Örnek nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Örnek Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

6
1)
Örnek (isim)

Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model "Mehmet Akif'in yetişmesi, gençlere bir örnek olarak anlatılmaya layıktır." - İ. A. Gövsa

2)
Örnek

Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal

3)
Örnek

Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil "Bu yapının bir örneği daha yoktur."

4)
Örnek

Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma "Onların özü sözü birdir. Hayatları bizim için örnektir." - N. Hikmet

5)
Örnek (sıfat)

En iyi biçimde olan "İşte örnek bir kadın! Her şeyi biliyor ama horozlanmıyor!.." - N. Hikmet

6)
Örnek

İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi." - M. Ş. Esendal

Örnek Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

30
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(misal) (matematik)

2)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Ana kitle içinden belli yöntemlerle çekilen ve ana kitleyi nitelik ve nicelik bakımından temsil ettiği düşünülen ve ana kitleden çok daha az sayıdaki birim kümesi.

3)

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu.
Bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da ayrılıp verilen küçük parça.

4)

BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü

Belli bir biçimi ağaç üzerine çizmek ya da işlenen parçanın düzgünlüğünü denetlemek için kullanılan ağaç ya da maden araç.

5)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

Bir deney ya da inceleme için kullanılan metal parça.

6)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Bir evrenden, ilgili ayrıtlarını yansıtmak üzere seçilmiş yeterli sayıdaki gözlem birimi.

7)

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

Bir karar ya da yazının benzeri.

8)

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

Bir kentin bugünkü durumu ve gelecekte alması istenen biçim göz önünde tutularak, kentin oluşumunu biçimlendiren almaşık etkenleri sınamak ve herbirinin davranışlarını önceden kestirmek amacıyla kurulan simgesel denklem.

9)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

Bir malın satışını sağlamak için alıcıya gönderilen ya da gösterilen örnek.

10)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Bir nesnenin ya da bir işlemin yapımında kılavuzluk eden ve aslının niteliklerimi değişik bir ölçü içinde taşıyan nesne ya da işlem birimi, anlamdaş taslam.

11)

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

Bir özdeğin özellikleri üzerine bilgi verebilecek biçimde alınmış parça.

12)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Bir özdeğin tüm özelliklerini içeren küçük bir bölümü.

13)

Kişi Adları Sözlüğü

Cinsiyet: Erkek
Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey.
Durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse. Cinsiyet: Kız
Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey.
Durumu ve niteliği benimsenmeye değer kimse.

14)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çirkin, suratsız.

15)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

El işi

16)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

genel uygulayım: a. Bir yapı, oluşum, bütün, ürün vb. niteliğini belirtmeye yarayan küçük parça. b. Bir özdek, töz, oluşum vb. özelliklerini gösterebilecek, bilgi verebilecek biçimde alınmış parça. c. Bir deney ya da inceleme için kullanılan parça.
ağaç işleri: Boya, cila ya da verniğin mobilyada oluşturacaklarını önceden belirlemek için kullanılan özel parça.

17)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Giresun ili, Güce ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

18)

Tarama Sözlüğü

Hıssa, ibret.

19)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kadınların el işi

20)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Kocaeli ili, Bahçecik bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

21)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça.

22)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Manisa ili, Ahmetli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

23)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

numûne.

24)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Örnek, numune

25)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Örük

26)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Rize ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

27)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Rize ili, Pazar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

28)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Trabzon ili, Arsin ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

29)

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

Yalnız ya da başka masallarla birlikte söylendiğinde anlamında hiçbir değişiklik olmayan bağımsız masal türü. bk. masal, anakonu. krş. değişken, değişkin.

30)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yüz biçimi.
Görünüş, giyiniş biçimi.

Örnek Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • Ö
  • R
  • N
  • E
  • K

Örnek Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • Ö
  • R
  • N
  • E
  • K

Örnek İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

183 Kelime
(elk.)
örnekleme darbesi

Zamanda sürekli bir işareti zamanda ayrık duruma getirmek için yapılan örnekleme eyleminde kullanılan, genellikle işaret periyoduna göre çok kısa süreli darbe.

(müh.)
örnekleyici ve tutucu

Hem örnekleme yapan, hem de iki örnekleme arasında işareti önceki örneğin genliğine eşit değerde sabit tutan elektronik devre.

(yönb.)
Madde örnekleme

Bir madde evreninden, o madde evrenini örnekleyen daha az sayıda madde seçme işlemi.

()
Düşük hacimli örnekleme

çevr. Çevre kirliliğini denetlemek üzere  saatlik sürede metreküp veya daha az hacimde yapılan hava örneklemesi.

()
Yüksek hacimli örnekleme

çevr. Çevre kirliliğini denetlemek üzere  saatlik sürede metreküpten daha fazla hacimde yapılan hava örneklemesi.

(yönb.)
Evren ve örneklem bölümü

Araştırma yazısının, evrenin sınır ve özellikleri ile bu evrenden örneklem seçilme yollarının ve bu örneklemin önemli özelliklerinin, varsa betimsel istatistiklerinin yer aldığı, yöntem bölümünün altında bulunan alt bölümü.

(yönb.)
Bilgi örneklemi

Tarih gibi geriye dönük araştırmalarda, veri/bilgi toplanabilecek olası evrenden seçilen/belirlenen bilgi evrenini yansıtacak daha küçük bilgi yığını.

(endst.)
Birörnek paralel makinalarda çizelgeleme

Belli bir performans ölçütünü eniyileyecek biçimde, farklı işlem hızlarına sahip benzer özellikli makinalarda bir veya birden fazla işlem görmesi gereken işlerin bu makinalarda hangi sıra ve zamanda işleneceğinin belirlenmesi.

(ist.)
Birörnek dağılım

Bir rasgele değişkenin belirli iki sınır değer arasında her değeri alma olasılığının eşit olduğu sürekli bir dağılım; eşanlam: tekdüze dağılım.

(ist.)
Birörnek rasgele sayı

Birörnek olasılık dağılımına sahip, tanım aralığındaki tüm sayıların rasgele seçilme şansının aynı olduğu bir rasgele değişkenin gerçekleşen herhangi bir değeri; eşanlam: düzgün dağılmış rasgele sayı.

(ist.)
Standart birörnek dağılım

Bir rasgele değişkeninin ile arasındaki her değeri alma olasılığının eşit olduğu dağılım; - sınır değerleri arasındaki birörnek dağılım; eşanlam: standart tekdüze dağılım.

Yukarı Çık
x