Siyasal nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Siyasal Nedir ve Ne Demek?

1
1)
Siyasal (sıf. )

sıf. (Türkçe’de siyâset şeklinde kullanılan Ar. siyāse > siyāsa ’dan + l ekiyle yapılmış olmalıdır; ancak nispet fonksiyonunda böyle bir ek olmadığı gibi kelime ses uyumuna da aykırıdır) [Kelimenin Fars. si “otuz” ile Türk. yasa “kānun” kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiği de söylenmektedir] yeni. Siyâsetle ilgili, siyâsî.

Siyasal Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Siyasal (sıfat)

Politika ile ilgili, siyasi, politik "Bu inanç aynı yolun yolcusu olmak niteliğini yitirecek ve siyasal rekabete dönüşecektir." - M. C. Anday

Siyasal Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Political “ What is political ”
 • ALMANCA Politische “ Was ist politische ”
 • İSPANYOLCA Política “ ¿Qué es la política ”
 • ÇİNCE 政治 “ 什么是政治 ”
 • FRANSIZCA Politique “ Ce qui est politique ”
 • Arapça السياسية “ ما هو السياسي ”
 • İTALYANCA Politica “ Ciò che è politica ”
 • JAPONCA 政治 “ う政治 ”
 • PORTEKİZCE Política “ O que é política ”

Siyasal Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • S
 • I
 • Y
 • A
 • S
 • A
 • L

Siyasal Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • S
 • I
 • Y
 • A
 • S
 • A
 • L

Siyasal Kelimesi İle Türetilen Diğer Kelimeler

3 Kelime

Siyasal İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

26 Kelime
(kentb.)
Yaşam siyasaları

Çevre sorunlarına çağdaş bilimselliğin bütüncüllüğü çerçevesinde bakan; insanlığın, canlı ve cansız bütün değerleriyle birlikte, gelecekte de varlığını koruyabilmesi için ne türlü önlemler alınması gerektiğini inceleyen, bu amaçla bütün bilim dallarına özgü yöntemlerden yararlanan bilim dalı, dirimyönelti.

(huk.)
Siyasal parti özgürlüğü

Siyasal partileri serbestçe kurma, çalıştırma, bunlara serbestçe girip çıkma özgürlüğü.

(ulusi.)
Siyasal bilimler

Siyasal erkin oluşturulması, biçimlendirilmesi ve bölüştürülmesini konu alıp inceleyen toplumsal bilimler.

(cog.)
Siyasal coğrafya

Ülkelerin politik yaşamlarıyla coğrafya koşulları arasındaki ilişkileri araştıran ve inceleyen coğrafya dalı.

(kentb.)
Siyasal çevrebilim

Çevre bilincinin gelişmesine koşul olarak, doğal ve yapay çevreye ilişkin sorunların siyasal partiler, baskı kümeleri ve kamu kuruluşlarınca ulusal ve uluslararası siyasal düzlemlere yansıtılması ve bu düzlemlerdeki erk savaşımında ve kaynak paylaşımında başarıya ulaşabilmek için çevre sorunlarının siyasallaştırılması sürecini inceleyen bilim dalı, yönetkil çevrebilim.

(topb.)
Siyasal davranış

Siyasal sürece bireysel ya da toplu biçimde, oy verme gibi yasal ya da darbe gibi yasal olmayan biçimlerde katılma ya da siyasal sonuçlar doğuran etkinlik.

(bkz.)
Siyasal denetim

Array

(ulusi.)
Siyasal düzen

Toplumların ortak amaçlarını belirlemek, gerçekleştirmek için aralarında değişik düzey ve biçimlerde bağlantılar bulunan örgütler bütünü.

(egitb.)
Siyasal eğitim

Yurt yönetimi sorunlarına karşı anlayış geliştirmek ve siyasal yaşama katılmak için gerekli temel bilgi ve davranışları kazandırma amacını güden eğitim.

(eko.)
Siyasal ekonomi

Üretim, alım satım ve bölüşümün toplumsal ilişkilerini tarihsel gelişmeleri içinde inceleyen bilim dalı.

(huk.)
Siyasal etkinlikte bulunma hakkı

Yurttaşların seçme, seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasal parti içinde siyasal çalışmalarda bulunma, halkoylamasına katılma hakkı.

Yukarı Çık
x