Misel nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Misel Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Misel (isim,)

kimya Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm

Misel Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

8
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(botanik)

2)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

(Lat. micella = parçacık) Zincir biçimindeki moleküllerin sıralı bir biçimde dizilerek yaptığı topluluk.

3)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Amfipatik moleküllerin suda, hidrofobik kısımlarının iç kısımda, polar hidrofilik kısımlarının ise suya dönük yerleşim göstererek küresel bir yapı kazanması.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ar. misâl: misâl; bk. ayrıca temsil

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Ateşten, alevden azıcık etkilenmiş bez vb. şeyler.

6)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Genelde organik yapıda büyük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan elektrik yüklü kolloidal sistem. Sabun ve diğer deterjanların oluşturduğu kolloidal boyuttaki tanecikler.

7)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Hifaların oluşturduğu dallanma gösteren oluşum, küf mantarının gövdesini oluşturan hifa kümesi, miçelyum, miselyum.

8)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Mantarlarda ipliksi yapıdaki talluslar. Miselyum
Zincir biçimindeki moleküllerin düzenli bir şekilde dizilerek yaptığı topluluk.

Misel Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • M
  • I
  • S
  • E
  • L

Misel Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • M
  • I
  • S
  • E
  • L

Misel Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Misel İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

7 Kelime
(tar.)
Tersiyer miselyum

İkincil miselyumdan oluşan ve sadece yüksek bazidyomisetler sınıfı üyelerinin sporofor yapısında bulunan miseller.

(tar.)
Birincil misel

Bazidyospor ya da konidyumların çimlenmesi ile meydana gelen ve her bölmesinde haploit karakterli bir çekirdek bulunan monokaryotik misel; eşanlam: primer miselyum.

(tar.)
çok yıllık misel

Aynı konakçı üzerinde birbirini takip eden birçok yıl devamlı olarak yaşamaya devam eden misel.

(tar.)
Ikincil misel

Bisidiomycota sınıfı misel yapılarında görüldüğü gibi birincil misellerin somatogami, anastomoz ya da spermatizasyon yollarından biri ile iki çekirdekli miseller haline gelmesi.

(tar.)
Ekzojen misel

Konakçısının yüzeyinde serbestçe gelişen ve çoğalan, üstünde bulunduğu konakçı dokusunun derinliklerine emmeçlerini göndererek beslenebilen fungus miseli.

(tar.)
Hemiselüloz

Bitkilerin hücre duvarı bileşenlerinden olup, kaynar suda erimeyen, sulu alkalide eriyen, sulu asitlerle basit şekerlere çoğunlukla uronik asitlere ve özellikle glikuronik ve galakturonik asitlere hidroliz olan, yapısındaki şekerler birbirlerine , β-glikozit bağları ile bağlanmış ve rumende yıkıma karşı selülozdan daha az dirençli bir polisakarit. teks. Bitkisel liflerde selülozla birlikte bulunan, selülozun tersine az dayanıklı ve kolay hidroliz olan, biçimsiz heteropolimer yapılı, kısa zincirli bir polisakarit türü.

(biyom.)
Misel

Çoğu funguslarda ve aktinomisetler gibi bazı bakterilerde iplik benzeri hiflerin büyümesi ve dallanmasıyla oluşan beyaz renkli vejetatif yapı. bkz. teks. elementer fibril.

Yukarı Çık