Matematik nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Matematik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Matematik (isim)

Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye

2)
Matematik (sıfat)

Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır." - H. Taner

Matematik Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(matematik)

2)

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

Biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık yoluyla inceleyen, aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılan bilim kolu.
Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere biçim, sayı ve çoklukların yapıları, özellikleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde uygulamaya dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan ders.

3)

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

k. uzbilim.

Matematik Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

9 Harf
 • M
 • A
 • T
 • E
 • M
 • A
 • T
 • I
 • K

Matematik Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

9 Harf
 • M
 • A
 • T
 • E
 • M
 • A
 • T
 • I
 • K

Matematik Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Matematik İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

16 Kelime
(müh.)
Matematiksel tümevarım

Bir önerinin doğruluğunu N = , , , .. doğal sayılara dayanarak tanıtlayan ve i) öneri N = için doğru ise; ii) Herhangi bir N için doğru olduğunda N+ için de doğru olduğu gösterilebilirse, bütün N’ler için doğrudur” mantığının yürütüldüğü tümevarım.

(tar.)
Biyomatematik

Çeşitli matematiksel yöntemler kullanarak biyolojik gözlemlerin ölçülmesini, modellenmesini, işlenmesini ve matematiksel gösterimini konu edinen disiplin.

(egitb.)
Matematik

Biçim, sayı ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık yoluyla inceleyen; aritmetik, cebir, geometri gibi dallara ayrılan bilim dalı. Öğrencilere biçim, sayı ve niceliklerin yapıları, özellikleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde uygulamaya dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan ders.

(des)
Matematik öğretimi

des mathématiques, m; İng. mathematics education/instruction) egitb. Matematiği öğretme bilim ve sanatı.

(cog.)
Matematiksel iklim

Yerkabuğunu tekdüze ve engebesiz varsayarak, yalnız eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının değişik enlemlere geliş açıları ve sürelerine göre belirlenen, eşleğe koşut sınırlarla ayrılan iklim.

(kiti.)
Matematiksel iletişim kuramı

İletişimin bir beynin bir başka beyni etkileme işlemleri olduğunu ve bu işlemlerin denetlenebileceğini belirten kurallar bütünü.

(man.)
Matematiksel mantık

Matematikle yakın ilişki içinde olduğu, matematiğin temellerini araştırdığı, işlemleriyle simgeleri matematiğinkilere benzediği için çağdaş mantığa verilen ad.

(topb.)
Matematiksel toplumbilim

Kuramsal önerileri ve görgül araştırmaları biçimlendirmek amacıyla matematiği kullanan toplumbilim dalı.

(egitb.)
Modern matematik

Matematiğin geleneksel içerik, yöntem ve öğretimine değişiklikler getiren bir akım.

(endst.)
Sonsuz matematik program

Matematiksel programlamada, olurlu bölge içerisinde amaç fonksiyonunun sonsuz veya eksi sonsuz değer alabilmesi; eşanlam: sınırsız matematik program.

(endst.)
Kesikli matematiksel programlama

Tamsayı programlama ve kombinatoryal programlama örneklerinde olduğu gibi, değişkenlerinin sadece kesikli değer aldığı matematiksel programlama.

Yukarı Çık