Roka nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Roka Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Roka (isim,)

bitki bilimi Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, - santimetre yüksekliğinde, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, kokulu, bir iki yıllık bir bitki (Eruca sativa)

Roka Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Hardalgiller (Brassicaceae) familyasından,

cm kadar boylanabilen, parçalı yapraklı, sarımtırak çiçekli, yaprakları çiğ olarak salata gibi yenen tek yıllık, otsu bir bitki.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Taneli mısır koçanı

Roka Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • R
  • O
  • K
  • A

Roka Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • R
  • O
  • K
  • A

Roka Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

9 Kelime

Roka İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

18 Kelime
(made.)
Elektrokazanım

Elektrolitsel biriktirme ile bir metali cevherinden ayırmak.

(inş.)
Hidrokarbon yangın eğrisi

Yanmanın tamamıyle yakıt havuzunun içinde gerçekleştiği ve hidrokarbonun yanmasını esas alan, çok yüksek şiddetli yangın eğrisi.

()
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

çevr. Fosil yakıtların içeriğinde de bulunan, organik maddelerin eksik yanma sonucu da oluşabilen iki ya da daha çok birleşik benzen halkasından ortaya çıkabilen yarı uçucu organik madde; eşanlam: PAH.

(biyom.)
Resiprokal translokasyon

Array

(tar.)
Mikrokapsül formülasyonu

Pestisitin ,-, mm çapındaki damlacıklarının ya da kuru parçacıklarının özel plastik, nişasta bazlı ya da polimerik bir film tabakasıyla kaplanması sonucu elde edilen, suyla karıştırılarak kolayca püskürtülerek uygulanabilen, uygulanan ortama yavaş yavaş salgılama yapılarak kalıcılığı artırılan formülasyon tipi.

(biyom.)
Mikrokapsülleme

Katı, sıvı ya da gaz formundaki bir bileşenin, inert yapıda doğal ya da sentetik bir polimer ile mikrometre boyutunda kapsül elde edilecek şekilde üzerinin kaplanması işlemi.

(tar.)
Heterokaryoz

Aynı protoplast veya aynı miselyum içinde genetik bakımdan farklı olan çekirdeklerin meydana gelmesi olayı.

(deri.)
Pirokateşol

Bitkisel sepileme maddelerinin bir alt grubu olan kondanse tanenlerin temel yapılarından biri olan kateşinin yapısında bulunan, CH moleküler formülüne sahip bileşik, ,-dihidroksibenzen; eşanlam: kateşol. tar. Beyaz renkli, tüy görünümlü kristal yapıda, suda kolayca eriyen, pestisit, esans ve aroma sanayinde kullanılan, meyve ve sebzelerde de iz miktarlarda bulunan organik kimyasal bileşik; eşanlam: katekol.

(kim.)
Hidrokarbon

Yalnızca karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bileşik.

(kim.)
Kloroflorokarbon

Klor ve flor atomları içeren genellikle düşük molekül ağırlıklı haloalkanlardan oluşan, klima, buzdolabı, soğutucularda vb. kullanılan, ozon gazının seyrelmesi ve atmosferin sera etkisinin kuvvetlenmesinden sorumlu kimyasal bileşik.

(kim.)
Elektrokaplama

Elektrolitsel biriktirme yöntemi ile iletken bir cisim üzerinde ince, iyi yapışan bir metal ya da alaşım katmanı oluşturma. malz. Anot konumuna getirilen çelik yüzeylerini elektrolit adı verilen bir çözeltiden elektrik akımı geçirerek  nikel, krom, çinko, kalay, kadmiyum, bakır, pirinç vb. ile kaplama.

Yukarı Çık
x