Nitelik nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Nitelik Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Nitelik (i. )

Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: Onun niteliğini bilmedi akl / Dürüştü vü çâre bulamadı akl (Süheyl ü Nevbahar – T. S.). nitelikten berîdir künh-i zâtı / Havâdisten arıdır hem sıfâtı (Ahmed-i Dâî – T. S.).

2)
Nitelik (i. )

i.

3)
Nitelik (i. )

İyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Nitelik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Nitelik

Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite

2)
Nitelik (isim)

Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş." - A. İlhan

3)
Nitelik (felsefe)

Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet

Nitelik Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

13
1)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

-Bir nesnenin yapısını belirleyen, bir şeyi şöyle ya da böyle yapan özellik; nite, ne gibi, nasıl sorularının karşılığı. // Aristoteles'ten beri nitelik düşüncenin temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir.
-(Mantıkta)Bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu. Yargılar niteliklerine göre evetleyici, değilleyici ve sınırlayıcı olurlar.

2)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Bir nesne ya da birimi ötekilerden ayıran türsel ya da yapısal özelliklerden her biri.

3)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Bir şeyi o şey yapan ve başka şeylerle karıştırılmamasını sağlayan varoluş biçimi.

4)

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

Bireyi, nesne ya da yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik.

5)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

genel uygulayım: Dış görünüm, renk, tad, biçim ve köken gibi, mal, özdek vb. özgü değerlerin tümü.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

İstek, umut.

7)

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

k. özne-yüklem önermesi niteliği.

8)

Tarama Sözlüğü

Keyfiyet, mahiyet

9)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Özdek ya da olayların özünü, durumunu ve başkalarından ayrımını belirleyen özelliklerin tümü.

10)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi görünümleriyle bilinerek tanınan özellik.

11)

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

Sayısal olmadan belirtilen özellik.

12)

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

Seslerin çeşidi, ki açınıklarda sesin rengine, abanıklarda boğumlanma tarzına dayanır. A açınığının E, B abanığının M olması birer NİTELİK DEĞİŞMESİ ( Changement qualificatif ) tir.

13)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

vasıf.

Nitelik Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Qualification “ What is the qualification ”
 • ALMANCA Qualifikation “ Was ist die Qualifikation ”
 • İSPANYOLCA Calificación “ ¿Cuál es la calificación ”
 • ÇİNCE 资格 “ 有什么资格 ”
 • FRANSIZCA Qualification “ Qu'est-ce que la qualification ”
 • Arapça التأهيل “ ما هو المؤهل ”
 • İTALYANCA Qualifica “ Qual è la qualificazione ”
 • JAPONCA 資格 “ 何かの資格 ”
 • PORTEKİZCE Qualificação “ O que é a qualificação ”

Nitelik Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • N
 • I
 • T
 • E
 • L
 • I
 • K

Nitelik Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • N
 • I
 • T
 • E
 • L
 • I
 • K

Nitelik Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

7 Kelime

Nitelik İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

28 Kelime
(blşm.)
Yazılım nitelik güvencesi

Yazılım ürününün tasarım, geliştirme ve test aşamalarında tüm süreçlerin ISO veya CMMI gibi standartlara uygun olarak denetlemesi ile nitelik güvencesi sağlama yöntemi.

(isl.)
Insan kaynakları nitelik çizelgesi

İşletmedeki işgörenler ile onların sahip oldukları özellik ve becerilerle ilgili bilgileri içeren çizelge.

(eko.)
Nitelikli işgücü

Mesleksel ya da uygulayımsal eğitim ya da kazanılan deneyimler sonucunda bir işte edinilmiş bilgi, beceri, el alışkanlığı ve bunları edinmiş.

(eko.)
Niteliksiz işgücü

Mesleksel ya da uygulayımsal eğitimi ya da deneyimi olmayan, daha çok beden gücü ile çalışan işçi topluluğu.

(blşm.)
öznitelik

Bilgisayar grafiğinde bir nesnenin rengi, kalınlığı, koyuluğu gibi, açıkça değiştirilmediği sürece aynı kalan grafik özelliği. Bir sistemi, bir nesneyi veya bir sınıfı niteleyen, ayırt edilmesini sağlayan özellik; eşanlam: ayırıcı özellik.

(isl.)
Istatistiksel nitelik denetimi

Bir ürün ya da hizmetin, önceden belirlenen ölçü ve özelliklere uygunluğunun üretim sırasında denetlenmesini ve yanlışların üretim sürecinde düzeltilmesini sağlamak amacıyla kullanılan istatistiksel yöntemler.

(endst.)
Yarardan bağımsız öznitelik

Birden fazla özniteliğin göz önüne alındığı karar verme problemlerinde, iki öznitelik kümesi ele alındığında, bir kümedeki öznitelikler değiştirildiğinde, diğer kümedeki özniteliklerin yararlılığının değişmemesi durumu.

(blşm.)
çok değeri olabilen öznitelik

Veritabanı düzenlemesinde, bir ilişkiler tablosunun hanelerinde birden fazla öznitelik bulunması; eşanlam: çoklu değerli öznitelik.

(kentb.)
Düşük nitelikli konut

Toplumda benimsenebilecek ölçütlerin altında nitelikleri olan konut.

(ist.)
öznitelik seçme

Otomatik öğrenme, veri madenciliği ve istatistik konularında, mevcut öznitelikler arasından, başarım ölçütünü eniyileyen özniteliklerden oluşan bir alt kümeyi bulma işlemi.

()
Niteliksiz

Belli bir özelliğe sâhip bulunmayan, nitelik bakımından üstün olmayan, vasıfsız, kalitesiz: “Niteliksiz işçi.”

Yukarı Çık