör kurttan bile vazgeçmemek

En küçük varlığı bile hor görmeden korumak.

(Deyim)
Içini kurt yemek (kemirmek)

Sürekli bir kaygı içinde bulunmak.

(Deyim)
Aç kurt gibi

Büyük bir istekle.

(Deyim)
Yüreğine kurt düşmek

şüphelenmek, içine kurt düşmek: “Reyhan'ın yüreğine küçük bir kurt düşmüştü.” -M. Yesari.

Kurt Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • K
  • U
  • R
  • T

Kurt Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

83 Kelime

Kurt İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

50 Kelime
(tar.)
Ağkurtları

Kelebekler takımında yer alan, larvaları ağ oluşturan, bazı türleri ise bitki dokusu içinde yaşayan, en bilinen türü elma ağkurdu olan familya; eşanlam: örgülü güveler.

(tar.)
Ağören kurtlar

Kelebekler takımında yer alan, larvalarının vücudu kümeler halinde kıllarla kaplı olup, en bilinen türü bağ gözkurdu olan familya.

(blşm.)
Acil kurtarma diski

İşletim sistemi çalışamaz duruma geldiğinde sistemin yeni baştan kurulabilmesini sağlayan yedekleme diski.

(ulusi.)
Ulusal kurtuluş hareketleri

Dünya savaşından sonra tanık olunan, sömürgeci devletlerin yönetimi altında bulunan sömürgelerin uluslaşma ve bağımsızlıklarını kazanma savaşımları.

()
Kurtulu

Kurtulmak işi, kurtulma, halâs, necat: Ben bir belâya giriftârım ki ölümden gayri kurtuluş yoktur . Ölümünüz sizin için bir kurtuluştur . Müjdemiz var, kurtuluştur sonumuz . Bir yerin düşman işgālinden kurtulma günü: “İzmir’in kurtuluşu Eylül’dedir.” ѻ Kurtuluş savaşı: – yılları arasında Anadolu’yu işgal eden devletlere karşı yapılan ve Türkiye Cumhûriyeti’nin kurulması ile sonuçlanan savaş, İstiklâl harbi, Millî Mücâdele.

(f.)
Kurtulmak

Sıyrılmak, uzaklaşmak, selâmete çıkmak, halâs olmak: “Borçtan kurtulmak.” İnsan oğlu kurtulmuyor kazâdan / Yaralılar nasıl durur sızıdan . Kurtulmadı âh… illetinden / Can kaldı alîl firkatinden . Hepsi siyâsî sebeplerle yapılan bu aflarda belki bir kısım mâsumlar veya mağdurlar kurtulmuştur . Çıkmak, ayrılmak: Kapının kanadı elimden kurtuluyor; çaaat!… . Saçlarının gıdığından kurtulmak için başının yaptığı ilcâî küçük sıçrayışlarıyle bir çocuk, gömleğinden kurtulan yarı çıplak bir omuzun yavaşça ve utangaç içeri kaçışıyle bir genç kız . Bağını koparıp kaçmak: Kurtulan ürkmüş eşek çifte ata ata kestâne ağaçlarının altına kaçıyor, hem avazı çıktığı kadar anırıyordu . Uzaklaşmak, sıyrılmak: Gel kurtul o dar varlığının hendesesinden . Eski bir sevdâdan kurtulmuşum . Bu düşünceden kurtulmak için tekrar hasta bakıcı meselesine döndü . Doğurmak, doğum yapmak: Böyle doğuramayan gebelere beyinin avucundan su içirirler. Nihat Bey gelsin, avucuna su koyalım. Talat Hanım içsin. Görürsünüz çok sürmez, kurtulur . Sinan, Bosnasaray’a yolculuğa çıkarken Zühre’nin kurtulması yaklaşmıştı . ► Kurtulmak fiiliyle deyimler: Bir âvazda kurtulmak / Çocukluktan kurtulmak / Dilinden kurtulamamak / Elinden bir şey kurtulmamak / Elinden kurtulmak / İpten kazıktan kurtulmuş / Ucuz kurtulmak.

()
Kurtulmalik

E. T. Türk. ve halk ağzı. Esir ve rehineleri kurtarmak için verilen para, fidye, fidye-i necat.

(insb.)
Kurtuluşçuluk

Pek çok din ya da inanç dizgesinde yer alan, kıyamete yakın zamanda dünya üzerinde büyük çapta dönüşümlere yol açarak yoksulluğa ve yoksunluğa son verecek, insanlara huzur ve esenlik getirecek belli olayların kaçınılmazlığı inancı ya da beklentisi.

(huk.)
Borçtan kurtulma davası

İcra kovuşturmasında, itirazın geçici olarak kaldırılması sonucunda, borçlunun, geçici kaldırma kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak yedi gün içinde alacaklıya karşı açacağı dava.

(inş.)
Cankurtaran

Trafikte diğer taşıtlara göre geçiş önceliği olan, hasta ve yaralı taşımaya özgü taşıt.

(tar.)
Telkurtları

Kınkanatlılar takımında yer alan, ergin ve larvaları genellikle bitkisel besinle beslenen türleri içeren, bazı türleri ışık verebilen ve en bilinen türü çizgili cambazböcek olan familya; eşanlam: taklaböcekleri, demirci böcekleri.

Yukarı Çık