Nezafet nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Nezafet Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Nezafet (i. )

( ﻧﻈﺎﻓﺖ ) i. (Ar. neẓāfet ) Temizlik, paklık: Ve bunlar Çin halkı gibi nezâfet ve tahâret ile azîm mukayyettirler (Kâtip Çelebi’den Seç.). Nakzeder aşkımı câm-ı Cem benim / Îmânımda nezâfetim var benim (Erzurumlu Emrah). Kunduralarımın nezâfeti çamura damga mı olsun? (Ahmed Vefik Paşa). ● Nezâfet-perver ( ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺭ ) birl. sıf. (Fars. perver “besleyen” ile) Temizliğe düşkün.

Nezafet Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Nezafet (isim)

Temizlik, paklık

Nezafet Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

Kişi Adları Sözlüğü

Söyleyiş: (neza:fet) Cinsiyet: Kız Temizlik, paklık.

Nezafet Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • N
 • E
 • Z
 • A
 • F
 • E
 • T

Nezafet Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • N
 • E
 • Z
 • A
 • F
 • E
 • T

Nezafet Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

1 Kelime

Nezafet İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

2 Kelime
(i.)
Nezâfet

Temizlik, paklık: Ve bunlar Çin halkı gibi nezâfet ve tahâret ile azîm mukayyettirler . Nakzeder aşkımı câm-ı Cem benim / Îmânımda nezâfetim var benim . Kunduralarımın nezâfeti çamura damga mı olsun? . ● Nezâfet-perver birl. sıf. Temizliğe düşkün.

()
Nezâfetli

Temiz, pâk. ● Nezâfetlü sıf. Eski nesir dilinde kadınlar için kullanılan unvan sözü : İsmetlü, nezâfetlü ehl-i beytim Habîbe Hanım hazretlerinin huzûr-ı neşat-mevfurlarına… .

Yukarı Çık