Salmak nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Salmak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

11
1)
Salmak

-e Saldırmak "Aç kurt, yılana da salar, taşa da, dedi." - M. Ş. Esendal

2)
Salmak

-i Bakmamak, ilgilenmemek, özen göstermemek

3)
Salmak

-i, -e Bağımlılığına, tutukluluğuna veya baskı altındaki durumuna son vererek serbest kılmak, bırakmak, koyuvermek "Derhâl kapının zincirini salıvererek kanadı arkasına kadar açtı." - E. E. Talu

4)
Salmak (denizcilik)

Gemi demir üzerinde dört yana dönmek

5)
Salmak

Koymak, katmak "Halk ruhunun benliğinizde yeniden uyanıp hararetini gönlünüze saldığını duyarsınız." - R. H. Karay

6)
Salmak

Sarkıtmak "Soğutmak için kuyuya su kabı saldı."

7)
Salmak

Sürmek "Bunun içindir ki dal budak saldı, yemiş vermeye başladı." - R. E. Ünaydın

8)
Salmak

Uğratmak "Başını derde salmak."

9)
Salmak

Üzerine yürütmek "Tazıyı tavşana salmak."

10)
Salmak

Vergi yüklemek "Ona elli bin lira salmışlar."

11)
Salmak

Yollamak, göndermek "Bununla beraber peşine adam salmak gerekir." - A. Gündüz

Salmak Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

10
1)

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

(Özdek, öğecik vb.) Işın, erke, tanecik demetleri verip göndermek.

2)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Bırakmak; göndermek,
Yaymak (yatak için)

3)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Göndermek, bırakmak, yollamak

4)

Tarama Sözlüğü

Göndermek, sevk etmek.
Bırakmak, salıvermek, terketmek, başı boş bırakmak.
Atmak, havale etmek.
Ta'lik etmek, tehir etmek.
Yaymak, sermek, saçmak.
Vergi tarhetmek.
Sallamak.
Koymak, bırakmak, atmak, ilka etmek.
Defetmek, sürmek, uzaklaştırmak, terketmek.
Kaldırmak, refetmek.

Uzatmak.

Atılmak, saldırmak, hücum etmek.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Hayvan yavrusunu düşürmek.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Köpek havlamak.

7)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Köpek saldırmak.

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Sevk etmek

9)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Uğurlamak, göndermek.
Ulaştırmak.

10)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Uğurlamak, yollamak.

Salmak Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

6 Harf
 • S
 • A
 • L
 • M
 • A
 • K

Salmak Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

6 Harf
 • S
 • A
 • L
 • M
 • A
 • K

Salmak Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

2 Kelime

Salmak İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

1 Kelime
(f.)
Kisalmak

Kısa duruma gelmek: Ameliyat lâzım, ayağım biraz kısalacak . Süresi azalmak: Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa / Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa . Bu hâli belki de ömrünün kısalmasına sebebiyet verdi . ► Kısalmak fiiliyle deyimler: Dili kısalmak / Eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır.

Yukarı Çık
x