Proje nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Proje Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Proje (isim)

Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı

2)
Proje

Gerçekleştirilmesi istenen tasarı "Babamın İstanbul seferi projesi kız kardeşimle bana değil, anneme de ciddi görünüyordu." - Y. K. Karaosmanoğlu

3)
Proje (mimarlık)

Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim

Proje Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

k. tasarı

2)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Yapılacak tesislerin yerini, niteliklerini, mali yönünü, mimari çizim ve inşaat hesaplarını, keşif ve metraj cetvellerini, üretim planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgelerle kurulacak işletmeye ait her türlü belge ve bilgilerin bütünü.
Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.

Proje Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • P
  • R
  • O
  • J
  • E

Proje Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • P
  • R
  • O
  • J
  • E

Proje İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

36 Kelime
(müh.)
Projenin yaşam çevrimi

Bir projenin analiz, edinim, tasarım, geliştirme, sınama, tümleşim, işletim, bakım ve değiştirim aşamaları gibi başlangıcından sonuna değin geçtiği gelişme adımları.

(inş.)
Proje bütçesi

Yapı sahibinin projeyle ilgili tüm harcamalarını kapsamak üzere hesaplanan ya da hedef alınan toplam miktar.

(isl.)
Pazarlama projesi

Ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma, satış amaçları, pazar payı ve kâr düzeyi gibi konular bakımından bir firmanın belli bir pazar dilimi içinde belirlediği amaç.

(endst.)
Proje hızlandırma

Bir projede, planlanan ve gerçekleşen iş çıktısı arasındaki zaman farklarını ortadan kaldırma amacıyla, proje faaliyetlerinden bir ya da birkaçının normal sürelerinin azaltılması sonucunda projenin daha kısa sürede bitirilmesi; eşanlam: proje faaliyeti ivdirme.

(huk.)
Ulusal Yargı Ağı Projesi, UYAP

Adaletin gecikmeden yerine getirilmesini sağlamak, yargının işleyişinin güvenilirliğini ve doğruluğunu koruyarak geliştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı merkez örgütüyle mahkemeleri, savcılıkları, cezaevlerini, adli tıp ve icra dairelerini, yüksek yargı organlarını ve yargı için bilgi akımında vazgeçilemez öteki kurumları kapsayacak biçimde bir bilgisayar ağının kurulmasını öngören proje.

(endst.)
Projeler program yöneticisi

Birbirleriyle bağlantılı ve eşgüdümlü bir şekilde yönetilerek daha olumlu sonuçlar sağlayan projeler bütününü yönetme sorumluluğuna sahip olan kişi; eşanlam: program yöneticisi.

(endst.)
Proje hızlandırma maliyeti

Bir projede bir faaliyetin hızlandırılarak daha kısa sürede tamamlanması maliyeti.

(inş.)
ön proje

Belli bir yapının, gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren proje; eşanlam: ilk tasarım.

(mim.)
Değişiklik projesi

Yapıdaki herhangi bir değişikliği göstermek üzere hazırlanan ve asıl projenin eki olan proje.

(inş.)
Proje yönetimi

Projenin tasarım ve yapım süreçleri boyunca profesyonel bir ekip tarafından tümleşik sistem ve yordamların kullanılması. müh. Bir projede öngörülen işin gerçekleştirilmesi ve hedefe varılabilmesi için insan, para, bilgi ve malzeme kaynaklarının en uygun biçimde ve zamanında kullanılmasının sağlanması.

(inş.)
Proje hızı

Yukarı Çık