Savunma nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Savunma Nedir ve Ne Demek?

5
1)
Savunma (i. )

asker. Bir askerî kuvvet tarafından bu iş için seçilmiş bir alanda düşman saldırılarına karşı koymak, düşmanı başarısızlığa uğratmak için gösterilen faâliyet.

2)
Savunma (i. )

Bir kimseyi veya bir işi haklı göstermek amacıyle yapılan konuşma veya yazılan yazı, müdâfaa, müdâfaanâme: “savunmanızı hâkime sundunuz mu?” “Veznedarın savunması alındı mı?”

3)
Savunma (i. )

i.

4)
Savunma (i. )

savunmak işi. ♦ yeni.

5)
Savunma (i. )

spor. Daha çok futbolda bir takımın rakip oyuncuları etkisiz duruma getirip gol yememek için oyun boyunca uyguladığı taktiklerin, yaptığı mücâdelelerin tamâmı, defans.

Savunma Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Savunma

Bir kişiyi, bir düşünceyi doğru, haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma, savunu, müdafaaname

2)
Savunma (spor)

Bir takımın, kalesini korumak için gösterdiği çaba, defans

3)
Savunma (isim)

Saldırıya karşı koyma, müdafaa "Mustafa Kemal'in orada seçtiği savunma hattı, Millî Misak'taki Türkiye sınırı idi." - F. R. Atay

Savunma Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / Ayaktopu Terimleri Sözlüğü

Bir takımın kalesini korumak ve gol yememek için oyun süresince çaba göstermesi.

2)

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

Kişinin, benliğini kaygı, değer duygusunun yitirilmesi gibi hoş olmayan durumlara karşı kendiliğinden savunmasına yarayan ruhsal işleyiş.

3)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

müdâfaa.

4)

BSTS / Uçantop Terimleri Sözlüğü

Saldırıya karşı koyma hareketi.

5)

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

Sanığın, üstüne atılan suçtan dolayı yargılıkta, bütün haklarını kullanarak gerekli gördüğü ve yasalı biçimde kendini koruması.

Savunma Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Defense “ What is defence ”
 • ALMANCA Verteidigung “ Was ist Verteidigung ”
 • İSPANYOLCA La defensa “ ¿Qué es la defensa ”
 • ÇİNCE 防御 “ 什么是辩护 ”
 • FRANSIZCA La défense “ Qu'est-ce que la défense ”
 • Arapça الدفاع “ ما هو الدفاع ”
 • İTALYANCA Difesa “ Che cosa è la difesa ”
 • JAPONCA 防衛 “ う防衛 ”
 • PORTEKİZCE Defesa “ O que é defesa ”

Savunma Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • V
 • U
 • N
 • M
 • A

Savunma Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • V
 • U
 • N
 • M
 • A

Savunma İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

15 Kelime
(ulusi.)
Savunma bütçesi

Bir devletin kendi ülkesini savunmak için ayırdığı para.

(ulusi.)
Sivil savunma

Ülkenin saldırıya uğraması durumunda ya da doğal afetler karşısında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan önlemlerin tümü.

()
Benlik savunması

çocg. Benliğin bütünlüğünü korumak için altbenlik tepkilerinin yüceltilmesi, altbenlikle üstbenlik arasında uyum sağlayıp benliğin korunması. ruhb. Ruhçözümlemede, benliğin, yıldırıcı, bastırıcı, bilinçdışı dürtülere ve çatışmalara karşı bilinçdışı korunma düzenekleri aracılığıyla kendini savunması.

(isl.)
Algısal savunma

Bireylerin algısal alışkanlıklarını değiştirmeye dönük olaylara ve durumlara karşı direnmesi.

(elk.)
Katmanlı savunma

Bilgisayar ve ağ güvenliğinde, solucanlar, bilgi hırsızlığı, izinsiz girişler ve içerden saldırılar gibi çeşitli tehditler karşısında bilgisayar ağının birçok cephesini korumak üzere biri öbürüne kabuk oluşturacak şekilde araç ve politika kullanımı.

(elk.)
Elektronik savunma teknikleri

Ordunun radar, radyo ve elektronik aygıtlarını elektronik savaş tekniklerine ve saldırılarına karşı koruyan önlem ve teknikler.

(ulusi.)
Ortak savunma kurumları

Ortak bir savunma anlaşması ya da iki ülke arasındaki siyasal anlaşmalar nedeniyle bir ülke toprağı üzerinde kurularak söz konusu anlaşmada öngörülen durumlarda kullanılabilecek askeri kurumlar.

(ulusi.)
Savunma politikası

Bir ülkenin ulusal güvenlik ve tehdit değerlendirmeleri çerçevesinde oluşturduğu ülke savunması stratejileri bütünü.

(self-defence;)
Meşru savunma

huk. ulusi. Bir kişinin, kendisine ya da başkasına ait bir hakka yönelmekte olan bir haksız saldırıya karşı, bu saldırı ile orantılı olarak gerçekleştirmek durumunda kaldığı savunma davranışı.

(ulusi.)
Yasal savunma

Uluslararası hukukta, herhangi bir devletin kendisine karşı girişilen bir silahlı saldırıya karşı kendini savunma hakkını kullanması durumu.

()
Savunmasiz

Kendini savunamayan, savunma gücü olmayan, zavallı, âciz: “Savunmasız bir yavrucak.”

Yukarı Çık