Muaf nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Muaf Nedir ve Ne Demek?

7
1)
Muaf (sıf. ve i. )

( ﻣﻌﺎﻒ ) sıf. ve i. (Ar. ‘afv “affetmek, bağışlamak”tan mu‘āf ) [Türkçe’de Ar. ma‘fuvv karşılığı olarak türetilmiştir ve mu‘āfі anlamında da kullanılmıştır]

2)
Muaf (sıf. ve i. )

Bağışlamak, affetmek.

3)
Muaf (sıf. ve i. )

Bağışlanmış, affedilmiş (kimse).

4)
Muaf (sıf. ve i. )

Bir kimseye ayrıcalık tanımak veya o kimsenin yükümlülüğünü, sorumluluğunu kaldırmak: Ağır vergilerden onları muaf kıldı (Kâtip Çelebi’den Seç.). Bu vergiden Dârülaceze hissesine de münâsip miktar ifraz ve îtâ etmek lâzım gelir… Adâlet-i kānûniyyeyi muhâfazaten nişanlıları muaf tutmalı (Ahmet Râsim).

5)
Muaf (sıf. ve i. )

Bir şeyle kayıtlı olmayan (kimse), serbest, hür: Dağ başında muâf-ı kayd-ı keder / Hiç düşünmez bu gussa âlemini (Abdülhak Hâmit).

6)
Muaf (sıf. ve i. )

biyo. Bâzı mikroplara karşı dirençli olan (kimse), bağışık. ѻ muaf tutmak (kılmak):

7)
Muaf (sıf. ve i. )

Farklı muâmeleyi gerektiren bir sebepten dolayı yükümlülük ve sorumluluğu kaldırılan, kendisine ayrıcalık tanınan (kimse), imtiyazlı: “Vergiden muaf.” “Yabancı dilden muaf.”

Muaf Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Exempt “ What is exempt ”
 • ALMANCA Befreit “ Was befreit ist ”
 • İSPANYOLCA Exento “ Lo que está exento ”
 • ÇİNCE 豁免 “ 什么是免税的 ”
 • FRANSIZCA Exemptés “ Ce qui est exonéré ”
 • Arapça إعفاء “ ما هو معفى ”
 • İTALYANCA Esente “ Che cosa è esente ”
 • JAPONCA 免除 “ 何が免除され ”
 • PORTEKİZCE Isenção “ O que é isento ”

Muaf Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • M
 • U
 • A
 • F

Muaf Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • M
 • U
 • A
 • F

Muaf Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Muaf İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

7 Kelime
(bkz.)
Vergi muafiyeti

vergi bağışıklığı

(tar.)
Ihracat vergi muafiyeti

İhraç mallarının maliyetini azaltıp, ihracatı kolaylaştırmak için, ihraç mallarının girdilerinde kullanılan ithal malların vergi, resim ve harçlarında indirim yapılması; eşanlam: dışsatımda vergi bağışıklığı.

(bkz.)
Muafiyet statüsü

Array

()
Muaflik

Muaf olma durumu, muâfiyet.

(i.)
Muafnâme

Osmanlı Devleti’nde bir kimsenin veya bir köyün herhangi bir işle ilgili yükümlülük ve sorumluluğunun kaldırıldığını bildiren yazılı belge, af kâğıdı. ѻ Muafnâme-i hümâyun: târih. Bir kimsenin, bir köy veya kasaba halkının devlete olan askerlik, vergi gibi hizmet ve mükellefiyetlerinin kaldırıldığını bildiren ferman.

(sıf.)
Muaf

[Türkçe’de Ar. ma‘fuvv karşılığı olarak türetilmiştir ve mu‘āfі anlamında da kullanılmıştır] Bağışlanmış, affedilmiş . Farklı muâmeleyi gerektiren bir sebepten dolayı yükümlülük ve sorumluluğu kaldırılan, kendisine ayrıcalık tanınan , imtiyazlı: “Vergiden muaf.” “Yabancı dilden muaf.” Bir şeyle kayıtlı olmayan , serbest, hür: Dağ başında muâf-ı kayd-ı keder / Hiç düşünmez bu gussa âlemini . biyo. Bâzı mikroplara karşı dirençli olan , bağışık. ѻ Muaf tutmak : Bağışlamak, affetmek. Bir kimseye ayrıcalık tanımak veya o kimsenin yükümlülüğünü, sorumluluğunu kaldırmak: Ağır vergilerden onları muaf kıldı . Bu vergiden Dârülaceze hissesine de münâsip miktar ifraz ve îtâ etmek lâzım gelir… Adâlet-i kānûniyyeyi muhâfazaten nişanlıları muaf tutmalı .

(i.)
Muâfiyet

[Türkçe’de türetilmiştir] Muaf olma, muaflık. Bağışıklık: Üstüne saldıran bakterilere karşı hep aynı îmânın muâfiyet aşısı ile karşı koyabilmiştir . ѻ Muâfiyet sınavı: Bir konuda yeterli bilgiye sâhip olunup olunmadığını anlamak için genellikle yüksek öğretimde yapılan sınav: “Yabancı dil muâfiyet sınavı.”

Yukarı Çık