Mülki nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Mülki Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Mülki

Asker sınıfı dışında kalan "Mülki erkân."

2)
Mülki (sıfat)

Bir ülkeyle ilgili olan

3)
Mülki

Ülke yönetimine ilişkin

Mülki Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • M
  • Ü
  • L
  • K
  • I

Mülki Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • M
  • Ü
  • L
  • K
  • I

Mülki İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

24 Kelime
(kentb.)
Arazi mülkiyet haritası

Değişik mülkiyetler altındaki arazinin mülkiyet sınırlarını özel ve kamu mülkiyeti ayrımlı olarak gösteren harita, arazi iyelik haritası.

(kentb.)
Kamusal toprak mülkiyeti

Toprak vurgunculuğunu önlemenin ve kent planlama eylemlerine etkinlik kazandırmanın en iyi yolu olarak, toprağın, devletin ya da devleti oluşturan kamu kuruluşlarının mülkiyetinde olması, yönetsel toprak iyeliği.

(tar.)
Mülkiyet

Herhangi bir mal üzerinde, o malın sahibine kullanma, faydalanma ve tasarruf yetkisinin verilmesi.

(huk.)
Mülkiyet hakkı

Bireyin, bir varlık üzerinde, hukuk düzenince tanınmış, onu kullanmayı, kiralamayı, satabilmeyi içeren saltık egemenliği, iyelik hakkı.

(kentb.)
Mülkiyeti saklı tutma

Kamu kuruluşlarının ya da konut kooperatiflerinin, yapımına yardımcı oldukları konut birimlerinin mülkiyetini, olası vurgunculuk eylemlerini önlemek amacıyla o birimlerden yararlanacak olanlara geçirmeyip kendi elinde bulundurması, iyeliği saklı tutma.

(geom.)
Ağaç mülkiyeti

Kişilerin, ağaçlar ve ürünleri üzerindeki mülkiyet hakları.

(ulusi.)
Düşünsel mülkiyet antlaşmaları

Gerek üretim mülkiyeti, gerekse yapıt hakkı gibi düşünsel mülkiyet hakkını gözetmek ve uluslararası işbirliği yoluyla bu hakların kulanılması ve korunmasını sağlamak için yapılmış uluslararası anlaşmalar, düşünsel iyelik antlaşmaları.

(eko.)
Düşünsel mülkiyet hakları

Düşünce ve sanat yapıtları üzerindeki yapıt ya da patent hakkı gibi haklar, düşünsel iyelik hakları.

(huk.)
Elbirliği mülkiyeti

Yasadan ya da sözleşmeden ötürü birbirlerine bir ortaklık bağı ile bağlı bulunan kişilerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir varlığa ortak sahip oldukları mülkiyet, elbirliği iyeliği.

(bkz.)
Endüstriyel mülkiyet

hakları

(bkz.)
Fikri mülkiyet antlaşmaları

antlaşmaları

Yukarı Çık