Misl nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Misl Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Misl ()

Bk. MİSİL

Misl Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kat

Misl Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Times “ Times what is ”
 • ALMANCA Mal “ Mal was ist ”
 • İSPANYOLCA Veces “ Veces lo que es ”
 • ÇİNCE 时间 “ 时间是什么 ”
 • FRANSIZCA Fois “ Fois ce qui est ”
 • Arapça مرات “ أضعاف ما هو ”
 • İTALYANCA Volte “ Volte quello che è ”
 • JAPONCA “ 時何が ”
 • PORTEKİZCE Vezes “ Vezes o que é ”

Misl Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • M
 • I
 • S
 • L

Misl Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış

Insan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.

(Atasözü)
Ayıyı (maymunu) fırına (ateşe) atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış

Duygusuz insanlar, kendilerini kurtarmak için gerekiyorsa çocuklarını bile tehlikeye atmaktan çekinmezler.

(Atasözü)
Boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş (az) demiş

çenesi düşükler umulmadık anlarda densizce konuşabilirler.

(Atasözü)
Eşeği düğüne çağırmışlar, “ya odun eksik ya su demiş”

Bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

(Atasözü)
Eşeği düğüne çağırmışlar, “ya su lazımdır ya odun” demiş

Bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.

(Atasözü)
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım (durmuşum)” demiş

Varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz.

(Atasözü)
Kalendere “kış geliyor” demişler, “titremeye hazırım” diye cevap vermiş

Yaşamın felsefesine eren kişi, en sevimsiz, hatta rahatsız durumları bile hoş karşılar.

(Atasözü)
Miras helal hele (ele) al demişler

Miras, alabildiği takdirde mirasçının hakkıdır.

(Atasözü)
Tilkiye “tavuk kebabı yer misin?” demişler, “adamın güleceğini getiriyorsunuz” demiş

Bir kimseye çok özlediği hâlde elde edemediği bir şeyi “ister misin?” diye sorulmaz.

(Atasözü)
Kurda “neden boynun (ensen) kalın?” demişler, “işimi kendim görürüm de ondan” demiş

Işini başkasına inanmayarak kendisi yapan, üzülmez, rahat eder.

(Atasözü)
Kediye “bokun kimya” demişler, üstünü örtmüş

Iyilik sevmeyen, karşısındakinin iyi olmasını istemeyen kişi, atacağı bir şeyi diğerine yaramaması için faydalanılamayacak duruma getirir.

(Atasözü)
çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane “gelecek yıl” çıkmış

çiftçinin ürünü her yıl bir afete uğrar, o da hep gelecek yıla umut bağlar.

(Atasözü)
Oynamasını bilmeyen kız “yerim dar” demiş; yerini genişletmişler (bollatmışlar), gerim (yenim) dar” demiş

Kendisinden beklenen işi beceremeyen kişi, çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır.

(Atasözü)
Katıra “baban kim?” demişler, “dayım at” demiş

Aşağılık duygusu içinde bulunan kişi, kendisini olduğu gibi göstermeye utanır da kötü yönünü gizler, sadece iyi yönüyle övünür.

(Atasözü)
Olsayı bulsaya vermişler, hiç doğmuş

şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diyerek istediğimiz sonuca varamayız, elde etmek istediğimiz sonucu istekle değil çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.

(Atasözü)
Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış

Aklı kıt olan kimse, bir kez hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği nesneyi, gerçekten ona benzemese de elde etmeye çalışır.

(Atasözü)
Meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermiş

Uygunsuz iş yapan kimse, haklı olduğunu göstermek için kendisine benzeyen birini tanık gösterir.

(Atasözü)
Terziye “dinlen” demişler, ayağa kalkmış

Rahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanların dinlenmesi, kimileri için yorucu olan davranışlarla olur.

(Atasözü)
Terziye “göç” demişler, “iğnem başımda” (yanımda) demiş

Kendisine gerekli olan şeyler kolay taşınır olan kimsenin bir yerden başka yere göçmesi daha kolaydır.

