Revnak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Revnak Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Revnak (i. )

( ﺭﻭﻧﻖ ) i. (Ar. revnaḳ ) Göz alıcı güzellik, parlaklık, tâzelik, letâfet: Cihan bâğına verdi revnak-ı Firdevs-i a’lâyı / Temâşâ eyle sun’-i Hazret-i Bârî Teâlâ’yı (Bâkî). revnak çerâğ-ı envâra mişkâttan gelir (Muallim Nâci). Ya sohbetin tadı bunlara, ya bunların revnakı ona geçiyor (Refik H. Karay). ѻ revnak bulmak: Güzellik, parlaklık kazanmak, güzelleşmek: Hayat şiir ile revnak bulur müsellemdir (Tevfik Fikret). Üst kademe devlet büyüklerinin katıldıkları saçılarla bu hazîne bir kat daha revnak bulmuş idi (Sâmiha Ayverdi). ● revnak-bahş ( ﺭﻭﻧﻘﺒﺤﺶ ) birl. sıf. (Fars. baḫş “bağışlayan” ile) Güzellik, parlaklık, tâzelik veren. ● revnak-dar ( ﺭﻭﻧﻘﺪﺍﺭ ) birl. sıf. (Fars. dār “sâhip ve mâlik olan” ile) Güzel, parlak, tâze. ● revnak-efzâ (-fezâ) ( ﺭﻭﻧﻖ ﻓﺰﺍ – ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻓﺰﺍ ) birl. sıf. (Fars. efzā > fezā “arttıran” ile) Bir şeyin güzelliğini, parlaklığını arttıran: “revnak-efzâ-yı mevki-i i’tibar.” Vezîr-i a’zam u ekrem murâd-ı âlem ü âdem / Müşîr-i muhterem revnak-fezâ-yı sadr-ı dânâyî (Nef’î). Cemâl-i revnak-efzâsına çektiği al tülden yaldızlı duvak… (Sâmipaşazâde Sezâî).

Revnak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Revnak (isim)

Parlaklık, göz alıcılık

Revnak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

Şehir, İlçe veya Semt İsmi

Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Revnak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • R
 • E
 • V
 • N
 • A
 • K

Revnak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • R
 • E
 • V
 • N
 • A
 • K

Revnak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

2 Kelime

Revnak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

3 Kelime
(i.)
Revnaknümâ

Mûsikîmizin birleşik makamlarından biri.

(i.)
Revnak

Göz alıcı güzellik, parlaklık, tâzelik, letâfet: Cihan bâğına verdi revnak-ı Firdevs-i a’lâyı / Temâşâ eyle sun’-i Hazret-i Bârî Teâlâ’yı . Revnak çerâğ-ı envâra mişkâttan gelir . Ya sohbetin tadı bunlara, ya bunların revnakı ona geçiyor . ѻ Revnak bulmak: Güzellik, parlaklık kazanmak, güzelleşmek: Hayat şiir ile revnak bulur müsellemdir . Üst kademe devlet büyüklerinin katıldıkları saçılarla bu hazîne bir kat daha revnak bulmuş idi . ● Revnak-bahş birl. sıf. Güzellik, parlaklık, tâzelik veren. ● Revnak-dar birl. sıf. Güzel, parlak, tâze. ● Revnak-efzâ birl. sıf. Bir şeyin güzelliğini, parlaklığını arttıran: “Revnak-efzâ-yı mevki-i i’tibar.” Vezîr-i a’zam u ekrem murâd-ı âlem ü âdem / Müşîr-i muhterem revnak-fezâ-yı sadr-ı dânâyî . Cemâl-i revnak-efzâsına çektiği al tülden yaldızlı duvak… .

()
Revnakli

Göz alıcı güzellikte, güzel, parlak: Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda / Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan .

Yukarı Çık