Pala nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Pala Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

5
1)
Pala (isim)

Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı "Kendi ürettiği kocaman sürünün yünlerinden Fadime Nine ne güzel palalar dokumuş." - H. E. Adıvar

2)
Pala

Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste

3)
Pala

Eski, kullanılmış eşya veya giysi

4)
Pala (isim)

Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç kılıç "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu." - F. R. Atay

5)
Pala

Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü

Pala Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

15
1)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

(I) Testere. (*Aksaray -Niğde)

2)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

(II)
Yatak. (Güzel, Boyalı, Akbaş *Güdül -Ankara)
Eski bezlerden yapılan kilim. (Göçmenler *Beypazarı -Ankara)

3)

Güncel Türkçe Sözlük

(II) a. hlk.
Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı: “Kendi ürettiği kocaman sürünün yünlerinden Fadime nine ne güzel palalar dokumuş.” -H. E. Adıvar.
Eski, kullanılmış eşya veya giysi.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Balıkçı kayıklarındaki dümen.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Çamaşır tokacı.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Eski, kullanılmış (eşya, giysi).
Paçavra, bez parçası.
Kumaş kırpıntısı.
Çocuk bezi.
Beyaz yünden dokunmuş bir çeşit örtü.
Bez parçalarından dokunan adi kilim, yaygı.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Fasulye

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

k. pakla-

bk. pakla-

9)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Kavisli, kısa, uç bölümü geniş ve kabzaya doğru daralan bir tür kılıç. Balistik İncelemeler

10)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kilim

11)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kuru ve taze fasulye.

12)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Mendil.

13)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Pınar, çeşme.

14)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yatak ve yorgan.

15)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yatak.
Yatak, yorgan.

Pala Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • P
  • A
  • L
  • A

Pala Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar

Hırpalamak her zaman kötülük yapmak için olmaz, sevgiden kaynaklanan hırpalamalar da vardır.

(Atasözü)
Palamut çok biterse, kış erken olur

Kimi olaylar onu izleyecek olayların da habercisidir.

(Deyim)
Havaya pala (kılıç) sallamak

Boşuna, gereksiz çaba harcamak.

(Deyim)
Pala çalmak (sallamak)

Uğraşmak, didinmek, çabalamak: “Üstelik gazetecilikte de yıllarca pala çaldı.” -M. Ş. Esendal.

(Deyim)
Pala çekmek

Palayı belinden çıkarıp vurmak.

(Deyim)
Pala sürtmek

çabalamak, uğraşmak: “Biz de az çok pala sürttük.” -M. A. Ersoy.

(Deyim)
Palamarı koparmak (çözmek)

Argo kaçmak, sıvışmak: “Bir kere palamarı çözmeye muvaffak olsa bir yere kapağı atmanın çaresini bulabilirdi.” -H. R. Gürpınar.

(Deyim)
Palan vurmak

Palanı hayvanın sırtına koyup bağlamak.

(Deyim)
Palavra atmak (savurmak, sıkmak)

Argo 1) abartarak konuşmak, büyük başarılardan söz etmek: “Yalana yakın palavralar savurmaktan kendini alamayan Ragıp Bey, bu sefer tamamıyla masumdu.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) uydurma, asılsız bir söz veya haberi gerçekmiş gibi ortaya atmak.

(Deyim)
Yan pala Zeydün

Tkz. ve alay birinin, yeni bir durum karşısında ne yapacağını kestiremeyerek şaşkınlık geçirdiğini anlatmak için kullanılan bir söz: “... bütün görevlileri, hepimiz ve her şey eski hamam, eski tas...” -T. Buğra.

Pala Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • P
  • A
  • L
  • A

Pala Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

109 Kelime

Pala İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

64 Kelime
(uçk.)
Pala elemanı

Bir pervane veya rotor palasının yakın iki kesitinin arasında kalan dilimi.

(orm.)
Palamut meşesi

Kışın yaprağını döken, sürgün, tomurcuk, yaprak ve kadehleri tüylü, yaprakları sığ ya da derin loplu, lopların ucu kılçıksı çıkıntılı, iki yılda olgunlaşan meyvenin kadehi çok büyük, üzerindeki pullar uzun şeritsi, kalın ve köşeli, düz ve geriye kıvrık olan, kalın dallı geniş tepeli bir meşe türü; eşanlam: Anadolu palamut meşesi.

(tar.)
Palaz

- haftalık hindi yavrusu.

(mim.)
Palazzo

Rönesans ve Barok İtalyasında, tüccar prenslere ya da soylulara ait kent içi sarayı.

(uçk.)
Pala burulması

Bir rotor palasının aerodinamik, ataletsel ya da elastik kuvvetler tarafından şeklinin bozulması sonucu kök ve uç arasında pala açısının değişime uğraması. Palanın hatve açısının kökten uca doğru azalması.

(uçk.)
Pala soğutması

Bir türbinin palalarından ısı çekmek için kullanılan herhangi bir yöntem.

(halk)
Topalak

Toparlak, yuvarlak, gülle şeklinde olan. Şişmanca, topluca: “Topalak bir oğlan.”

(geom.)
Chandler yalpalaması

Yer’in göksel ara kutbunun, Yer kabuğuna göre, saat ibresinin tersi yönde, çapı - metre arasında değişen, dairesel ve yaklaşık gün periyotlu, herhangi bir tork etkisi altında kalmadan gerçekleştirdiği kutup gezinmesinin önemli bir harmonik bileşeni olan hareketi.

(müh.)
Yalpalama

Bir eksen çevresinde dönen bir cismin dönme eksenine dik bir kuvvet çifti etkisi altında kalması durumunda dönme ekseninin doğrultusunda meydana gelen değişim.

(tar.)
Palamut hortumluböceği

Kınkanatlılar takımının hortumlu kınkanatlılar familyasında yer alan, bilimsel adı Curculio glandium olan, erginleri - mm boyunda, sarı gri renkte, ergin ve larvaları meşe, kestane ve fındık türlerinde zarar veren böcek türü; eşanlam: büyük meşeoyucusu, meşe palamutoyucusu.

(tar.)
Palarktik bölge

Avrupa’yı, Asya’da Himalaya’ların kuzeyini, Kuzey Afrika’yı ve Arap Yarımadasını içine alan, özellikle zooloji bakımından önemli ekolojik bölge.

Yukarı Çık