(Atasözü)
Deveye “inişi mi seversin, yokuşu mu?” demişler; “düz yere mi (düze kıran mı) girdi?” demiş

Bir işin kolay yapılabilmesi için bir yol varken zor yolu seçmek doğru olmaz.

(Atasözü)
Dervişe “Bağdat’ta pilav var” demişler, “yalan değilse ırak değil” demiş

Bir şeyi elde etmek için aşırı istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez.

(Atasözü)
Suçu gelin etmişler, kimse güveyi girmemiş

Ne kadar çekici olursa olsun, suçu kimse kabul etmez.

(Atasözü)
Yetimi okşamışlar, vay sırtım demiş

Bir kimsenin haksızlığa uğramaması için arkası, koruyucusu bulunmalıdır.

(Atasözü)
Külhancının beyliği hamamcılık demişler

Bayağı bir işle uğraşan kimse, yükselse bile ancak yaptığı işle anılır.

(Atasözü)
Sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış

Insanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler, haklarında yargıda bulunmakta acele edilmemelidir.

(Atasözü)
Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş

şu iş şöyle olsa, bu iş böyle olsa diyerek istediğimiz sonuca varamayız, elde etmek istediğimiz sonucu istekle değil çalışmakla gerçekleştirmeliyiz.

(Atasözü)
Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış

Kaba ve ahmak kişinin hoşa gitsin diye söylediği sözler ve yaptığı işler, kaba ve incitici olur.

(Atasözü)
Iyiliğe “nereye gidiyorsun” demişler, “kötülüğe” demiş

Birçok iyiliğin karşısında kötülük vardır.

(Atasözü)
Dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş

Hem gereksinim duyduğu konuda yardım istiyor hem de yapılan yardımı küçümsüyor.

(Atasözü)
Yengece “niçin yan yan gidersin?” demişler, “serde kabadayılık var” demiş

Bir işi, herkesten farklı bir yöntemle yapanların bu yöntemleri olumlu sonuç veriyorsa onların kendilerine özgü olan davranışlarını iyi karşılamak gerekir.

(Atasözü)
Mısıra “yağmur geliyor” demişler, “çapan birlik mi?” demiş

Mısır bol su ister ama çapalanmazsa sudan gereği gibi yararlanılmaz.

(Atasözü)
Gelini ata bindirmişler “ya nasip” demiş

Kesin sonuç alınmadan hiçbir işe olup bitti gözüyle bakılmaz.

(Deyim)
Misli menendi yok

Benzeri, eşi yok: “Bu sonbahar sabahında Gülhane Parkı'nıntur.” -S. F. Abasıyanık.

(Deyim)
çokbilmişlik taslamak

Kendini çokbilmiş gibi göstermek: “Zekâ gösterisine yeltenmemiş, çokbilmişlik taslamamıştı.” -K. Tahir.

(Deyim)
(birinin) geçmişlerini karıştırmak

1) birinin ölmüşlerini yermek veya onlara sövmek; 2) geçmişini araştırmak.

Misl Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • M
 • I
 • S
 • L

Misl İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(i.)
Misil – misl

Eş, benzer, mânend: Bir kez Allah dese aşk ile lisan / Dökülür cümle güneh misl-i hazan . Gelmemiş mislim cihâna gezmişim ben her yeri . Milliyetimiz dâiresinde bu zâtın misli aranır ise Hoca Nasreddin bulunur . Kat: Son fethettikleri yerle, zavallı Fas’la, Avrupa’daki kendi vatanlarının yirmi mislinden ziyâde bir arâziye sâhip olmuş bulunuyorlardı . Bu transit yolunda her yıl otuz bin deve ve belki iki misli katır işliyordu . Bir minimini karyola resmi, yanında bir, iki, beş, sekiz misli büyükleri sırayla dizilmiş . ѻ Misl-i müşterek: mat. Ortak kat. Misl-i müşterek-i asgar: En küçük ortak kat. Misl-i müşterek-i âzam: En büyük ortak kat. ● Mislî sıf. Misli gibi olan, misline benzeyen. Çarşı pazar gibi yerlerde yaklaşık aynı fiyata benzeri veya aynısı bulunabilen: “Mislî eşyâ.”

Yukarı Çık