Sızıntı nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Sızıntı Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

2
1)
Sızıntı (tıp)

(***) Deri veya mukozada beliren sıvı, akıntı

2)
Sızıntı (isim)

Sızan şey "Bu testinin çatlağı hiçbir sızıntı göstermemişti." - A. Gündüz

Sızıntı Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

5
1)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Akışlanların bir yarık, delik vb. dizgenin içine ya da dışına doğru istenmedik yönde gitmesi, kaçması.

2)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

k. sızma.

3)

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

Ruhsal gerginliğin, bunu yaşatan koşulların değişmesi üzerine gevşemesi.
Ruhsal sağaltım sırasında hastanın başka bir kişiyle bu konunun ayrıntıları üzerinde konuşması.

4)

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

Sızma sonunda kaçan.

5)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim

Süzülmeden doğan eksilme, akma.

Sızıntı Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • S
 • I
 • Z
 • I
 • N
 • T
 • I

Sızıntı Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • S
 • I
 • Z
 • I
 • N
 • T
 • I

Sızıntı İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

10 Kelime
()
Sızıntı zehirlilik yordamı

çevr. İnsan sağlığı veya çevre üzerine zararlı etkileri olabilen kirleticilerin deponi alanlarında sızıntı suyuna geçişinin belirlenmesi için kullanılan yöntem.

()
Sızıntı pınarı

çevr. Yeraltı su tablasının yeryüzü ile kesiştiği noktalarda ortaya çıkan pınar.

(enj.)
Petrol sızıntısı

Taşınma ya da depolanma sırasında kaza sonucu çevreye petrol dökülmesi ve yayılması.

()
Deponi sızıntı suyu

çevr. Kentsel katı atıkların depolandığı arazilerde yağmur suyu ya da atığın kendi bünyesindeki sudan oluşan ve yoğun kirlilik içeren sıvı.

(yerb.)
Sızıntı suyu

Suyun, nemli bir yüzey oluşturacak şekilde, yavaş bir akış ve düşük debiyle, bir yer katmanının veya bir yapı elemanın diğer tarafına geçmesi.

(inş.)
Yeraltı sızıntı kaybı

Baraj ve bent gibi su depolama yapılarında toplanan suyun akışaşağı kesimlere yeraltı akışıyla boşalması. Bir su kanalı ya da su haznesindeki suyun yeraltına doğru kayda değer ölçüde sızması.

(enj.)
Sızıntı ışıma

Bir nükleer reaktörün ya da bir tıbbi aygıtın kusurlu zırhından geçerek yayılan zararlı ışıma; eşanlam: sızma ışıması.

()
Sızıntı toplama sistemi

çevr. Sızıntı suyunu tabandan toplayıp arıtım için yüzeye gönderilmesine olanak tanıyan delikli boru sistemi.

(yerb.)
Sızıntılı akifer

()
Sızıntı

çevr. Çözünebilir maddelerin çoğunlukla yağmur suyu vasıtasıyla toprak, cevher, atık veya deponi sahalarından su ve toprak ortamına geçmesi süreci. inş. Yarı geçirimli bir katman içinden ilerleyerek, bir suverenden diğerine geçen ya da yüzeysel su akışı ile suveren arasında su alışverişi sağlayan, esas olarak düşey yöndeki su akışı. kim. Bir kap içindeki akışkanların bir yarık, çatlak veya delikten geçerek sistemin içine ya da dışına doğru istenmedik yönde yavaş akması; eşanlam: kaçak.

Yukarı Çık