Meni nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Meni Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Meni (isim,)

fizyoloji Erkeklerin cinsel organından salgılanan madde, er suyu, bel (III), atmık, dikel, sperm, sperma

Meni Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

7
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ar. ma'na; Far. ma'nî: Çoğunlukla birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk edebiyatı nazım şekli, mani

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çelikçomak oyununda çeliği zıplatmak için kullanılan çukur.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Halk koşuğu, mani.

4)

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

k. semen. Biyolojik İncelemeler

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Mani; makamla söylenen dörtlük.
meni demişim atmiş
güle zencefil gatmiş
o yarın buyuhlari
mezerde zemzem suyuna batmiş

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Mâni.

7)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Sperma.

Meni Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • M
  • E
  • N
  • I

Meni Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur

Sonunu düşünmeden hoşlandığı şeyleri yapan kişi bir süre sonra bunun sıkıntısını çeker.

(Atasözü)
Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur

Akıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz.

(Atasözü)
Değirmenin suyu nereden geliyor?

Bu işin masrafını karşılayacak para nasıl kazanılıyor.

(Atasözü)
Keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden su içer

Değersiz kişiler kendilerini değerli ve en güzel şeye layık görürler.

(Deyim)
Bok yemenin Arapçası

Kaba “yakışıksızlığın büyüğü” anlamında kullanılan bir söz.

(Deyim)
(bir şeyin) dümenini elinde tutmak

Yönetmek, istediği yöne doğru götürmek: “Başımıza gelenler, son elli yılda ekonominin dümenini elinde tutan sıfırlardan kaynaklanıyor.” -A. Boysan.

(Deyim)
(birinin) dümenini bozmak

Argo hileli işe engel olmak: “Müdür beyin onların dümenini bozabilecek bir kudreti olmadığı belliydi.” -K. Korcan.

(Deyim)
Dümeni elinde tutmak

Yönlendirici durumda olmak.

(Deyim)
Dümeni kırmak

Argo çekip gitmek, kaçmak, uzaklaşmak.

(Deyim)
Dümenine bakmak

Argo şartlar ne olursa olsun çıkarını gözetmek.

(Deyim)
Gönlünün dümeni bozuk

Tkz. isteklerinde, özellikle gönül işlerinde tutarlılık göstermeyen, sık sık istek değiştiren.

(Deyim)
(... etmenin) âlemi var mı?

“yakışık alır mı, uygun olur mu?” anlamında kullanılan bir söz.

(Deyim)
Ermeni gelini gibi kırıtmak

Ağır veya yavaş hareket etmek: “O kuruntularımız, o tafralarımız, o Ermeni gelini gibi kırıtmalarımız pek boşuna demektir.” -S. Birsel.

(Deyim)
Kelimenin tam anlamıyla

Bir durumu anlatmak için kullanılan sözün kapsadığı anlamın tamamıyla: Kelimenin tam anlamıyla bu işin bütün çilesini çekti.

Meni Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • M
  • E
  • N
  • I

Meni İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

35 Kelime
()
Okulöncesi öğretmeni

çocg. Okulöncesi eğitimi konusunda özel eğitim ve diploma almış öğretmen.

(göst.)
Sanat yönetmeni

Bir tiyatroda oyun planını oluşturan, sahnelemeye ilişkin sanatsal görevlerden sorumlu olan yönetici.

()
DNS kayıt işletmeni

; registry operator) blşm. Internet'te bir alan ile ilgili idari bilgilerin ve o alan içindeki tüm isim sunucularının adreslerinin kayıtlı olduğu veritabanını işleten kuruluş; eşanlam: ağ bilgi merkezi.

(egitb.)
Bölge ilköğretim denetmeni

Bölgedeki ilköğretim öğretmenlerine yol göstermek, ilköğretim kurumlarını denetlemek, yasa ve yönetmeliklerle kendine verilen denetim görevlerini yapmakla yükümlü denetmen.

(kamy.)
Kent yönetmeni

Kent yönetiminde atama yoluyla göreve gelen kamu görevlisi.

(egitb.)
Sınıf öğretmeni

Görevlendirildiği sınıfa özgü öğretim izlencesinin öngördüğü çalışmaları planlayan, bu çalışmaları yönetip değerlendiren ve her öğrencinin sorunuyla yakından ilgilenen öğretmen. Görevlendirildiği sınıfın bütün derslerini okutan öğretmen.

(enj.)
Su değirmeni

Düşen ya da akan suyun enerjisi ile çalışan değirmen.

(enj.)
Yeldeğirmeni

Rüzgar enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ve bunu öğütme amacıyla kullanan düzen.

(uçk.)
Irtifa dümeni

Uçaklarda, yatay kuyruk gerisinde yer alan ve uçağa yunuslama kontrolü sağlayan hareketli yüzey.

(egitb.)
Bakanlık denetmeni

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevli öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını denetleyen, gerektiğinde resmi ya da özel eğitim ve öğretim kurumlarında bakan adına soruşturma ve inceleme yapan denetmen.

(huk.)
Iş denetmeni

Çalışma yaşamı ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasını izleyen ve denetleyen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı görevliler.

Yukarı Çık