Padişah nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Padişah Nedir ve Ne Demek?

5
1)
Padişah (i. )

( ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ) i. (Fars. şāh-ı pād > pād-şāh “taht sâhibi” veya pād-i şāh “büyük koruyucu”dan pādişāh ) [Nazımda pâdişeh olarak da kullanılır]

2)
Padişah (i. )

(Hüküm sâhibi olan, hükmeden anlamında) Allah: Her bir çiçek bin nâz ile över Hakk’ı niyâz ile / Her mürg hoş âvâz ile ol pâdişâhı zikreder (Yûnus Emre – Ö.T.S.). Bî-hurûf u lafz u savt ol pâdişâh / Mustafâ’ya söyledi bî-iştibâh (Süleyman Çelebi). Hak Taâlâ azamet âleminin pâdişehi / Lâ-mekândır olamaz devletinin taht-gehi (Şinâsî).

3)
Padişah (i. )

Büyük hükümdar: Pâdişahta rahat olmaz saltanat kaydın çeker / Pâdişahtan yahşidir aşk içre abdâl olması (Dertli – Ö.T.S.). Göl başında pâdişâhın üç kızı / Alaylarla Kaf dağına hareket (Orhan V. Kanık).

4)
Padişah (i. )

edeb. Gönülde hüküm süren sevgili: Ezelden defter-i uşşâka hod Ulvî’yi kayd ettin / Nedendir pâdişâhım şimdi olmak hâriç ez-defter (Ulvî’den). Beni tek zülf-i dil-âvîzine berdâr eyle / Çekeyim pâdişehim kendi elimle resenim (Şem’î). ● Pâdişâhâne ( ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ) sıf. ve zf. (Fars. -āne ekiyle) Pâdişâha yakışacak şekilde. ● Pâdişâhî ( ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻰ ) sıf. (nispet eki -і ile) Pâdişahla ilgili, pâdişâha âit: “Fermân-ı pâdişâhî.”

5)
Padişah (i. )

Osmanlı Devleti’nde hükümdarlara verilen unvan, sultan: Pâdişâhımız Süleyman Gāzi aşkına şu sözümü dinleyiniz (Ömer Seyfeddin). ♦ teşmil.

Padişah Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Padişah (isim,)

tarih Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan

Padişah Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

(< Far. pâd+şâh) padişah

2)

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

Büyük hükümdar, Osmanlı hükümdarlarının sanı.

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Padışah

4)

Kişi Adları Sözlüğü

Söyleyiş: (pa:dişah) Cinsiyet: Erkek Hükümdar, sultan.

Padişah Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Sultan “ What is the Sultan ”
 • ALMANCA Sultan “ Was ist den Sultan ”
 • İSPANYOLCA El sultán “ ¿Cuál es el Sultán ”
 • ÇİNCE 苏丹 “ 什么是苏丹 ”
 • FRANSIZCA Sultan “ Qu'est-ce que le Sultan ”
 • Arapça سلطان “ ما هو سلطان ”
 • İTALYANCA Sultan “ Che cosa è il Sultano ”
 • JAPONCA スルタン “ 何のスルタン ”
 • PORTEKİZCE Sultan “ O que é o Sultão ”

Padişah Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • P
 • A
 • D
 • I
 • Ş
 • A
 • H

Padişah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur

Kişi her söylediğini yapamaz, her dilediğini elde edemez.

(Atasözü)
Körler memleketinde şaşılar padişah olur

Hepsi bilgisiz olan bir çevrede azıcık bilgisi bulunan başa geçer.

(Atasözü)
Baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha)

Biz yöneticinin buyruğu altındayız ama yönetici de toplum için konulmuş olan kanunlar ne diyorsa onu uygular, onun dışına çıkamaz.

(Atasözü)
Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar

Kendisinden çekinilen kimsenin yüzüne karşı kimse bir şey söylemez ama arkasından herkes düşmanlık gösterilerinde bulunur.

(Deyim)
çoban kulübesinde padişah rüyası görmek

Içinde bulunduğu duruma uygun düşmeyen düşler kurmak.

Padişah Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • P
 • A
 • D
 • I
 • Ş
 • A
 • H

Padişah İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

2 Kelime
(i.)
Pâdişah

[Nazımda pâdişeh olarak da kullanılır] Büyük hükümdar: Pâdişahta rahat olmaz saltanat kaydın çeker / Pâdişahtan yahşidir aşk içre abdâl olması . Göl başında pâdişâhın üç kızı / Alaylarla Kaf dağına hareket . Osmanlı Devleti’nde hükümdarlara verilen unvan, sultan: Pâdişâhımız Süleyman Gāzi aşkına şu sözümü dinleyiniz . ♦ teşmil. Allah: Her bir çiçek bin nâz ile över Hakk’ı niyâz ile / Her mürg hoş âvâz ile ol pâdişâhı zikreder . Bî-hurûf u lafz u savt ol pâdişâh / Mustafâ’ya söyledi bî-iştibâh . Hak Taâlâ azamet âleminin pâdişehi / Lâ-mekândır olamaz devletinin taht-gehi . edeb. Gönülde hüküm süren sevgili: Ezelden defter-i uşşâka hod Ulvî’yi kayd ettin / Nedendir pâdişâhım şimdi olmak hâriç ez-defter . Beni tek zülf-i dil-âvîzine berdâr eyle / Çekeyim pâdişehim kendi elimle resenim . ● Pâdişâhâne sıf. ve zf. Pâdişâha yakışacak şekilde. ● Pâdişâhî sıf. Pâdişahla ilgili, pâdişâha âit: “Fermân-ı pâdişâhî.”

()
Pâdişahlik

Pâdişah olma durumu, saltanat, hükümdarlık: Rahmetinden ger bize ihsân ola / Pâdişahlığına ne noksân ola . Pâdişah yönetimi: “Pâdişahlık devrinden kalma.”

Yukarı Çık
x