Sayısal nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Sayısal Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Sayısal (sıfat)

Sayı ile ilgili, sayıya dayanan, numerik, dijital "Sayısal telefon."

2)
Sayısal

Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav)

Sayısal Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

numaral (matematik)

2)

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

Sayılarla gösterilen veri ya da fiziksel niceliklere değgin.

3)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Sayılma niteliği olan, sayıyla gösterilebilen.

Sayısal Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • Y
 • I
 • S
 • A
 • L

Sayısal Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • S
 • A
 • Y
 • I
 • S
 • A
 • L

Sayısal İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

71 Kelime
(geom.)
Sayısal haritacılık

Yöntem ve cihazlarla doğrudan sayısal olarak veya mevcut çizgisel haritalardan sayısallaştırıcılar kullanılarak elde edilen, çeşitli standart veya formatlarda vektör veya raster yapıdaki sayısal değerler ile bunların işlenmesi, zenginleştirilmesi veya genelleştirilmesi ile elde edilen, çeşitli katmanlara ayrılabilen sayısal bilgiler; eşanlam: sayısal harita yapımı.

(elk.)
Sayısal gösterim

Ölçülen ve örneklenen değerlerin nicemlenerek bit grupları ile gösterimi.

(müh.)
Bilgisayarlı sayısal kontrol

Makina tezgahları gibi imalat araçlarının, özgü kılınmış bir bilgisayar ve  programlar aracılığı ile kontrol edilmesi.

(elk.)
Sayısal görüntüleme

Sayısal imgelerin yaratılması, işlenmesi, dağıtılması ve görüntülenmesi için kullanılan teknikler; eşanlam: sayısal imgeleme.

(blşm.)
Alfasayısal karakter

Harfleri, rakamları, bazen da kontrol karakterlerini, özel karakterleri ve boş karakteri kapsayan küme.

(elk.)
Analog-sayısal çevirici

Girişine uygulanan analog işareti, örnekleme, nicemleme ve kodlama gibi işlemleri gerçekleştirerek bir sayısal veriye dönüştüren elektronik devre.

(elk.)
Sayısal - analog çevirici

Sayısal verileri analog işaretlere çeviren elektronik birim.

(elk.)
Sayısal iletim

Ses, veri, imge gibi işaretlerin sayısallaştırıp kodlanarak gönderilmesi.

(blşm.)
Salt sayısal

Bilgisayarda, sadece {} rakamlarından oluşan verinin özelliği.

(elk.)
Asimetrik sayısal abone hattı

Telefon konuşmaları için gerçekleştirilmiş simetrik burulu hatlar üzerinden iki yönde farklı yüksek hızlarda sayısal iletime elveren hat, ADSL.

(elk.)
Sayısal nicelik

Bitlerle ya da kodlanmış darbelerle gösterilen bir değişken; eşanlam: sayısal büyüklük.

Yukarı Çık
x