Örgü nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Örgü Nedir ve Ne Demek?

7
1)
Örgü (i. )

Birbirine dolanmış şeritler hâlindeki süsleme motifi.

2)
Örgü (i. )

i. (< ör-gü )

3)
Örgü (i. )

mîmâr. Taş, tuğla vb. malzemenin diziliş ve düzenleniş biçimi: “Bindirme örgü.” “Antik örgü.”

4)
Örgü (i. )

Örmek işi ve tarzı: Saçlarımın örgüsü güzel mi anne diyor (Fâruk N. Çamlıbel).

5)
Örgü (i. )

Örülmüş saç bölüğü, belik: Her vakit arkasında iki örgü ile bıraktığı saçlarını özene bezene çapraz vâri başına sarmıştı (Kerîme Nâdir). Az sonra, örgüleri bellerine değen câriyeler yavaşça içeri girer ve bir ibâdet saygısı ile kahve getirirlerdi (Sâmiha Ayverdi).

6)
Örgü (i. )

sıf. Örülerek yapılmış olan: “Örgü kravat.” “Örgü elbise.”

7)
Örgü (i. )

Tığ veya şişle örülmekte olan veya örülerek yapılmış olan şey: “Sedire oturdu, örgüsünü eline aldı.”

Örgü Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

10
1)
Örgü (anatomi)

Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum

2)
Örgü

Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi

3)
Örgü

Her türlü eylem ve olaydan oluşan akış "Yaşamın örgüsü içinde gereğinden bile çok çalışkanım." - N. Meriç

4)
Örgü

İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ

5)
Örgü (tiyatro)

Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı

6)
Örgü (isim)

Örme işi veya biçimi

7)
Örgü (sıfat)

Örülerek yapılan, örme "Örgü bir giysi."

8)
Örgü

Örülmüş saç bölüğü, belik "Kadının başına doladığı örgülerden biri, firketelerden kurtulup omzuna düşüyor eğilince." - N. Meriç

9)
Örgü

Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey

10)
Örgü

Yapı "Batı Avrupa medeniyeti bütün dış ve iç örgüleriyle bana ilk defa orada ayan olmuştu." - Y. K. Karaosmanoğlu

Örgü Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

8
1)

Kimya Terimleri Sözlüğü

Bir örütü oluşturan atom, yükün ya da moleküllerin üç boyutlu ve dönemli olarak dizilişi.

2)

Matematik Terimleri Sözlüğü

Dilemsel iki öğesinin en küçük üst sınırı ve en büyük alt sınırı var olan tikel sıralı küme.

3)

örme

k. örme (III)

4)

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

k. örme

5)

sinirağı

k. sinirağı.

6)

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

Oyun dokusu, işlenişi, çatısı.
Konunun ana çizgisi.
Tulûata dayanan tiyatroda senaryo.

7)

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Oyun yapısını ortaya çıkaran doku.

8)

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

Öğecik ya da özdeciklerin düzenli dizilişinden oluşan iki ya da üç boyutlu geometrik yapı.

Örgü Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Mesh “ What is mesh ”
 • ALMANCA Mesh “ Was ist mesh ”
 • İSPANYOLCA Malla “ ¿Qué es la malla ”
 • ÇİNCE “ 什么是目 ”
 • FRANSIZCA Maille “ Qu'est-ce que la maille ”
 • Arapça مش “ ما هو مش ”
 • İTALYANCA Maglia “ Che cosa è una maglia ”
 • JAPONCA メッシュ “ 何かメッシュ ”
 • PORTEKİZCE Malha “ O que é malha ”

Örgü Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
 • Ö
 • R
 • G
 • Ü

Örgü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?

Iyi eğitim alanlar aldıkları eğitimin gereğini yaparlar, iyi eğitim görmeyenler bir şey yapamazlar.

(Atasözü)
Yorgun eşeğin (öküzün) çüş (ıslık) canına minnet

Verilen dinlenme fırsatı, yorgun kişiyi çok sevindirir.

(Deyim)
Yorgun düşmek

çok yorulmak, bitkin duruma gelmek: “Ben de uykusuzluktan üzereyim, yatacağım.” -R. H. Karay.

(Deyim)
Yorgunluğunu almak

1) dinlenmesine sebep olmak; 2) birini dinlendirmek.

(Deyim)
Yorgunluk (yorgunluğunu) atmak (çıkarmak)

1) dinlenmek: “Mesela şimdi yorgunluk çıkarmak için yıkanmak istersiniz.” -R. H. Karay. “Hele trenin yorgunluğunu at bir üzerinden.” -T. Dursun K. 2) yaptığı işten, yorgunluğu unutturan, sevindirici bir sonuç almak.

(Deyim)
Yorgunu yokuşa sürmek

Yapılması güç bir işin, büsbütün güç şartlarda gerçekleştirilmesini istemek.

(Deyim)
Sorgu suale çekmek

Sorguya çekmek.

(Deyim)
Sorguya çekmek

Bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek: “Hayalimde polislerin beni karakola sürüklediklerini ve sıkı bir sorguya çektiklerini görüyordum.” -H. E. Adıvar.

Örgü Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
 • Ö
 • R
 • G
 • Ü

Örgü İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

166 Kelime
(müh.)
Kazanç amaçsız örgüt

İhtiyaç fazlası gelirlerini kâr ya da temettü olarak dağıtmayıp kuruluş amacına hizmet için harcayan kuruluş.

(isl.)
Kazanç amaçsız örgütler

Amacı topluma yararlı hizmetler sunmak olan iyiliksever ya da sanatsever kuruluşlar.

(egitb.)
Okul örgütü

Yönetici, öğretmen, öğrenciler ve ilgili başka görevlilerin, içinde gerekli okul çalışmalarını sürdürdükleri yapı, çerçeve ya da düzen.

(teks.)
Kuvvetlendirilmiş örgü

Sağlam ve ağır kumaşlar elde etmek ya da efekt oluşturmak için dokuma kumaşlarda atlamalar yaparak hareket eden ilave çözgü ya da atkı iplikleri kullanarak oluşturulan örgü.

(yerb.)
Hacim merkezli Bravais kristal örgü

Kübik, tetragonal ve ortorombik kristal sistemlerinde, atomların birim hücrenin sekiz köşesinde ve merkezinde yer aldığı kristal sistemi.

(endst.)
örgütsel yenileşim

Firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir örgütlenme yönteminin ortaya konulması; eşanlam: organizasyonel yenileşim.

(inş.)
örgülü akarsu

Kum adalar ve sığ kesimlerle birbirinden ayrılmış küçük yataklardan oluşan bir akarsu ya da akarsu bölümü; eşanlam: ağızlaşan nehir.

(blşm.)
Bellek örgütlenimi

Bilgisayarda bir uygulamanın tasarımında öngörülen veri yapılarına karşılık gelecek biçimde veri saklama belleğinin ve belleğe erişim işlemlerinin düzenlenmesi; örneğin dosyaların türlerine göre tutanaklar biçiminde örgütlenerek saklanması.

(endst.)
Denetim örgütü

Mevcut bir sistem, süreç, ürün veya hizmetin belirlenmiş standartlara uygunluğunu doğrulamak için yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş.

(gıda.)
Dünya sağlık örgütü

Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt.

(gıda.)
Gıda ve Tarım Örgütü

Dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlayan Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarından biri; eşanlam: FAO.

Yukarı Çık
x