Sepileme nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Sepileme Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Sepileme (geçişli f. )

geçişli f. ( < sepi+le-mek ) (Deri veya kürkü) Terbiye edip kullanılacak duruma getirmek, sepi yapmak, tabaklamak.

Sepileme Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Sepileme ()

-i Sepilemek işi, tabaklama

Sepileme Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

dericilik: Ham deriyi kösele ya da vidala durumuna getirmek için uygulanan bir dizi işlem.

2)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

k. tabaklama.

Sepileme Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • S
 • E
 • P
 • I
 • L
 • E
 • M
 • E

Sepileme Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • S
 • E
 • P
 • I
 • L
 • E
 • M
 • E

Sepileme Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

2 Kelime

Sepileme İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

37 Kelime
(deri.)
Bitkisel sepileme maddesi

Bazı bitkilerin kök, kabuk, odun, yaprak ve meyve kısımlarından özütlenen yüksek moleküler ağırlıklı polifenolik esaslı sepi maddeleri. Tanence zengin bazı bitkilerin kabuk, odun, meyve, yaprak vb. kısımlarından elde edilen sepileme özelliğine sahip maddeler.

(deri.)
Mineral sepileme maddesi

Derilerin sepilenmesinde kullanılan çok değerlikli metallerin hidrolize olabilir tuzları; eşanlam: anorganik sepileme maddesi.

(deri.)
Sepileme maddesi

Sepileme yapabilen maddelere verilen genel ad; eşanlam: tabaklama maddesi.

(deri.)
Son sepileme

Tam ya da yarı sepilenmiş derinin sepilenmesini tamamlamak ya da özelliklerini geliştirmek amacı ile sepileme özelliği olan ve/veya olmayan maddelerle işlenmesi işlemi; eşanlam: dolgu sepisi, retanaj, yeniden sepileme.

(deri.)
Yapay sepileme maddesi

Tolayı deriye dönüştürmek ya da deriye renk ve ışık haslığı gibi diğer sepileme maddelerinin kazandıramadığı bazı özellikleri kazandırmak, kimi işlem basamaklarının yürütülmesini kolaylaştırmak gibi farklı kullanım amaçlarına yönelik yapay olarak üretilmiş alifatik ya da aromatik esaslı sepileme maddesi; eşanlam: sentetik tanen, sintan.

(deri.)
Reçine sepileme

Yüksek molekül ağırlıklı, suda çözünmeyen reçinelerin polimerizasyon polimerleştirilmesi veya yoğuşması ile derinin lifleri içerisinde bu lifleri birleştirici şekilde çökelmesi işlemi.

(deri.)
Formaldehit sepileme

Sağlığa zararlı etkisinden dolayı artık kullanılmayan bir aldehit sepileme türü.

(deri.)
Yardımcı sepileme maddesi

Tek başına sepileme maddesi olarak kullanılmaya uygun olmayan, ancak sepilemeye yardımcı olmak üzere bitkisel tanenlerle  birlikte kullanıldığında kesite nüfuzu hızlandırmak, deri özelliklerini iyileştirmek ve derinin renk kalitesini artırmak için hazırlanmış naftalin sülfon asidi yoğuşma ürünü vb. gibi genellikle zayıf sepileme özellikli madde.

(deri.)
çift banyo krom sepileme

Önce potasyum ya da sodyum dikromat ve mineral asit ve sonra da sodyum tiyosülfat ve sülfürik asit çözeltileri ile yapılan sepileme işlemi.

(deri.)
Katışım sepileme

İki ya da daha fazla farklı türde sepileme maddesinin genellikle ayrı ayrı ya da birbiri ardına uygulanmasıyla yapılan sepileme; eşanlam: kombinasyon sepileme.

(deri.)
Tek banyo krom sepileme

Krom sülfat ve klorür gibi üç değerlikli krom tuzu kullanılarak tek banyoda sonuçlandırılan sepileme işlemi.

Yukarı Çık
x