Örge nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Örge Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Örge (isim)

Motif

Örge Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

7
1)

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

(Resim, Süsleme, Mimarlık Heykel) :.
Bir süslemeyi meydana getiren ana öğelerden her biri.
Sanatçının yapıtına koymak üzere doğadan seçip ayırdığı görüntü parçası.

2)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Bir yapıtta sık sık yinelenen süsleyici öğe.

3)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Kız
Yükselen, yukarı çıkan.
Yukarı, üst.
Herhangi bir yapıttaki süsleyici öge.

4)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

güzelsanatlar, mimari: Bir çoğu yan yana gelerek bir bezemeyi oluşturan, kendi başlarına bir bütün olan öğelerden her biri.

5)

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

Öğelerin birleşmesinden doğan ve bir araya geldiklerinde halkbilim ürünleriyle olaylarının oluşumunu sağlayan birimlerden her biri. bk. öğe, anakonu, örge tümgesi, örnek, ayrık öğe.

6)

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Yazında ve sanatta sık sık yinelenen, temayı vurgulayıcı öğe ya da süs.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yukarı.

Örge Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • Ö
  • R
  • G
  • E

Örge Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • Ö
  • R
  • G
  • E

Örge Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Örge İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

4 Kelime
(yazb.)
örgensel biçim

Geleneklere ve eski kurallara dayalı biçim yerine, yazarın ele aldığı konu ve saptadığı izleğe göre gelişen biçim.

(dilb.)
Ses örgenleri

Seslemeyi sağlayan akciğerler; gırtlak, ağız, dudak, dil gibi örgenlerle ile bunları yöneten kaslar.

(mim.)
örge

Kendi başına bir bütün olan ve birçoğu yan yana gelerek bir bezemeyi oluşturan süsleme öğesi. sant. Bir resim, heykel, yapı ya da desenin tasarımındaki belirgin ya da bütünden ayrılabilir öğe. yazb. Bir yazın yapıtında sık sık vurgulanan düşünce ya da imge.

(göst.)
Anaörge

Bir oyunda, bir kişi, konu ya da olayla ilişkili olarak yinelenen öğe. Müzikte, özellikle Richard Wagner'in operalarında bir kişiyi, yeri ya da düşünceyi simgeleyen, kısa ya da uzun ezgi. yazb. Bir yazarın tek ya da değişik yapıtlarında vurgulayıp yineleyerek anlattığı anadüşünce.

Yukarı Çık
x