Mamur nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Mamur Nedir ve Ne Demek?

4
1)
Mamur (sıf. )

( ﻣﻌﻤﻮﺭ ) sıf. (Ar. ‘umrān “bayındırlık”tan ma‘mūr )

2)
Mamur (sıf. )

Gelişip güzelleşmiş, bayındır duruma gelmiş, şenlikli: N’ola ma’mûr ise feyz ile Gālib arş-ı a’zamdan / Dilimdir taht-gâh-ı Hüsrev-i zîşân-ı istiğnâ (Leskofçalı Gālib). Hâne vîran da olsa ben değilim / Beyt-i ma’mûrdur yegâne dilim (Muallim Nâci). Eskiden İstanbul şehri bu asil, bu kanâatli âşinâların varlığı ile ne kadar mesut, ne kadar memnun ve ne kadar mâmurdu (Sâmiha Ayverdi).

3)
Mamur (sıf. )

İşlenmiş, bakımlı: “Mâmur arâzi.” Öylesine mâmurdur ki, dağda ve kırda mâmurluktan ve zirâatten boş kalmış yer bulunmaz (Kâtip Çelebi’den Seç.). ѻ Ma’mûrü’l-cevânib: Her yönden mâmur olan (kimse veya yer). ● Mâmûre ( ﻣﻌﻤﻮﺭﻩ ) sıf. Mâmur kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Bilâd-ı ma’mûre: Mâmur beldeler.” Bk. MÂMÛRE

4)
Mamur (sıf. )

Yerleşik, ahâlisi olan, meskûn: Karac’oğlan der ki bre erenler / Ben gidiyorum mâmur olsun örenler (Karacaoğlan).

Mamur Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Mamur (sıfat)

Bayındır "Yıkılmış dilberin mamur illeri / Susmuş bülbüllerin taze dilleri" - Karacaoğlan

Mamur Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

(< Ar. me'mûr) memur

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Memur.

Mamur Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Flourishing “ What is flourishing ”
 • ALMANCA Blühende “ Was blüht ”
 • İSPANYOLCA Floreciente “ Lo que está floreciendo ”
 • ÇİNCE 蓬勃发展 “ 什么是蓬勃发展 ”
 • FRANSIZCA Florissante “ Ce qui est florissante ”
 • Arapça ازدهار “ ما هو ازدهار ”
 • İTALYANCA Fiorente “ Che cosa è fiorente ”
 • JAPONCA “ 何が盛んに行われ ”
 • PORTEKİZCE Florescimento “ O que está florescendo ”

Mamur Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • M
 • A
 • M
 • U
 • R

Mamur Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • M
 • A
 • M
 • U
 • R

Mamur Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Mamur İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

3 Kelime
(i.)
Mâmûriyet

Bayındır olma durumu, bayındırlık: Mâmûriyet istihlâk ve istihsal hâdisesinden vücûda gelir .

(sıf.)
Mâmur

Gelişip güzelleşmiş, bayındır duruma gelmiş, şenlikli: N’ola ma’mûr ise feyz ile Gālib arş-ı a’zamdan / Dilimdir taht-gâh-ı Hüsrev-i zîşân-ı istiğnâ . Hâne vîran da olsa ben değilim / Beyt-i ma’mûrdur yegâne dilim . Eskiden İstanbul şehri bu asil, bu kanâatli âşinâların varlığı ile ne kadar mesut, ne kadar memnun ve ne kadar mâmurdu . Yerleşik, ahâlisi olan, meskûn: Karac’oğlan der ki bre erenler / Ben gidiyorum mâmur olsun örenler . İşlenmiş, bakımlı: “Mâmur arâzi.” Öylesine mâmurdur ki, dağda ve kırda mâmurluktan ve zirâatten boş kalmış yer bulunmaz . ѻ Ma’mûrü’l-cevânib: Her yönden mâmur olan . ● Mâmûre sıf. Mâmur kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı mânâdaki müennes şekli: “ Bilâd-ı ma’mûre: Mâmur beldeler.” Bk. MÂMÛRE

(i.)
Mâmûre

Mâmur yer, şehir vb.: Lezzet-şiken-i kevser olur câm-ı safâmız / Ma’mûre-i firdevsi harâbât ederiz biz . Zâten arz-ı mukaddesteki mâmûreler için aynı âkıbet beklenemez mi? . Batı ülkelerini adım adım dolaştım, ne zenginlikler, ne mâmûreler gördüm .

Yukarı Çık
x