Savurma nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Savurma Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Savurma (spor)

Kol, bacak vb. vücut bölümlerinin ağırlıklarından yararlanarak omuz ve uyluk eklemleri çevresinde türlü yönlere doğru hızla çevirme

2)
Savurma (isim)

Savurmak işi "Adam ise eldivenli eliyle zırhın öbür ucuna yapışmış, delikanlıyı sağa sola savurmaya başlamıştı." - İ. O. Anar

Savurma Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • V
 • U
 • R
 • M
 • A

Savurma Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • V
 • U
 • R
 • M
 • A

Savurma Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

2 Kelime

Savurma İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

8 Kelime
(egitb.)
Bilimsel usavurma

Olgular ve olaylar arasında tümevarım ya da tümdengelim yoluyla ilişkiler bulmaya, kanıtları yoklamaya ve değerlendirmeye, böylece bir sonuç çıkarmaya yarayan zihin işlemi. Varsayımlardan sonuçlar çıkarma.

(yönb.)
Birleşimsel usavurma

öğeler kümesinden r büyüklüğünde kümelerin oluşturulması sürecini, mantıksal ilişkilere dayalı olarak anlayabilme becerisi.

(fel.)
Döngüsel usavurma

Çıkarsanacak sonucun temelde öncül olduğu, kanıtlanması gerekenin baştan doğru kabul edildiği usavurma.

(malz.)
Savurma döküm

Yatay, düşey ve değişen eksen etrafında dönen kalıp içine ergimiş metal ve alaşımlarını dökmek suretiyle yapılan döküm; eşanlam: santrifüj döküm.

(egitb.)
Seçmeci usavurma

Birbirlerine karşıt iki ya da daha çok yöntem, öğreti ya da kuramla ilgili düşünce ya da görüşlerden seçilen öğelere dayanan usavurma.

(egitb.)
Soyut usavurma

Somut veriler yerine, simge ya da genellemelerden yararlanarak sonuçlara varma işlemi.

(egitb.)
Usavurma

Tümevarımsal ya da tümdengelimsel yapıdaki mantıksal süreçlere dayanan ve sorun çözmeye yöneltilmiş olarak işleyen mantıklı, tutarlı, sistemli düşünme. Bir sonuca varırken izlenen temel ussal çıkarım; bilinen ya da doğru olarak kabul edilen önermelerden yeni önermeler çıkarma.

(malz.)
Yarı savurma döküm

Kasnak, jant ve benzeri parçaların imâlinde kullanılan, ergimiş metalle tamamen doldurulmuş kalıbın simetri ekseni etrafında döndürüldüğü ve merkezkaç kuvvetin cüruf ayırmada kullanıldığı döküm şekli; eşanlam: yarı santrifüj döküm.

Yukarı Çık
x