Saldırı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Saldırı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Saldırı (isim)

Kötülük yapmak, yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz "Ancak delikanlı, kargının sapını yere gömüp ucunu ata doğrultarak hasmının saldırısını engelliyordu." - İ. O. Anar

Saldırı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

4
1)

BSTS / Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü

Bir dürtüş ya da vuruşun gerçekleşebilmesi için, ileri doğru gelişen saldırı eylemlerinin her birine verilen genel ad.

2)

BSTS / Güreş Terimleri Sözlüğü

Karşı güreşçinin üstüne üstüne yüklenme.

3)

BSTS / Uçantop Terimleri Sözlüğü

Kesin sonuç almak için tarafların kurduğu, oyunu karşı taraf alanına aktaran düzen.

4)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Kişilerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların, başka kişi, küme ya da toplumların doğal varlıklarını, eylemlerini ya da iyelikleri altındaki şeyleri, kendilerine çıkar sağlamak, onlara da zarar ya da acı vermek ve belli davranışlardan caydırmak amaçlarıyla denetim altına almaya girişmeleri.

Saldırı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • L
 • D
 • I
 • R
 • I

Saldırı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Aç kurt aslana saldırır

Aç kimse karnını doyurmak için gerekirse ölümü göze alır.

(Deyim)
Saldırıya uğramak

Saldırı karşısında kalmak, tecavüze uğramak.

Saldırı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • L
 • D
 • I
 • R
 • I

Saldırı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

14 Kelime
(blşm.)
Kaba kuvvet saldırı

Bir bilişim sistemini bozma amacıyla her türlü olasılığı zorlama; örneğin, tüm giriş şifrelerini deneme.

(blşm.)
Sahte kimlik saldırısı

Bilgisayar güvenliğinde, bir şekilde elde edilen ağ yöneticisi komutlarının ya da ağı dinleyerek ele geçirilen kimlik bilgilerinin kullanılmasıyla sisteme girilmesi.

(blşm.)
Hizmet engelleme saldırısı

Bilgisayar güvenliğinde sistem hizmet ve olanaklarının kullanılamaz duruma düşürülmesi ile sonuçlanan saldırı.

(blşm.)
Tekrarlı gönderme saldırısı

Bilgisayar iletişim ağlarında üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilen geçerli bir mesajı kullanarak, mesajın ilk gönderenin kimliğinde görünerek  ve böylece mesajın alıcısına kendini kabul ettirerek hile amaçlı bir ya da birden çok kez gönderilmesine dayalı saldırı türü.

(blşm.)
Aktif saldırı

Bilgisayar güvenliğinde, verileri değiştirmeksizin bilgi edinmeye yönelik pasif saldırılardan farklı olarak, bellekteki, iletim halindeki ya da işlenmekte olan verileri değiştirmeye ve bozmaya yönelik tehlike.

(blşm.)
Sözlük saldırısı

Bir bilgisayar korsanının, bir kullanıcının giriş şifresini ya da PIN numarasını her türlü olası sözcüğü ya da sayıyı deneyerek bulma girişimi. Elektronik mesaj saldırısında bir programın bilinen adlar etrafındaki tüm olasılıkları deneyerek adresleri üretmesi ve böylece  çok büyük sayıda olası adresler yaratma çabası.

(blşm.)
Aldatma saldırısı

Bilgisayar iletişim ağlarında kimlik dolandırıcılığı, yetkili bir kullanıcının açmış olduğu linkten kaçak giriş yapma, kimlik taklidi gibi güvenliği tehdit eden,  bir hedef kullanıcıya ya da bulunduğu örgüte zarar verme amaçlı girişim.

(blşm.)
Doğum günü saldırısı

Bilgisayar güvenliğinde, kriptolu kıyım fonksiyonlarının güvenliğini kırmayı amaçlayan ve iki kişinin doğum günlerinin aynı güne rastlama olasılığının beklenenden çok yüksek olmasına dayalı kaba kuvvet saldırısı.

(blşm.)
Pakete boğma saldırısı

Bir sunucuya altından kalkamayacağı miktarda paket yollayarak bilgisayarı çökertmek ve olağan hizmetini veremez duruma getirmek.

(topb.)
Saldırı sapması

Saldırganlık eğiliminin, buna yol açan kişi, toplumsal küme ya da varlık yerine başkalarına yönelmesi.

(ulusi.)
Ani saldırı

Savaşta yapılan beklenmedik baskın ya da saldırı, beklenmedik gelişme.

Yukarı Çık
x