Reform nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Reform Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Reform (isim)

Düzeltme "Dil reformu."

Reform Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

k. düzeltim.

Reform Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • R
 • E
 • F
 • O
 • R
 • M

Reform Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • R
 • E
 • F
 • O
 • R
 • M

Reform Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

4 Kelime

Reform İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

7 Kelime
(tar.)
Dinde Reform

Avrupa'da Rönesans ve Hümanizma akımlarının etkisiyle Katolik kilisesinin hem baskıcı dizgesine hem de devlet yönetimine ve bireysel yaşantıya karışmasına karşı çıkıp Avrupa'nın her yanında Protestan kiliselerin ortaya çıkmasına neden olan, laikliğin gelişmesine katkıda bulunan, dinsel alanda yenilik ve iyileştirme akımı.

(eko.)
Toprak reformu

Tarım kesiminde yapılacak ve arazi toplulaştırmasını, tarım işletmelerinin küçük parçalı yapısının ortadan kaldırılmasını, topraksız çiftçinin toprak sahibi olmasını ve makineleşme biçiminde anamalın katılımını gerektirecek kurumsal değişikliklerle kırsal alanda refah artışı sağlama çalışmaları, tarım reformu.

(geom.)
Arazi reformu

Arazi üzerindeki mülkiyete bağlı hakların ve arazi kullanımının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerçekleştirilen siyasal atılımlar bütünü.

(eko.)
Yapısal reformlar

Kamu kesiminde devletin küçültülmesi, istihdamın azaltılması, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi, zarar eden kamu kurumlarının yeniden düzenlenerek zararlarının önlenmesi için yapılması öngörülen yeniden yapılanma, yapısal düzenlemeler.

(bkz.)
Idari reform

Array

(kamy.)
Kamu reformu

Kamu yönetimini daha etkili ve verimli kılmak ve iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen yenilikler ve düzenlemeler.

(topb.)
Reform

Olumlu bir toplumsal değişme izlencesi gerçekleştirmeye yönelik akım, yenileşme. bkz. tar. Dinde Reform

Yukarı Çık