Mevsimsel nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Mevsimsel Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Mevsimsel (sıfat)

Mevsimlik "Mevsimsel işçi."

Mevsimsel Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

9 Harf
 • M
 • E
 • V
 • S
 • I
 • M
 • S
 • E
 • L

Mevsimsel Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

9 Harf
 • M
 • E
 • V
 • S
 • I
 • M
 • S
 • E
 • L

Mevsimsel Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Mevsimsel İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

11 Kelime
()
Mevsimsel akarsu

çevr. Yılın yağışlı dönemi boyunca taban suyu düzeyinin dere tabanının üzerine çıkması sonucu su akışı gözlenen ve kurak dönemlerde yatağı tamamen kuru kalan yüzey su akışı; eşanlam: geçici dere, süreksiz akarsu.

(insb.)
Mevsimsel tören

Yılın belirli günlerinde, yıllık döngüleri kutlamak amacıyla yapılan geleneksel tören.

(yerb.)
Mevsimsel kaynak

Yeraltı suyu düzeyinin yükseldiği dönemlerinde akışa geçen, alçaldığı dönemlerinde ise akış gözlenmeyen kaynak.

(ist.)
Mevsimsel düzeltme

Zaman serilerindeki mevsimsel dalgalanmaları ortadan kaldırarak gerçek eğilimi tanımlayabilmek için kullanılan bir yöntem; eşanlam: mevsimlik etkiden arındırma.

(yerb.)
Mevsimsel pınar

(tar.)
Mevsimsel şekil değişikliği

Birinci derecede bazı planktonik Cladocera, ikinci derecede Protozoa, Dinoflagellata ve Rotifera üyelerinde ardışık nesiller boyunca bir organizmanın fenotipinde mevsimsel değişime bağlı olarak ortaya çıkan morfolojik değişiklikler.

(meteo.)
Mevsimsel görünüm

Bir mevsim için ortalama hava parametrelerin o mevsime ilişkin iklim değerlerinden olan sapmasını açıklayan meteorolojik rapor.

(meteo.)
Mevsimsel ısınma gecikmesi

Yeryüzüne düşen güneş ışın şiddetinin maksimum olduğu zamanla ortalama sıcaklıkların en yüksek olduğu zaman arasında ya da güneş ışın şiddetinin minimum olduğu tarihle ortalama sıcaklıkların en alçak olduğu zaman arasında, bulunulan enleme bağlı olarak mevsimler için - gün ile - güne kadar değişebilen zaman farkı.

(ist.)
Mevsimsellik

Zaman serisi verilerinin bazı özelliklerinde periyotlar halinde görülen ve ölçümlerde gün, hafta, ay vb. mertebelerinde görülen düzenli değişiklikler.

(ist.)
Mevsimsel seri

Zaman serileri çözümlemesinde mevsimsel değişim gösteren veri topluluğu.

(endst.)
Mevsimsel stok

Kullanım miktarı yılın belirli dönemlerinde mevsimsel etkilere göre yüksek değişim gösteren parça ve ürünlere ait stokların, bu değişimlere cevap verebilecek kısmı.

Yukarı Çık