Mantıksal nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Mantıksal Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Mantıksal (sıfat)

Mantıklı "Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin aksayan bir yanı vardı." - N. Nadi

Mantıksal Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Verilerin bilgisayar veya fiziksel bellek tipine bağlı olmayan özellikleri. Adli Bilişim İncelemeleri

Mantıksal Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

9 Harf
 • M
 • A
 • N
 • T
 • I
 • K
 • S
 • A
 • L

Mantıksal Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

9 Harf
 • M
 • A
 • N
 • T
 • I
 • K
 • S
 • A
 • L

Mantıksal İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

43 Kelime
(man.)
Mantıksal kapanış

K gibi bir önerme kümesinin mantıksal kapanışı, K kümesinin mantıksal sonucu olan bütün önermelerin kümesi demektir. Böyle bir küme mantıkça kapalı bir önerme kümesidir.

(man.)
Geçerli mantıksal dizge

Her kanıtlanır çıkarımı geçerli olan mantıksal dizge.

(yönb.)
Mantıksal geçerlik

Bir ölçme aracının geçerliğine ilişkin herhangi bir görgül yola başvurmadan, genellikle yargıcı görüşlerine dayanan geçerlik.

(man.)
Salt mantıksal kuram

Mantıksal olmayan değişmezler ile mantıksal olmayan ilksavlardan yoksun olan biçimsel kuram. Ör. Yalın eşitlik kuramı, temel mantıklı biçimsel kuramlar arasında yer alan tek salt mantıksal kuramdır.

(man.)
Mantıksal sonuç

önermesinin K gibi bir önerme kümesinin mantıksal bir sonucu olması, K nın p yi içermesi demektir.

(blşm.)
Mantıksal tutarlılık

Mantıkta bir önermenin kendi içinde çelişkili olmaması.

(blşm.)
Mantıksal kanal

Paket iletişiminde, bir fiziksel kanalı paylaşarak bir veri bağı üzerinde iletim yapabilen gönderme ve alış kanallarının her biri; eşanlam: sanal kanal.

(man.)
Mantıksal deyim

Hiçbir mantıksal olmayan im kapsamayan, başka bir deyişle salt mantıksal değişmezler ile değişkenlerden oluşan deyim.

(man.)
Mantıksal kanıtsav

Geçerli bir mantıksal dizgede, öncülsüz bir çıkarımın sonucu olarak ya da başka bir deyişle boş kümeden türetilebilen önerme.

(blşm.)
Mantıksal veri bağı protokolü

Ağ iletişiminde farklı erişim protokolleriyle aynı fiziksel bağlantı üzerine yüklenen verilerin iki ağ düğümü arasında birlikte aktarımını düzenleyen protokol; Açık Sistem Arabağlaşımı modelinde  mantıksal veri bağı ci katmanın üst yarı katmanı olarak modellenir; IEEE standardı ise, IEEE , , gibi yerel ağ erişim standartlarıyla uyumlu mantıksal veri bağı protokolünü tanımlar.

(yönb.)
Mantıksal tümdengelim

Mantıksal olarak, bilinen öncül önermelerden yola çıkarak, bilinmeyen önerme ya da sonuçlar çıkarma. Genel önermelerden tikel önermeler çıkarma.

Yukarı Çık