Olunmak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Olunmak Nedir ve Ne Demek?

3
1)
Olunmak (edilgen f. )

edilgen f. ( < ol-u-n-mak )

2)
Olunmak (edilgen f. )

Etmek yardımcı fiiliyle yapılan birleşik fiilleri edilgen duruma getiren ve eskiden daha çok kullanılıp şimdi kullanılma alanı daralmış bulunan yardımcı fiil: “Îlân etmek – îlân edilmek – îlân olunmak.” “Tâyin etmek – tâyin edilmek – tâyin olunmak.” “Dâvet etmek – dâvet edilmek – dâvet olunmak.” [Dilimizde olunmak fiili eskidiğinden bugün bâzı birleşik fiillerin edilgen şekillerinde bunun yerine olmak kullanılmaktadır. Dil bilgisi bakımından yanlış olan bu şekil, dilde yaygın biçimde kullanılan bâzı birleşiklerde yerleşmektedir: Affolunmak – affolmak, azlolunmak – azlolmak, tâyin olunmak – tâyin olmak, haşrolunmak – haşrolmak ].

3)
Olunmak (edilgen f. )

Olmak fiiline konu olmak: Goşo İspanyolca ganço telaffuz olunurmuş (Refik H. Karay).

Olunmak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Olunmak (nsz)

Olma işine konu olmak "Bu ilaçla iyi olunmaz."

Olunmak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

Tarama Sözlüğü

Yaradılmak, meydana getirilmek.
Yapılmak.
Olmak.

Olunmak Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Women “ This is what it will be ”
 • ALMANCA Frauen “ Dies ist, was es sein wird ”
 • İSPANYOLCA Las mujeres “ Esto es lo que va a ser ”
 • ÇİNCE 妇女 “ 这是什么,它将被 ”
 • FRANSIZCA Les femmes “ C'est ce qu'il sera ”
 • Arapça المرأة “ هذا هو ما سوف يكون ”
 • İTALYANCA Le donne “ Questo è ciò che sarà ”
 • JAPONCA 女性 “ これまで ”
 • PORTEKİZCE Mulheres “ Isso é o que vai ser ”

Olunmak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • O
 • L
 • U
 • N
 • M
 • A
 • K

Olunmak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • O
 • L
 • U
 • N
 • M
 • A
 • K

Olunmak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

29 Kelime
()
Farzolunmak

Bk. FARZEDİLMEK

()
Terkolunmak

Bk. TERKEDİLMEK

()
Cerholunmak

Bk. CERHEDİLMEK

()
Vazolunmak

Bk. VAZEDİLMEK

(edilgen)
Vazedilmek – vazolunmak

Konulmak: Tepe pencerelerinden giren ayın mağmum bir ziyâsı, içine bir iki sahan vazolunmuş bir tepsi ile merdivenlerden çıkan Dilber’in uçuk rengini gösteriyordu . Her türlü tecâvüze karşı Türk hudûd-ı irfânına vazedilmiş bir nigehban… . Düzenlenmek: Yanlış! Sual şöyle vazedilmeli… . Belirlenmek, tespit edilmek, ortaya konulmak: Tercümân-ı Ahval Mukaddimesi’nde şu sağlam umdeler vazedilmektedir… .

(edilgen)
Cezbedilmek – cezbolunmak

Bir şeyin çekiciliğinin etkisi altında kalmak, ona doğru çekilmiş olmak.

()
Seddolunmak

Bk. SEDDEDİLMEK

(edilgen)
Seddedilmek – seddolunmak

Kapatılmak: Her kimin dükkânında bulunur ise seddolunup gediği mîrîden zaptolunacağı bildirilsin . Akşam ezânından sonra kale gibi konağın kapıları seddolunarak kimseyi kabul etmedi . Hissiyâtının mecrâ-yı âhire dökülmesi ihtimâli bu sûretle seddedilmiş olurdu .

(edilgen)
Devredilmek – devrolunmak

Dönülmek, kendi mihveri etrâfında hareket edilmek: Bir dâire şeklinde devredilerek zikirler yapılırdı . Bir yerden bir yere aktarılmak, nakledilmek. Başkasının üzerine geçirilmek, başkasına teslim edilmek: Bizans’tan devredilmiş iktisâdî şartlardan başlayacak, sene sene bugüne kadar getirecekti .

(edilgen)
Fehmedilmek – fehmolunmak

Anlaşılmak, idrak edilmek: Duâya başla dırâz etme kıssayı Bâkî / Ki fehmolundu muhassal muayyen oldu meâl .

(edilgen)
Defnedilmek – defnolunmak

Gömülmek.

Yukarı Çık
x