Nato nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Nato Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Nato (sıfat)

"Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamlarındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçen bir söz

Nato Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • N
  • A
  • T
  • O

Nato Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • N
  • A
  • T
  • O

Nato Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

9 Kelime

Nato İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

8 Kelime
()
Sanatoryum

Özellikle verem hastalarının tedâvi ve bakımının yapıldığı sağlık kurumu: Fikriye Hanım veremdi. Doktorlar sanatoryum tavsiye etmişlerdi . Suat Bey hastalanmış, bir hafta evvel İstanbul’a gelmiş, sanatoryumdaymış .

(tar.)
Gnatozoma kapsülü

Özellikle Tarsonemidae türlerinde ve bazı Prostigmatic akarlarda kelat ve pedipalpusun kaynaşmasıyla meydana gelen yapı.

(mim.)
Ispinato

Çinko dış denizlik eteğinde ya da olukta çinkonun kenarına, boydan boya yapılan yağmurluk kıvrımı.

()
Anatomi

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını, şeklini ve bu yapıyı meydana getiren organların birbiriyle olan ilgisini ve bağlarını inceleyen ilim, teşrih. teşmil. Vücut yapısı: Son derece zayıf, bütün anatomisi meydanda bir atın güçlükle çektiği bir yük arabası .

()
Anatomist

Anatomi bilgini.

(endst.)
Kombinatoryal eniyileme

Uygulamalı matematikte, sonlu sayıda kesikli veya kesikliye dönüştürülebilir olurlu çözümler arasında en iyisini bulma problemi.

(egitb.)
Senato

Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakültenin kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği birer üye ile üniversite ya da fakültelere bağlı her yüksekokulun yönetmeninden ve enstitü müdürlerinden oluşan ve üniversitenin bütününü ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, tüm üniversiteye ilişkin konular üzerinde karar vermekle görevli kurul. huk. ulusi. Yasama organı iki meclisten oluşan dizgelerde, üyelerine senatör denen ikinci meclis.

(bkz.)
Anatosizm

Array

Yukarı Çık
x