Ölçme nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Ölçme Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Ölçme (isim)

Ölçmek işi

Ölçme Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(fizik)

2)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Bir ölçme aracıyla nesneler ve özellikler arasında nitel ve nicel ayrımlar yapma.

3)

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

Bir ya da daha çok kişiye ilişkin bir değişken niteliğin niceliğini ya da derecesini saptama ve sayısal olarak belirtme işi.
Öğrencilerin belli bir alan ya da konudaki gelişme ve başarılarını uygun araçlar ve yöntemler uygulayarak sayısal sonuçlarla belirleme işi.

4)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Hastada oluşan fiziksel değişimlerin niteliğini ve niceliğini anlamak için yapılan bir muayene, mensurasyon.

Ölçme Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • Ö
  • L
  • Ç
  • M
  • E

Ölçme Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • Ö
  • L
  • Ç
  • M
  • E

Ölçme İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

49 Kelime
(müh.)
Görüntüleyici ölçme aygıtı

Ölçülmekte olan niceliğin değeri ile ilgili bilgileri sinyalini görsel şekilde veren ölçme cihazı.

(müh.)
Göstergeli ölçme aygıtı

Ölçülmekte olan niceliğin değeri ile ilgili bilgi taşıyan, voltmetre ya da ampermetrede ibrenin hareketi örneğinde olduğu gibi, bir çıkış işareti veren ölçme cihazı.

(meteo.)
ölçme aygıtının kararlılığı

Bir ölçme aygıtının kendi metrolojik özelliklerini sabit tutabilme yeteneği.

(müh.)
ölçme aygıtının sürüklenmesi

Gösterge değerlerinin, ölçme aygıtının metrolojik özelliklerindeki değişmelerden dolayı, zaman içerisinde sürekli veya adım adım değişimi.

(müh.)
ölçme geçerliği

Bir değişkeni ölçmeyi amaçlayarak geliştirilen bir ölçme aletinin, bu değişkeni ne denli iyi sınıflandırdığının ya da nicel bir büyüklüğe dönüştürdüğünün ölçüsü.

(yönb.)
Iki aşamalı bireyselleştirilmiş ölçme

Kâğıt-kalem uygulamasıyla önce kısa sonra buna dayanarak bireylerin özellik düzeylerine uygun ikinci bir ölçmenin yapıldığı en eski bireyselleştirilmiş ölçme.

(yönb.)
Katmanlı bireyselleştirilmiş ölçme

Değişik madde güçlük düzeylerinde hazırlanmış alt katmanların uygulanmasına dayanan bireyselleştirilmiş ölçme.

(kim.)
Yoğunluk ölçme şişesi

Sıvıların özgül ağırlığını ölçmede kullanılan küçük bir cam kap.

(müh.)
ölçme düzeyi

Matematik ve istatistik bilim dallarında, bir değişken için sayısal değerlerin kapsadığı bilgilerin özelliklerini yansıtan ve ad ölçeği, sıra ölçeği gibi nitel ya da aralık ölçeği, oran ölçeği gibi nicel ölçeklerden hangisiyle ölçüldüğünün belirtimi.

(yönb.)
çatmal bireyselleşmiş ölçme

Güçlüklerine göre maddelerin piramit biçiminde dizilerek uygulandığı bireyselleştirilmiş ölçme.

(müh.)
ölçme modelinin çıktı niceliği

Bir ölçme modelinin girdi niceliklerinin değerleri kullanılarak ölçülen değerinin hesaplandığı büyüklük; eşanlam: çıktı büyüklüğü.

Yukarı Çık