Kutupsal nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Kutupsal Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Kutupsal (sıfat)

Kutupla ilgili

Kutupsal Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(matematik)

Kutupsal Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • K
 • U
 • T
 • U
 • P
 • S
 • A
 • L

Kutupsal Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • K
 • U
 • T
 • U
 • P
 • S
 • A
 • L

Kutupsal Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

3 Kelime

Kutupsal İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

13 Kelime
(meteo.)
Denizsel kutupsal hava kütlesi

Özellikleri üzerinde kutuplardaki deniz bölgeleri tarafından belirlenen ve kuru, ılık ve kararlı olan hava kütlesi.

(meteo.)
Karasal kutupsal hava kütlesi

Özellikleri üzerinde kutuplardaki iç karasal bölgeler tarafından belirlenen ve kışları çok kuru, soğuk ve kararlı, yazları ılık, arktik hava kütlesine göre daha sığ olan hava kütlesi.

(meteo.)
Kutupsal hava kütlesi

Özellikleri üzerinde oluştuğu kutup bölgesindeki deniz ve karalar tarafından belirlenen kuru ve soğuk hava kütlesi.

(meteo.)
Kutupsal girdap

Kuzey Kutup bölgesinde saatin ters yönünde, Güney Kutup bölgesinde saat yönünde dönen, orta ve yukarı atmosferdeki büyük ölçekli, siklonik dolanım.

(meteo.)
Kutupsal alçak basınç merkezi

Kutup bölgesi ortamında oluşup güney yönünde adveksiyon ile hareket eden, onlarcadan yüzlerce kilometre alana yayılan, şiddetli rüzgâr ve yağış getiren alçak basınç sistemi.

(geom.)
Kutupsal yörünge

Bir doğal veya yapay uydunun etrafında döndüğü gök cisminin her iki kutup noktası ya da civarı üzerinden geçerek, ekvator düzlemine yaklaşık olarak dik olacak şekilde izlediği yörünge; eşanlam: polar yörünge.

(mak.)
Taşıma-sürükleme kutupsal diyagramı

Akışkanlar mekaniğinde bir cismin özellikle bir kanadın üzerine uygulanan taşıma ve direnç kuvvetlerinin veya bu kuvvetlerden hesaplanan katsayıların arasındaki bağıntının gösterildiği grafik.

(mak.)
Kutupsal diyagram

Doğrusal dinamik sistemlerin analizinde, Nyquist kuralı kullanılarak verilen açık döngülü aktarım fonksiyonu için yapılan frekans cevabı diyagramı; eşanlam: Nyquist diyagramı.

(mak.)
Kutupsal eylemsizlik momenti

Çubuk ya da kirişlerde kesit alanının burulmaya karşı direncinin ölçüsü; eşanlam: polar eylemsizlik momenti.

(elk.)
Kutupsal grafik

Frekans sıfırdan sonsuza dek değiştirilirken, bir sistemin sinüzoidal aktarım fonksiyonunun genliğinin faz açısına göre kutupsal koordinatlarda çizimi. Kutupsal koordinatlara göre tasarımlanmış bir kağıt ya da ekran üzerinde bir fonksiyonel ilişkinin grafiğinin çizim.

(meteo.)
Kutupsal jet akımı

Genellikle o enlemlerin yukarısında kutba doğru yukarı seviyelerde görülen jet akımı.

Yukarı Çık
x