Manda nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Manda Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Manda (isim,)

hayvan bilimi Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus)

2)
Manda (isim,)

hukuk Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik

Manda Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

Güncel Türkçe Sözlük

(II) a. (ma'nda) huk. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya kadar Birleşmiş Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen vekillik.

2)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Boynuzlugiller familyasının sığırlar alt familyasına ait evcil bir tür geviş getiren.

3)

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Dünya Savaşından sonra, kimi az gelişmiş ülkeleri, kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip bağımsızlığa kavuşturuncaya dek Uluslar Birliği (Cemiyet-i Akvam) adına yönetmek üzere kimi büyük devletlere verilen vekillik.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Evlek.

5)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

k. Afrika mandası, Hint mandası

Manda Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • M
  • A
  • N
  • D
  • A

Manda Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Yazın araması, kışın taraması olmazsa herkes besler mandayı

Iyi bir iş yapılmaya çalışılırken karşılaşılan sıkıntılara herkes kolay kolay katlanamaz.

(Atasözü)
Harmanda dirgen yiyen sıpa, yılına kadar acısını unutmaz

Uygunsuz davranışlarından dolayı cezalandırılanlar uzun süre aynı davranışı göstermezler.

(Atasözü)
Avrat (kadın) malı, kapı mandalı

Bir erkek, karısının malından yararlanmayı düşünmemelidir.

(Atasözü)
Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz

Kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez.

(Atasözü)
Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır

Güzel yaşamak isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır.

(Atasözü)
Kaymağı seven mandayı yanında taşır

Sevdiği şeyden yoksun kalmak istemeyen kişi, onu sağlayacak araçları eli altında bulundurmalı ve bunun için gereken sıkıntılara katlanmalıdır.

(Atasözü)
Düşmana yarak (silah) gerek, ya düşmandan ırak gerek

Düşmanın hakkından gelebilmek için silah gerekir eğer silahınız yoksa düşmandan uzak durunuz.

(Atasözü)
Karga mandayı babası hayrına bitlemez

Bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

(Atasözü)
üşüntü köpekler mandayı paralar

Birlikten güç doğar.

(Deyim)
Dinden imandan çıkmak

Kendini kontrol edemeyecek kadar çok öfkelenmek, çok sinirlenmek.

(Deyim)
Dinden imandan olmak

Dinî inancını yitirmek.

(Deyim)
Tozdan dumandan ferman okunmamak

Ortalık çok karışık olmak.

(Deyim)
Dış kapının mandalı

1) uzak akraba; 2) önemsiz, değersiz.

(Deyim)
Uzaktan kumanda etmek

Kişiyi veya grubu dışarıdan yönlendirmek.

(Deyim)
Allah manda şifalığı versin

Tkz. çok veya ağır yemek yiyenler için söylenen bir söz.

(Deyim)
Dermanı kesilmek (dermandan kesilmek)

Yorgunluktan güçsüzleşmek: “Çok uzak yerlerden geldim, ayaklarımın dermanı kesildi.” -A. Gündüz.

(Deyim)
Manda gibi yayılmak

Dikkatsizce ve bütün ağırlığıyla oturmak.

(Deyim)
Manda gibi

çok iri ve hantal.

(Deyim)
Manda gibi yemek

çok ve acele ile yemek.

Manda Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • M
  • A
  • N
  • D
  • A

Manda İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

47 Kelime
(tar.)
Anadolu mandası

Karadeniz bölgesinde daha yaygın olmakla birlikte Türkiye’nin tüm bölgelerinde genellikle sulak, bataklık ve nemli alanlarda yetiştiriciliği yapılan, vücut rengi siyah veya koyu gri olan, boynuzlu ve kombine verim yönlü yerli manda ırkı.

(ulusi.)
Mandater devlet

Manda düzeninde bir bölge ya da topluluğu yönetimine alan devlet.

(uçk.)
Takviye kumandası

Aşırı doldurmalı motorlarda emme manifoldu basıncının atmosfer basıncının üzerinde istenilen seviyeye çıkmasını ayarlayan aygıt.

(denz.)
Elektrik kumandalı dümen

Tamamen elektrik gücüyle kontrol edilen bir dümen türü.

(elk.)
Kumanda aygıtları

Elektrik enerjisi üretim ve tüketim aygıtlarının kumandası için kullanılan anahtarlama düzenleri ile bunları destekleyen ölçme, koruma ve ayar aygıtları.

(yönb.)
Zamandaş geçerlik

Bir ölçüte dayalı geçerlik geliştirilirken, ölçütten elde edilen puanlar, ölçme aracından elde edilen puanlarla aynı zamanda ya da daha önce elde edilmişse bu puanlar arasındaki ilişkiye dayalı geçerlik, eşzamanlı geçerlik.

(tar.)
Amerikan mandası

Çifttoynaklılar takımının, boynuzlugiller familyasından ve esas olarak Orta ve Kuzey Amerika’da yabani olarak yetiştirilen bir manda türü; eşanlam: Amerika bizonu.

(mak.)
El kumandalı vana

Vanaların üst taraflarında bulunan bir volan veya bir kol vasıtasıyla el ile açılan veya kapatılan vana.

(elk.)
Elle kumanda

Kontrol teorisinde, son kontrol öğesinin doğrudan ya da dolaylı biçimde insan eliyle ayarlandığı kontrol türü.

(uçk.)
Kabin yükselti kumandası

Kabin içi hava basıncını istenen belirli bir yükseltideki eşdeğer etkin hava basıncı değerine ayarlayabilen kumanda.

(elk.)
Kumanda kolu

Bilgisayar video oyunlarındaki ya da uçuş eğitim benzeticisindeki ekranda, nesnelerin hareketini sağlayan ve bilgisayara bağlanan kol ve düzeneği.

Yukarı Çık